РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 49
доклад Каменов Кр., П.Пантилеев. Програмна система за геометрично пресмятане на конусни зъбни предавки с кръгови зъби. В: НК РУ, Русе, 2011
доклад Младенов Ю., П. Пантилеев, И. Петрова. Условия за правилно профилиране на преходните участъци на палцова модулна фреза. В: НК, РУ, Русе, 2013- под печат, Русе, 2013
доклад Пантилеев П., В. Дочев, К. Костов. Автоматизирано проектиране на дискови модулни фрези. В: Научни известия на научно-технически съюз по машиностроение, №1, София, 1995, стр. 56 – 60
доклад Пантилеев П., В. Иванов. Относно профилирането на върховите участъци на палцови модулни фрези. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ том ХХVІІІ, серия 3 – Технология на машиностроенето и роботизация на машиностроителното производство, ВТУ “Ангел Кънчев” – Русе, Русе, 1986, стр. 149 - 153
доклад Пантилеев П., В. Джаджев. Възможности за повишаване на работоспособността на зъбни колела от колоосни редуктори. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ ТОМ 44, СЕРИЯ 4 “ Транспорт и машинознание”, РУ – “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. 165 - 169, ISBN 1311-3321.
доклад Пантилеев П.,В.Джаджев. Профилиране на призматични радиални профилни ножове за обработване на конични повърхнини. В: научни трудове на Русенския университет, т.48,сер.4, Печ.база на РУ, Русе, 2009, стр. 175-179, ISBN 1311-3321.
доклад Пантилеев П.,В.Джаджев. Изменение в геометрията на конични повърхнини , обработени с радиални профилни ножове. В: научни трудове на Русенския университет, т.48,сер.4, Печ.база на РУ, 2009, стр. 171-174, ISBN 1311-3321.
доклад Пантилеев, П. Схема за профилиране на шлифовачен диск за обработване на хиперболоидни повърхнини. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 4, Русе, печатна база, 2009, стр. 160 - 165, ISBN 1311-3321.
доклад Пантилеев, П. Пресмятане на стойностите на контролирани параметри на зъбодълбачни колела с хиперболоидни предни повърхнини. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ том ХХХVІІІ, серия 2, РУ - “Ангел Кънчев” – Русе, Русе, 2001, стр. 94 - 98
доклад Пантилеев, П. Профилиране на зъбодълбачни колела за предварително обработване. В: УНИТЕХ ’01, Сборник доклади от Международна научна конференция – том ІІ, ТУ – Габрово, Габрово, 2001, стр. 121 – 126
доклад Пантилеев, П. Автоматизирано разработване и отпечатване на чертежи на зъбодълбачни колела. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, том ХХХVІІІ, серия 2, РУ - “Ангел Кънчев” – Русе, Русе, 2001, стр. 99 - 103
доклад Пантилеев, П. Определяне стойностите на някои специфични конструктивни и геометрични параметри на палцови модулни фрези с наклонени зъби. В: УНИТЕХ ’01, Сборик доклади от Международна научна конференция – том ІІ, ТУ–Габрово, Габрово, 2001, стр. 127– 131
доклад Пантилеев, П. Повишаване на точността на зъбодълбачни колела чрез усъвършенстване на задните им повърхнини. В: Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене - брой 10, Пловдив, 1998, стр. 47-51
доклад Пантилеев, П. Реализиране на части от вътрешни хиперболоидни повърхнини с дискови инструменти. В: Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене - брой 10, Пловдив, 1998, стр. 38-42
доклад Пантилеев, П. Проектиране на зъбодълбачни колела чрез отчитане на условията в машинното зацепване: обработвано зъбно колело – инструмент. В: Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене - брой 10, Пловдив, 1998, стр. 43-46
доклад Пантилеев, П. Един метод за профилиране на зъбодълбачни колела за вътрешни правостенни шлици. В: ЮНК, Ямбол, Ямбол, 1995
доклад Пантилеев, П. Зъбодълбачни колела с хиперболоидна предна повърхнина. В: Международна Научна конференция AMTECH’95, сборник доклади – секция 1 – Технология на машиностроенето, Русе, 1995, стр. 118-123
доклад Пантилеев, П. Профилиране на палцови модулни фрези с наклонени зъби. В: AMTECH’ 95, секция 1 – Технология на машиностроенето, Русе, 1995, стр. 115 – 117
доклад Пантилеев, П. Възможности за увеличаване на базовите предни и задни ъгли на зъбодълбачни колела. В: Юбилейна научна конференция на “Висше военно техническо училище” – В. Търново, В. Търново, 1993
доклад Пантилеев, П. Теоретична точност на профилите на зъбите на зъбни колела, нарязани със зъбодълбачни колела. В: Юбилейна научна конференция с международно участие “Съвременни технологии и индустриално преструктуриране”, ТУ – Варна, Варна, 1992

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.