РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 70
статия Найденов, Н. Програмна рамка за мениджмънт на техниката и производ-ствените услуги в земеделието..// Научни трудове на Русенски университет, том. 45, серия 1, 2006, брой 1, стр. 37-42
статия Найденов, Н. Изследване на числеността и структурата на персонала и машинния парк в агрофирмите за технически услуги..// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 2, стр. 38-41
статия Найденов, Н. Анализ на окръжаващата среда на агрофирмите за техни-чески услуги..// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 3, стр. 61–64
статия Найденов, Н. Изследване на бизнес-портфейла на агрофирмите за технически услуги..// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 5, стр. 62-68
статия Найденов, Н. Решения за маркетинговия микс на употребявана земеделска техника, внос от страните на Европейския съюз.// Икономика и управление на селското стопанство, 1998, брой 5, стр. 40 – 45
статия Найденов, Н. Изследване на основни технико-икономически параметри на употребявани зърнокомбайни, предлагани в Германия.// Селскостопанска техника, 1998, брой 4, стр. 36–40
статия Найденов, Н. Методика за прогнозиране на разходите за земеделска техника в растениевъдството при разработване на инвестиционен проект за придобиване на машини.// Селскостопанска техника, 1996, брой 3
статия Найденов, Н. Вземане на мениджърско решение „собствена машина или механизирани услуги”.// Механизация на земеделието, 1995, брой 2
статия Найденов, Н. Форми за сдружаване на фермерите в развитите европейски страни.// Механизация на земеделието, 1994, брой 6, стр. 19 – 21
статия Найденов, Н. Разработване и изследване на теоретичен модел за мениджмънт на сервизните услуги.// Земеделска техника, 1993, брой 3/4, стр. 52-56
статия Найденов, Н. Земеделието и обслужващите отрасли в Швейцария.// Механизация на земеделието, 1993, брой 4
статия Найденов, Н. Информационна структура на микрокомпютърен модул за оперативно управление на ремонта и поддържането на ССТ в земеделските стопанства.- Селскостопанска техника,.// Селскостопанска техника, 1990, брой 4, стр. 86 – 90
статия Найденов, Н., Д. Йотова. Изследване на производствената специализация, размера и необходимите услуги за семейни земеделски стопанства в Северен централен район на България..// Селскостопанска техника, 2008, брой 1, стр. 15-23
статия Найденов, Н., Димитрова, И., Петков, А., Недялков, А. Изследване на икономически показатели, характеризиращи агрофирмите за технически услуги.// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 4, стр. 65-71, ISSN 0205-3845.
статия Найденов, Н., и др. Изследване на икономическите показатели, характеризиращи размера на агрофирмите за технически услуги..// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 2, стр. 38-41
статия Найденов, Н., Йотова, Д. Изследване на наситеността с техника на земеделските стопанства от Северен централен и Североизточен район на България.// Икономика и управление на селското стопанство, 2004, брой 6, стр. 35 - 44
статия Найденов, Н., Недялков, А. Интегриране на моделите за мениджмънт на индустриалните услуги чрез концепцията за сервизния триъгълник.// Машиностроене и електротехника, 2009, брой 7-8, стр. 26-30, ISSN 0025-455X.
статия Найденов, Н., С. Навасардян. Структура на експертна система за функционална диагностика на земеделската техника.// Научни трудове на Русенски университет, 2009, брой Том 48, сер., стр. 75-80
статия Найденов, Н., С. Петкова. Анкетно проучване за формите на работа, размера и необходимите сервизни услуги на земеделските стопанства.// Механизация на земеделието, 1993, брой 3, стр. 15 – 17.
статия Нанева, А., Н. Найденов. Определяне на оптималната наситеност с техника в земеделските стопанства..// Земеделска техника, 1993, брой 3 – 4

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.