РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 54
доклад Бобилов В., Д. Радев, Г. Генчев, П. Мушаков, Ж. Колев. Влияние степента на засенчване на плоски слънчеви колектори върху топлинната им ефективност. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 19–24, ISBN 1311-3321.
доклад Бобилов, В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Резултати от изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, серия 1.2, Русе, 2011, стр. 13-17, ISBN 1311-3321.
доклад Бобилов, В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Методика за изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, серия 1.2, Русе, 2011, стр. 8-12, ISBN 1311-3321.
доклад Бобилов, В., Д. Радев, Ж. Колев, П. Златев, Г. Генчев, Пл. Мушаков. Особености при газозахранване на консуматори по пръстеновиден контур. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 78-82, ISBN 1311-3321.
доклад Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, П. Мушаков. Водоструен подгревател за утилизация на отпадна топлина. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 53, серия 1.2, Русе, 2014, стр. 74-77, ISBN 1311-3321.
доклад Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков, Г. Генчев. Анализ на топлинните загуби на блокова топлофикационна абонатна станция. В: Сборник доклади „Топлотехника”, година 4, книга 2, Национално научно техническо дружество (Национален комитет по ТММ), Технически Университет – Варна, 2013, стр. 20 – 23, ISBN ISSN:1314-2550.
доклад Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков, Г. Генчев. Изследване на слънчева термична инсталация с допълнителен енергиен източник термопомпа „вода-вода”. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 83-89, ISBN 1311-3321.
доклад В. Бобилов Я. Дочев, , Г. Генчев, П. Мушаков. Възможности за повишаване енергийната ефективност на лентова сушилня за каолин тип “Cibec.. В: НК на Русенски университет, Русе, 2002, ISBN 1311-3321.
доклад В. Бобилов, Я. Дочев, Г. Генчев, П. Мушаков. Енергоефективни условия за промишлено съхранение на YSOCIANATE. В: НК на Русенски университет, Русе, 2006, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, Я., И.Илиев, Г. Генчев, П. Мушаков, В. Бобилов. Изследване на топло- и масообменните процеси в контактен икономайзер с тристепенен активен пълнеж. В: НК РУ”А. Кънчев, Том 38, серия 5, Русе, 2001, стр. 53-59, ISBN 1311-3321.
доклад Дочев Я., И.Илиев, Г.Генчев, П. Мушаков. Топлинна ефективност на контактните топлообменници в режими на изпарение и кондензация. В: Сборник доклади, т.2, Научна конференция ЕМФ, ТУ, 1996, ISBN 1310-9405.
доклад Дочев, Я., В. Бобилов, Г. Генчев И. Илиев, П. Мушаков Н. Гъжев. Критерии за ефективност на процесите в топлообменните апарати тип контактни топлообменници с активен пълнеж (КТАП) за утилизация на отпадна топлина. В: НК на Русенски университет, Русе, 2002, ISBN 1311-3321.
доклад Дочев, Я., И. Илиев, В. Бобилов, Г. Генчев, П. Мушаков. Върху възможността за внедряване на въздухоподгреватели на топлинни тръби за котел N 3(4) в ТЕЦ “Русе – Изток. В: НК на УХТ, Академично издателство на УХТ-Пловдив, Том XLIX, 2003, стр. 445-451
доклад Дочев, Я., И. Илиев, В. Бобилов, Г. Генчев, П. Мушаков. Избор и схеми на контактни топлообменници с активен пълнеж. В: НК на УХТ, том XLIX, Пловдив, Академично издателство на УХТ, 2003, стр. 440-445
доклад Златев П., В. Бобилов, Д. Радев, Ж. Колев, П. Мушаков. Изследване процеса на поддържане температурния режим на пясъчни силози. В: НК на Русенски Университет, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 106-110, ISBN 1311-3321.
доклад Златев, П., Ж. Колев, В. Бобилов, Г. Генчев, Пл. Мушаков. Енергийно ефективна промишлена слънчева термична инсталация. В: Сборник доклади на Научна конференция ЕМФ 2013 – гр. Созопол, Енергомашиностроителен факултет, Технически Университет – София, том 1, София, 2013, стр. 322 – 326, ISBN ISSN:1314-5371.
доклад Илиев И, Я.Дочев, В.Бобилов, Г.Генчев, П.Мушаков. Понижаване температурата на изходящите газове на парогенератор П-62 в ТЕЦ “Марица-Изток-2”. В: Научна конференция на ТУ-София ЕМФ-2002, Созопол, 2002, ISBN 1310-9405.
доклад Илиев И., Дочев Я., Бобилов В., Генчев Г., Мушаков П. Възможност за повишаване температурата на нагрявания топлоносител в контактните топлообменници с активен пълнеж. В: Научна конференция ЕМФ`2001, Созопол, 2001, стр. 118-122, ISBN 1310-9405.
доклад Илиев И., С. Лазаров, В. Бобилов, Г. Генчев, П. Мушаков. Използване на технология с топлинни тръби за заместващи въздухонагреватели в ТЕЦ”Марица изток-2”. В: ЕМФ`2007 с международно участие, 16-18.09.2007 Созопол, Сборник доклади I том, София, 2007, стр. 83-90, ISBN 1310-9405.
доклад Илиев И., Я. Дочев, В. Бобилов, Г. Генчев И. Илиев, П. Мушаков. Ефективност на инсталацията с топлообменник с топлинни тръби за въздухонагреватели първа степен на парогенератори ПК-38 в ТЕЦ”Марица изток-2". В: НК на Русенски университет, Русе, Том 44, сер.1, 2005, стр. 253-257, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.