РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 194
статия Rusev R., I. Braykov, R. Ivanov. A study on the parameters and the optimization of the vibration protective system of a wheeled tractor seat.// Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors, paper code MVM20060115, 2006, No I, pp. 89, ISSN 86-80581-94-.
статия Rusev R., R. Ivanov, G. Staneva, G. Kadikyanov. A Study of the Dynamic Parameters Influence over the Behavior of the Two-Section Articulated Vehicle during the Lane Change Maneuver.// TRANSPORT PROBLEMS, 2016, No 1, pp. 29-40, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.284 /2016, Scopus)
статия Staneva G., G. Kadikyanov, R. Ivanov, R. Rusev, L. Kunchev. Application of Communication Systems for Investigation of the Vehicle Performance.// INTERNATIONAL Scientific Journal Machines, Technologies, Materials, 2012, No Issue 2, pp. 26-29, ISSN 1313-0226.
статия Авакян Х., Р. Иванов, А. Смрикаров, Д. Станчев, Н. Василев. Микрокомпютърна система за определяне на динамичните качества на автомобили, трактори и кари.// Електропромишленост и приборостроене, 1988, брой 11, стр. 30-32
статия Авакян,Х., А. Смрикаров, Д. Станчев, Р. Иванов. Микрокомпютърна система за оценка на динамичните свойства на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 1, стр. 10-12
статия Ангелов Б, Р. Иванов, С. Енчев. Нова десетстепенна предавателна кутия за малогабаритния трактор ТМ-14.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия Технически науки, 1998, брой 1, стр. 56-57
статия Божков С., Р. Иванов. ЕНЕРГОНАСИТЕНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ТРАКТОРИ – ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРАКТИКАТА, СЪСТОЯНИЕ, ПРОГНОЗИ.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, 2010, брой 8-9, стр. 10-12, ISSN 1313-0226.
статия Евтимов И., Р. Иванов. Замърсяването на въздуха и възможности за намаляване дела от автомобилния транспорт.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, 2010, брой 8-9, стр. 44 – 47, ISSN 1313-0226.
статия Иванов Р. Определение коэффициентов сцепления пневматических шин с дорогой при помощи нейронной сети..// Россия, Саратов,Научная мысль, 2016, брой № 3, стр. 166-171
статия Иванов Р., Д.Иванов. Теоретична оценка на горивната икономичност на транспортни машини с дизелов ДВГ, с всережимен регулатор.// Селскостопанска техника", 1991, брой 1, стр. 77-81
статия Иванов Р.П., Д.Й. Станчев, Б.Г. Ангелов. Основни тенденции в развитието на Западно-Европейските трактори в началото на 90-те години.// Селскостопанска техника, 1998, брой 1, стр. 35-39
статия Иванов, Р.П. За повишаване точността при теоретично построяване на икономическата характеристика на автомобила.// Селскостопанска техника, 1998, брой 2, стр. 32-34
статия Петров, В., Р. Иванов, Д. Иванова, Н. Станчева. Многофакторно изследване на механичните загуби на празен ход в тракторна трансмисия.// Известия на съюза на учените - Русе, серия Технически науки, 2013, брой X, стр. 74-78, ISSN 1311-106X.
статия Р.Русев, Ст.Стоянов, Р.Иванов. Моделиране на динамичните процеси в навесен агрегат при случайни въздействия.I. Динамичен модел.// Механика на машините, 2006, брой 14 (65), стр. 89-92, ISSN 0861-9727.
статия Русев Р. Г., И.Б.Иванов, Р.П.Иванов. Изследване на изглаждането микропрофила на почвата от пневматичната гума на колесен трактор.// Машиностроителна техника и технологии, 2008, брой 1, стр. 41-47, ISSN 1312-0859.
статия Русев Р. Г., Р.П. Иванов, В. С. Николов. Възможност за подобряване на устойчивостта на автовлак при смяна лентата на движение чрез въвеждане на съпротивителен момент в съчленението.// Машиностроителна техника и технологии, 2004, брой 2, стр. 69-72, ISSN 1312-0859.
статия Русев Р., С. Стоянов, Р. Иванов. Изследване влиянието на геометрията на навесната система върху динамичните характеристики на почвообработващ агрегат.// Селскостопанска техника, 2006, брой №1, стр. 3-9, ISSN 0037-1718.
статия Русев Р.Г., С. Г. Стоянов, Р. П. Иванов, В. С. Николов. Изследване влиянието на някои експлоатационни фактори върху курсовата устойчивост на движение на съчленен автовлак с полуремарке.// Машиностроителна техника и технологии, 2004, брой №2, стр. 62-65, ISSN 1312-0859.
статия Русев Р.Г., С. Г. Стоянов, Р. П. Иванов, В. С. Николов. Изследване курсовата устойчивост на движението на автовлак при извършване на маневрата “смяна на лентата на движение” при скорост по-висока от 70 km/h.// Машиностроителна техника и технологии, 2004, брой 2, стр. 66-69, ISSN 1312-0859.
статия РусевР., Р. Иванов, В. Николов. Определяне коефициентите на напречното увличане на мостовете на автовлак.// Известия на СУ-Русе,Серия 1“Технически науки”, т.5, 2004, брой 56-60

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.