РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 81
статия Динолов О., К. Андонов, Б. Евстатиев, А. Кръстева, В. Кирчев. Модел за мониторинг и оценка на енергийната ефективност на групирани електрически задвижвания.// Енергетика, 2008, брой 8, стр. 26-31, ISSN 0324-1521.
статия Динолов, O. Моделиране на енергийноефективните режими на асинхронните електрически двигатели.// Електротехника и електроника, 2010, брой 3-4, стр. 26–29, ISSN 0861-4717.
статия Динолов, O. Обобщен модел за оценка на енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания.// Енергетика, 2007, брой 5, стр. 37–43, ISSN 0324-1521.
статия Кирчев В., О. Динолов. Сравнителен анализ на възможностите за повишаване на енергийната ефективност при асинхронните електрозадвижвания.// Енергетика, 2008, брой 1, стр. 35–43, ISSN 0324-1521.
статия Манолова Б., М. Новаков, Л. Михайлов, О. Динолов. Изследване на електроенергийната ефективност на дисолвер при производството на бои.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 3-9, ISSN 1312-0751.
статия Манолова Б., М. Новаков, О. Динолов. Изследване на електроенергийната ефективност на мелница за бои.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 10-15, ISSN 1312-0751.
статия Манолова Б., О. Динолов, К. Андонов, И. Илиев. Проучване електропотреблението на електрозадвижвания на машини в индустриални предприятия.// Енергетика, 2013, брой 4, стр. 28-35, ISSN 0324-1521.
статия Новакова А., К. Андонов, К. Коев, А. Кръстева, О. Динолов, В. Кирчев. Критерии за използване на нетните икономии от потенциала на атмосферния въздух при сушене и съхраняване на продукция.// Енергетика, 2009, брой 3, стр. 40–45, ISSN 0324-1521.
доклад Andonov K., A. Krasteva, O. Dinolov, L. Mihailov, V. Kirchev, T. Ermenkov. On the methodology and normative regulations of efficient electrical consumption. IN: ELMA 2008 – XII International Conference on Machines, Drives and Power Systems, Vol. 1, Sofia, Bulgaria, 2008, pp. 73–77, ISBN 1313-4965.
доклад Andonov K., A. Novakova, K. Martev, K. Koev, O. Dinolov. Greenhouse gas emissions benchmark from the free-air energy savings in storage of production. IN: International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, 2013, pp. 96-99, ISBN 1311-9974.
доклад Dinolov O., B. Manolova, L. Mihailov, T. Uzunov. Results from the application of a model for energy-efficiency investigation of mechanical handling machines and systems (Part 2). IN: International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, 2013, pp. 104-110, ISBN 1311-9974.
доклад Dinolov O., N. Mihailov, L. Mihailov, T. Uzunov. Research methodology for energy-efficiency evaluation in pneumatic-transport processes. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, 2015, pp. 749-754, ISBN 1311-9974.
доклад Dinolov, O. General Methods for Energy-Efficiency Investigation and Evaluation of Induction Motor Drives. IN: ELMA 2008 – XII International Conference on Machines, Drives and Power Systems, Vol. 1, Sofia, Bulgaria, 2008, pp. 197–201, ISBN 1313-4965.
доклад Gabrovska-Evstatieva K., B. Evstatiev, O. Dinolov, N. Mihailov. Sizing and optimization of cost-efficient PV generator system at residential buildings in the region of Ruse, Bulgaria. IN: Nearly Zero Energy Communities, CSE 2017, Springer Proceedings in Energy, Springer, 2018, pp. 395-404, ISBN 978-3-319-63214-8.
доклад Ilieva K., O. Dinolov. State-of-the-art and prospective applications in graphene. IN: Proceedings of “Angel Kanchev” University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2020, pp. (in press)
доклад Ilieva K., O. Dinolov. State-of-the-art of superconducting materials and their energy-efficiency applications. IN: 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, 2020, pp. (in press)
доклад Mihailov L., O. Dinolov, K. Andonov. On the uniform origin in power engineering. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, 2015, pp. 558-572, ISBN 1311-9974.
доклад Mihailov L., О. Dinolov, V. Kalev, N. Minkov. Effectiveness of the installation of a PV energy farm in an industrial plant. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, 2015, pp. 169-175, ISBN 1311-9974.
доклад Mihailov N., B. Evstatiev, O. Dinolov, T. Iliev. Engineering education in the University of Ruse: Case study. IN: 8th International Seminar on Engineering Education and Professional Realization of Young Engineers, Sofia, Bulgaria, 2016
доклад Mihailov N., I. Stoyanov, S. Kadirova, A. Manukova, I. Evstatiev, K. Andonov, D. Dimov, O. Dinolov. Renewable Energy Sources and trends for their development along the cross border region Bulgaria-Romania. IN: Proceedings of the Workshop “Renewable energy sources in the cross border region Romania – Bulgaria”. RES-OP-DEV MIS-ETC code:222, Ruse, 2012, pp. 119-126, ISBN 978-954-8675-36-9.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.