РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 118
доклад Danev Pl. S., Balcheva M., Nikolova M. Pl, Nikolov D. R.,. Strain Hardening Effect During Heat Treatment after Oxicarbonitriding, Part I. IN: Annals of MTeM for 2007 & Proceedings of the 8th International Conference „Modern Technologies in Manufacturing”, 4th – 5th October Cluj-Napoca, Romania, 2007, ISBN 973-9087-83-3.
доклад Danev Pl. S., Nikolova M. Pl, Balcheva M., Nikolov D. R. Strain Hardening Effect During Heat Treatment after Oxicarbonitriding, Part II. IN: Annals of MTeM for 2007 & Proceedings of the 8th International Conference „Modern Technologies in Manufacturing”, 4th – 5th October Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2007, ISBN 973-9087-83-3.
доклад Danev, P., D. Gospodinov. Crystal structure and phase composition of an inhomogeneous ε-oxycarbonitride phase with small thickness in fe-c alloys. IN: The 8-th International Conference on Modern Technologies in Manufacturing, Cluj-Napoca – Romania, 2007
доклад Danev, P., D. Gospodinov, R. Radeva. Methods and a unit for nitriding, carbonitriding and oxycarbonitriding in vacuum. IN: 1st International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies, Pula, 2005, ISBN 953-96459-8-0.
доклад Danev, P., D. Gospodinov, R. Radeva. Vacuum oxycarbonitriding of articles of X12 tool steel. IN: 1st International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies, Pula, 2005, ISBN 953-96459-8-0.
доклад Danev, P.S. Approaches and criteria for determining the cooling ability of media for hardening. IN: 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Gliwice-Rydzyna, 1999, pp. 111-115
доклад Gospodinov D., P. Danev. About some features in vacuum oil quenching. IN: Proceedings of the 21th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012, Ostrava, Tenger Ltd, 2012, ISBN 978-80-87294-29-1.
доклад Kalev V., P. Danev, V. Stoyanov. Microhardness of iron coatings obtained in a chloride elecrolite with additives of triethanolamine. IN: 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Poland, 1999, pp. 273-277
доклад Krastev, K., D. Gospodinov, P. Danev. Cooling Modeling and Simulation of Rotary Symmetric Steel Parts During Quenching. IN: 19th International Conference on Metallurgy and Materials, METAL’2010, Roznov pod Radhostem, Czech Republic, 2010
доклад Nikolova M., P. Danev, I. Dermendzhiev. Chemical and Phase Composition of Vacuum Oxy-nitrocarburized Pure Iron, Carbon and Low Alloyed Steels. IN: Recent Researchies in Engineering and Automatic Control - ECME'11, Spain, Tenerife, Puerto De La Cruz, 2011, pp. 186-191, ISBN 978-1-61804-057-2.
доклад Nikolova M., Pl. Danev, Iv. Dermendzhiev. Microtructure and Hardness of Vacuum Oxynitrocarborized Electrolytic Iron. IN: 19 Int. Metal. Conference Metal 2010, Check Republic, Roznov pod Radhostem,, SRJ Rank 0,119 (http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100376111&tip=sid&clean=0), 2010, pp. 148 - 152
доклад Nikolova M.P., P.S. Danev, I.D. Dermendjiev, D.D. Gospodinov. Vacuum Oxy-nitrocarburizition of Ultra-Fine Electrolytic Iron. IN: Procedia Engineering Vol.10, 11th International Conference on Mechanical Behavior of Materials (ICM11), Italy, Lake Como, 2011, pp. 2447–2452, ISBN doi:10.1016/j.pro.
доклад Господинов Д., Кр. Кръстев, Пл. Данев. Относно метода “къпане” при закаляване на стомани. В: РУ “Ан. Кънчев” Научни трудове, т. 49, серия 2., Русе, 2010
доклад Господинов Д., П. Данев. Охлаждаща способност на маслата МЗ-22 и МЗ-32. В: НК 60 години съюз на учените в България, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
доклад Господинов Д., П. Данев. Охлаждаща способност на вакуумно масло за закаляване ВМ1. В: Научна конференция РУ-СУ’03, Русе, 2003, ISBN 1311-3321.
доклад Господинов Д., Р. Радева, П. Данев. Особености при охлаждане във вакуумно масло за закаляване Durixol-H444. В: АМТЕХ’2003, Варна, 2003, ISBN 1312-0859.
доклад Господинов, Д., П. Данев. Вана за закаляване с възможност за регулиране на охлаждането в нея. В: АМТЕХ’2005, Русе, 2005, ISBN 1311-3321.
доклад Данев П., А. Стефанова. Охлаждаща среда за термична обработка незамърсяваща околната среда. В: Втора научна конференция “Актуални проблеми по опазване на околната среда”, ЕКО – Русе`90, Русе, 1990
доклад Данев П., В. Дочев и др. Относно принципите и технологичните схеми за получаване на рабицови и оградни мрежи. В: НК АМТЕСН `95, Русе, 1995, стр. 21-30
доклад Данев П., В. Стоянов. Почистване на окисите на термообработени изделия в нискотемпературни стопилки на основи и соли. В: ЮНС на ВМЕИ, Варна, 1987

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.