РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 76
доклад Petrov O. Research on the electrical parameters of modern LED street luminaire. IN: Proceedings of Lux junior 2019, Germany, Ilmenau, TU-Ilmenau, DOI (proceedings): 10.22032/dbt.38440, 2019, pp. 1-7, ISBN 978-3-927787-66-7.
доклад Petrov O. Ensuring the quality of higher education by creating transparency in academic staff development procedures. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, Ruse, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
доклад Petrov O. Possibilities for remote control of household lighting installations. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, Ruse, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
доклад Petrov O. Replacement of Conventional Light Sources with LEDs in Households. IN: Lux Junior 2017, Germany, Ilmenau, 2017, pp. 1-4, ISBN 978-3-927787-56-8.
доклад Petrov O. Application of Modern Street Lighting with COB LED’s. IN: Lux Junior 2015, Germany, Ilmenau, 2015, pp. 1-6
доклад Petrov O., A. Musev. Harmonic distortions from LED lighting in industrial buildings. IN: Proceedings of Lux junior 2019, Germany, Ilmenau, TU-Ilmenau, DOI (proceedings): 10.22032/dbt.38440, 2019, pp. 1-6, ISBN 978-3-927787-66-7.
доклад Petrov O., A. Musev, A. Yasharov. Harmonic pollutions generated by industrial lighting systems. IN: BalkanLight Junior 2019, 19 - 21 September 2019, Plovdiv - Bulgaria, Technical University - Sofia, National Committee for Lighting in Bulgaria, 2019, pp. 48-50, ISBN 26030-414X.
доклад Petrov O., P. Petrova. Higher harmonics generated by LED retrofit lamps, depending on the used driver. IN: 2018 Seventh Balkan Conference on Lighting (BalkanLight), Varna, 2018, pp. 1-4, ISBN 978-1-5386-6730-9.
доклад Petrov O., P. Petrova. Modern LED Sources and Harmonic Pollution, which they caused. IN: Lux Junior 2017, Germany, Ilmenau, 2017, pp. 1-5, ISBN 978-3-927787-56-8.
доклад Petrov, O. Energyefficiency Street Lighting with LED Lighting Fixtures. IN: Lux Junior 2011, Ilmenau, Germany, 2011
доклад Petrov, O., M. Dimitrov, V. Ruseva. A Specialised System for Dynamic Control and Adjustment of the Color Temperature and Illumination of a Lighting System. IN: 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) 2011, Rome, Italy, 2011
доклад Petrov, O., S. Basri, M. Dimitrov. Electricity consumption cost determination method of dimmable lighting systems. IN: International Scientific Conference “Technologies and Innovation solutions 2011”, Edirne, Turkey, 2011
доклад Ruseva V., O. Petrov. Comparative analysis of load charts of single-family homes in north-west Bulgaria. IN: International Scientific Conference “Technologies and Innovation solutions 2011”, Edirne, Turkey, 2011
доклад Басри С., О. Петров, Р. Кючуков. Оценка на потенциала на дневната естествена светлина чрез количеството дневна естествена осветеност. В: Научна конференция РУ&СУ’09, Русе, 2009
доклад Белоев Хр., О. Петров. Мониторинг на системата на качеството, чрез провеждане на вътрешни одити. В: Втора национална научна конференция с международно участие – Качество на висшето образование в България-проблеми и перспективи, том ІІ, Русе, Авантгард принт ООД, 3-4 декември, 2009, стр. 13-17, ISBN 1314ß0051.
доклад Георгиева Ц., О. Петров, В. Ронкова. Постдокторанти – добри практики в областта на научните изследвания и иновациите. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 64-68, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева Ц., О. Петров, В. Ронкова. Постдокторанти - добри практики в областта на научните изследвания и иновациите. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2013
доклад Йорданова, Д., О. Петров. Анализ на практическата ориентация на обучението в Русенския университет "Ангел Кънчев" Analysis of Practical Aspects of Education in University of Ruse. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русе, Русенски университет, 2017
доклад Йорданова, Д., О. Петров. Ролята на научноизследователската дейност за повишаване на качеството на висшето образование. В: Научни трудове на Русенски университет - 2016, Качество на висшето образование, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 25-30, ISBN 1311-3321.
доклад Кючуков Р., И. Евстатиев, О. Петров. Изследване на топлинния режим на осветител. В: Енергиен форум – Сборник доклади, Варна, 2008, стр. 387-390

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.