РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 75
статия Rees A., S. Dimov, R. Minev, G. Lalev, A. Rosochowski, L. Olejnik. The effect of material grain structure on the surface integrity of components processed by µWEDM.// Journal of Engineering Manufacture (IMechE), Part B, 2011, No 225 (9), pp. 1647-1656, ISSN 0954-4054. (SJR rank: 1 /2011, http://www.scimagojr.com/)
статия S.Bigot, Dimov S., Minev R., Dobrev T. Function and length scale integration in innovative products - technical solutions and new organisational models.// International Journal of Manufacturing Technology and Management (IJMTM), 2011, No 23(3/4), pp. 157-178, ISSN 1368-2148. (SJR rank: 3 /2011, http://www.scimagojr.com/)
статия S.Bigot, S.Dimov, R.Minev. Function and length scale integration study in emerging MST-based products.// IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2010, No v.315, pp. 337-342, ISSN ISSN:1868-4238. (SJR rank: 0 /2018, SCOPUS)
статия Tomov B., R. Minev, R. Radev, V. Gagov. About the input data selection at FEM analysis of bulk forming.// Journal of Materials Processing Technology, 2003, No 133, pp. 199-202, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.45 /2003, Elsevier)
статия Wuxia L., R. Minev, S. Dimov, G. Lalev. Patterning of Amorphous and Polycrystalline Ni78B14Si8 with a Focused Ion Beam.// Applied Surface Science, 2007, No 253 (12/15), pp. 5404-5410, ISSN 0169-4332. (SJR rank: 2 /2007, http://www.scimagojr.com/)
статия Бранко С., В. Терзиев, Р. Минев, К. Иванов. Русенският университет „Ангел Кънчев“ и перспективите на иновационното развитие на Северна България.// Institute of knowledge management, International Journal KNOWLWAGE, Scientific Papers, 2016, брой 12.1, стр. 15-21, ISSN 1857-92.
статия Минев Е., Е. Янков, Р. Минев. Влияние на технологичните параметри на REPRAP 3D принтер върху точността и граповостта на получаваните модели.// XXII International Scientific Technical Conference FOUNDRY 2015, Pleven, 2015, брой 12, стр. 29÷32, ISSN 1310-3946.
статия Минев Е., Е. Янков, Р. Минев. Изработване и изгаряне на модели за леене по стопяеми модели от PLA чрез REPRAP 3D принтер.// XXII International Scientific Technical Conference FOUNDRY 2015, Pleven, 2015, брой 12, стр. 33÷36, ISSN 1310-3946.
статия Минев, Р., Б. Сотиров, В. Терзив, К.Иванов. ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ.// KNOWLEDGE International journal scietific papers, 2016, брой Vol 13.1, стр. 105-111, ISSN 1857-92. (с импакт фактор: 1.023 /2015, http ;//globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal)
доклад A.Rees, S.Dimov, R.Minev, G.Lalev, A.Rosochowski, L.Olejnik. The effect of surface integrity of components processed by μWEDM. IN: Proceedings of 4M Conference in Karlsruhe (2009), Professional Engineering Publishing, Karlsruhe, Germany, 2009, pp. 219-222
доклад Bigot S., Minev R., Dobrev T., Dimov S., Matthews C. Function and length scale integration in micro/nano manufacturing. IN: International Conferences on Multi-Material Micro Manufacture, 4M/International Conferences on Micro Manufacturing, ICOMM; Karlsruhe; Germany; 23 September 2009 through 25 September 2009; Code 87549, Karlsruhe; Germany, 2009, pp. 147-152
доклад G.Lalev, S.Dimov, J.Kettle, F.VanDelft, R.Minev. A CAD/CAM approach for layer-based FIB processing. IN: 3rd International Conferences on Multi-Material Micro Manufacture, 4M, Scotland, UK, 2007, pp. 81-84, ISBN 978-1904445-53-1.
доклад Ilieva M., D. Kamarinchev, D. Godpodinov, E. Minev, E. Yankov, R. Minev. Dissolution and mechanical properties of 3d printed polylactic acid for bio-implants. IN: Mechanical Engineering and Machine-building Technologies, University of Ruse, UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”, 2018, pp. 45-52, ISBN ISBN ISSN 2603-41.
доклад J-F. Charmeux, R. Minev, S. Dimov, E. Minev. Modelling the Solidification-Structure of Al Micro-Castings as a function of their Aspect Ratio and Mould Pouring Temperature. IN: Multi-Material Micro Manufacture 4M2008, Cardiff, Whittles Publishing Ltd., 2008
доклад J-F. Charmeux, R. Minev, S. Dimov, E. Minev. Metallographic Investigation and Solidification-Structure Modelling of Al Micro Castings. IN: 4M2007 Conference on Multi-Material Micro Manufacture 3-5 October, Borovetz, Bulgaria, Scotland, UK, Whittles Publishing, 2007, pp. 217-220, ISBN 978-1904445-53-1.
доклад J-F.Charmeux, R.Minev, S.Dimov, E.Minev. Modeliling the Solidification structure of Al Micro-Castings as Function of their aspect ratio and Mould Pouring Temperature. IN: Proceedings of the 4th 4M Conference in Cardiff (2008), Cardiff, 2008, pp. 291-294, ISBN 978-1904445-76-0.
доклад J-F.Charmeux, R.Minev, S.Dimov, E.Minev, U.Harrysson. A comparative study of three technologies for producing castings with micro/meso-scale features. IN: 2nd International Conferences on Multi-Material Micro Manufacture, 4M, Grenoble, France, The Nietherlands, Elsevier, 2006, pp. 327-330, ISBN 978-0-08-045263-9.
доклад K.Popov, S.Dimov, D.Pham, R.Minev, A. Rosokchowski, L.Olejnik, M.Richert. The effects of material microstructure in micro-milling. IN: 3rd International Conferences on Multi-Material Micro Manufacture, 4M, Grenoble, France, The Nietherlands, Elsevier, 2006, pp. 127-130, ISBN 978-0-08-045263-9.
доклад Minev E, E. Yankov, R. Minev. The RepRap 3D Printers for metal Casting Pattern making - Capabilities and Application. IN: On Innovative Trends in Engineering and Science (SFITES 2015),, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, pp. 122-127, ISBN 978-954-8483-35-6.
доклад Minev E., E.Yankov, R.Minev. The RepRap printer for metal casting patternmaking - capabilities and application. IN: Труды VIII Международной нучно-практической конференции „Прогрессивные литейные технологии“, НИТУ МИСиС, Москва, 2015, pp. 300-303, ISBN 978-5-9903239-3-3.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.