РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 73
статия S.Bigot, Dimov S., Minev R., Dobrev T. Function and length scale integration in innovative products - technical solutions and new organisational models.// International Journal of Manufacturing Technology and Management (IJMTM), 2011, No 23(3/4), pp. 157-178, ISSN 1368-2148. (SJR rank: 3 /2011, http://www.scimagojr.com/)
статия S.Bigot, S.Dimov, R.Minev. Function and length scale integration study in emerging MST-based products.// IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2010, No v.315, pp. 337-342, ISSN ISSN:1868-4238. (SJR rank: 0 /2018, SCOPUS)
статия Tomov B., R. Minev, R. Radev, V. Gagov. About the input data selection at FEM analysis of bulk forming.// Journal of Materials Processing Technology, 2003, No 133, pp. 199-202, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.45 /2003, Elsevier)
статия Wuxia L., R. Minev, S. Dimov, G. Lalev. Patterning of Amorphous and Polycrystalline Ni78B14Si8 with a Focused Ion Beam.// Applied Surface Science, 2007, No 253 (12/15), pp. 5404-5410, ISSN 0169-4332. (SJR rank: 2 /2007, http://www.scimagojr.com/)
статия Бранко С., В. Терзиев, Р. Минев, К. Иванов. Русенският университет „Ангел Кънчев“ и перспективите на иновационното развитие на Северна България.// Institute of knowledge management, International Journal KNOWLWAGE, Scientific Papers, 2016, брой 12.1, стр. 15-21, ISSN 1857-92.
статия Минев Е., Е. Янков, Р. Минев. Влияние на технологичните параметри на REPRAP 3D принтер върху точността и граповостта на получаваните модели.// XXII International Scientific Technical Conference FOUNDRY 2015, Pleven, 2015, брой 12, стр. 29÷32, ISSN 1310-3946.
статия Минев Е., Е. Янков, Р. Минев. Изработване и изгаряне на модели за леене по стопяеми модели от PLA чрез REPRAP 3D принтер.// XXII International Scientific Technical Conference FOUNDRY 2015, Pleven, 2015, брой 12, стр. 33÷36, ISSN 1310-3946.
статия Минев, Р., Б. Сотиров, В. Терзив, К.Иванов. ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ.// KNOWLEDGE International journal scietific papers, 2016, брой Vol 13.1, стр. 105-111, ISSN 1857-92. (с импакт фактор: 1.023 /2015, http ;//globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal)
доклад A.Rees, S.Dimov, R.Minev, G.Lalev, A.Rosochowski, L.Olejnik. The effect of surface integrity of components processed by μWEDM. IN: Proceedings of 4M Conference in Karlsruhe (2009), Professional Engineering Publishing, Karlsruhe, Germany, 2009, pp. 219-222
доклад Bigot S., Minev R., Dobrev T., Dimov S., Matthews C. Function and length scale integration in micro/nano manufacturing. IN: International Conferences on Multi-Material Micro Manufacture, 4M/International Conferences on Micro Manufacturing, ICOMM; Karlsruhe; Germany; 23 September 2009 through 25 September 2009; Code 87549, Karlsruhe; Germany, 2009, pp. 147-152
доклад G.Lalev, S.Dimov, J.Kettle, F.VanDelft, R.Minev. A CAD/CAM approach for layer-based FIB processing. IN: 3rd International Conferences on Multi-Material Micro Manufacture, 4M, Scotland, UK, 2007, pp. 81-84, ISBN 978-1904445-53-1.
доклад Ilieva M., D. Kamarinchev, D. Godpodinov, E. Minev, E. Yankov, R. Minev. Dissolution and mechanical properties of 3d printed polylactic acid for bio-implants. IN: Mechanical Engineering and Machine-building Technologies, University of Ruse, UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”, 2018, pp. 45-52, ISBN ISBN ISSN 2603-41.
доклад J-F. Charmeux, R. Minev, S. Dimov, E. Minev. Modelling the Solidification-Structure of Al Micro-Castings as a function of their Aspect Ratio and Mould Pouring Temperature. IN: Multi-Material Micro Manufacture 4M2008, Cardiff, Whittles Publishing Ltd., 2008
доклад J-F. Charmeux, R. Minev, S. Dimov, E. Minev. Metallographic Investigation and Solidification-Structure Modelling of Al Micro Castings. IN: 4M2007 Conference on Multi-Material Micro Manufacture 3-5 October, Borovetz, Bulgaria, Scotland, UK, Whittles Publishing, 2007, pp. 217-220, ISBN 978-1904445-53-1.
доклад J-F.Charmeux, R.Minev, S.Dimov, E.Minev. Modeliling the Solidification structure of Al Micro-Castings as Function of their aspect ratio and Mould Pouring Temperature. IN: Proceedings of the 4th 4M Conference in Cardiff (2008), Cardiff, 2008, pp. 291-294, ISBN 978-1904445-76-0.
доклад J-F.Charmeux, R.Minev, S.Dimov, E.Minev, U.Harrysson. A comparative study of three technologies for producing castings with micro/meso-scale features. IN: 2nd International Conferences on Multi-Material Micro Manufacture, 4M, Grenoble, France, The Nietherlands, Elsevier, 2006, pp. 327-330, ISBN 978-0-08-045263-9.
доклад K.Popov, S.Dimov, D.Pham, R.Minev, A. Rosokchowski, L.Olejnik, M.Richert. The effects of material microstructure in micro-milling. IN: 3rd International Conferences on Multi-Material Micro Manufacture, 4M, Grenoble, France, The Nietherlands, Elsevier, 2006, pp. 127-130, ISBN 978-0-08-045263-9.
доклад Minev E, E. Yankov, R. Minev. The RepRap 3D Printers for metal Casting Pattern making - Capabilities and Application. IN: On Innovative Trends in Engineering and Science (SFITES 2015),, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, pp. 122-127, ISBN 978-954-8483-35-6.
доклад Minev E., E.Yankov, R.Minev. The RepRap printer for metal casting patternmaking - capabilities and application. IN: Труды VIII Международной нучно-практической конференции „Прогрессивные литейные технологии“, НИТУ МИСиС, Москва, 2015, pp. 300-303, ISBN 978-5-9903239-3-3.
доклад Minev E., K. Popov, R. Minev, S. Dimov, V. Gagov, M. Packianather. Utilizing a grid method for accuracy study of micro SLA parts. IN: Proceedings of the 7th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Bourg en Bresse and Oyonnax, France, Research Publishing, 2010, pp. 254-260

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.