РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 109
статия Р. Шишков, М. Йорданов. Получаване на хром-нитридни покрития чрез разпрашване на синтерована мишена във вакуумна пещ,.// BulKTоMM, Изд.ТУ-ВАРНА, 2002, брой МM №44Книга , стр. стр.91-94
статия Руско ШИШКОВ, Ваня ЗАХАРИЕВА,Милко ЙОРДАНОВ. „ПОСЛОЙНА“ ТВЪРДОСТ НА МНОГОСЛОЙНИ ПОКРИТИЯ, МАГНЕТРОННО ОТЛОЖЕНИ ВЪРХУ СТОМАНА Х12M.// Maшиностроене и машинознание, 2013, брой 19, стр. 98-101, ISSN ISSN 1312-8612.
статия Цанева, Д., Р. Шишков, М. Недева. Плазмено азотиране на неръждаема стомана.// Известия на Съюза на учените-Русе, 1/’2000, Сер. Технически науки, №3, 2000, брой №3, стр. 11-14
статия Шишков, Р. Университетският преподавател – водещ учен.// Наука – извънредно издание/Издание на Съюза на учените в България, 2005, брой том ХV
статия Шишков, Р., В.Захариева , И.Дерменджиев , С.Топалски , М.Йорданов. Многослойни TiN/TiC покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване на ВТ3-1 във вакуумна пещ върху Х12М.// АМТЕХ-2005, 2005, брой т. 44, серия, стр. 36-41, ISSN 1311-3321.
статия Шишков, Р., Захариева В., Дерменджиев И., Топалски С., Йорданов М. Многослойни TiN/TiC покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване на ВТ3-1 във вакуумна пещ върху 9ХС.// АМТЕХ, 2005, брой т.44, серия, стр. 42-47, ISSN 1311-3321.
статия Шишков, Р., М.Кънев. Многократно използване на насищащата смес при газово-контактно хромиране.// Машиностроене, 1979, брой 4, стр. с.174-176
статия Шишков, Р., Р. Радев, А. Меднев, Д. Господинов, В. Гагов. Съвместни научни изследвания в областта на материалознанието и технологията на материалите с европейски партньори.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 56-59, ISSN 1312-8612.
статия Шишков, Р.И., В.Б.Стоянов, Д.И.Трифонов, П.Г.Петракиев. Лабораторна високотемпературна вакуумна пещ.// Машиностроене, 1984, брой №5, стр. с. 123 ÷ 124
доклад Dobrzanski L., W. Kwashny, R. Shishkov. Properties of twolayers coatings deposited by magnetron sputtering on substrates of high speed sintered steel ASP 30. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Rydzyna - Pawlowice - Rokosowo, Poland, 1999, pp. 165 - 168
доклад Dobrzanski L., W. Kwashny, R. Shishkov. Influence of deposition conditions upon properties of twolayers coatings Ti – TiN deposited on high speed sintered steel ASP 30. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Rydzyna - Pawlowice - Rokosowo, Poland, 1999, pp. 169 - 172
доклад Kanev M., R.Shishkov, V.Uzunova. Cromovanie dyfuzjine stali w prozni. IN: Miedzynarodony kongres obrobki cieplej metali, IMP, Warszawa, 1981
доклад L.A.Dobrzanski, W.Kwasny, A.Kriz i R.Shishkov. Przyczepnosc cienkich warstw Ti+Ti(C,N) uzyskanych w magnetronowym procesie PVD na spiekanej stali szybkotnacej. IN: 9th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Sopot - Gdansk, Poland, 2000, pp. 131 - 136
доклад L.A.Dobrzanski, W.Kwasny, A.Kriz i R.Shishkov. Wplyw warukow nanoszenia na wlasnosci dwuwarstwowych pokryc powierzchniowych uzyskanych przez rozpylanie magnetronowe. IN: Proceedings of the Scientific Conference on the occasion of the 55th Anniversary, Faculty of the Mechanical Engineering of the Sile, 2000, pp. 135-140
доклад L.A.Dobrźanski, W.Kwasny, R.Shishkov, B.Tomovb,S.Bugliosic,G.E.D’Erricoc. Wpływ warunków nanoszenia na odporność erozyjna powłok uzyskany w procesie PVD na podłoźu ze spiekanej stali szybkotnącej*. IN: 10th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Cracow - Zakopane, Poland, 2001, pp. 143-146
доклад Leontieva T., R. Shishkov, C. Kouyumdjiev. Determination of internal stress in combined magnetron sputtering vacuum coatings. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering, Gliwice - Rydzyna - Pawlowice - Rokosowo, Poland, 1999, pp. 379 - 382
доклад M. Yordanov1, R.Shishkov, P.Petrov, G. Stefanov. EVALUATION OF ACTUAL INTERNAL STRESSES IN CrN COATING BY XRD AND NANOINDENTATION MEASUREMENTS. IN: The 2nd International Conference Computational Mechanics And Virtual Engineering, Brasov, Romania, COMEC 2007, 2007
доклад Michailov I., M.Kanev, R.Shishkov, V.Etarsky. Vacuum Furnaces for Heat Treatment of Metals. IN: Miedzynarodony kongres obrobki cieplej metali, IMP, Warszawa, 1981
доклад R. Shishkov, I.Dermendjiev, M.Peev, Waldemar Kwasny. Chromium nitride deposited in a vacuum furnace by magnetron sputerring of a ferrochromium alloy. IN: 10th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Cracow - Zakopane, Poland, 2001, pp. 143-146
доклад R.Shishkov, I.Dermendjiev, Miroslav Peev, Waldemar Kwasny. (Cr-Fe)N coatings deposited on X10CrNiTi18-10 steel by magnetron sputtering in a vacuum furnace. IN: 12th International scientific conference AMME’03, Glivice-Zacopane, Poland, 2003

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.