РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 53
доклад Arsova, E, S. Arsov. A Learning Tool Visualizing the Algebraic Laws for Optimizing Query Execution. IN: Proceedings of the International Conference “E-learning and the Knowledge Society”, e-Learning’10, Riga, Latvia, 2010, pp. 94-99
доклад Arsova, E, S. Arsov. Generating SQL Queries on the Basis of Query by Example for Purposes of e-Learning Databases Courses. IN: Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2010), Varna, Bulgaria, 2010, pp. 105-112
доклад Arsova, E., S. Arsov. How to Choose Web 2.0 Applications for the Purposes of Virtual Laboratory on Databases Course. IN: Proceedings of the International Conference on “E-Learning and the Knowledge Society” - e-Learning’11, Bucharest, Romania, AES - Bucharest, 2011, pp. 183-188
доклад Arsova, Е., S. Arsov. Developing an Interactive Tool for Executing and Visualizing the Database Normalization. IN: Proceedings of the 3rd International Future-Learning Conference “On Innovations in Learning for the Future 2010:e-Learning”, Istanbul, Turkey, 2010, pp. 135-144
доклад Arsova,E. , S.Arsov, A.Smrikarov. Developing Algorithms for Execution of the Basic Relational Operations for the Purposes of a Virtual Laboratory. IN: Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2008), Varna, Bulgaria, Publishing House, 2008, pp. 143-150
доклад Arsova,E., S.Arsov, A.Smrikarov. Algorithms for Executing and Visualizing the Basic Relational Operations for the Purposes of a Virtual Laboratory. IN: Proceedings of the 7th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications EISTA 2009, Florida, USA, Orlando, 2009, pp. 254-259
доклад Arsova,E., S.Arsov, A.Smrikarov. Adaptation of the Algorithms for Execution of the Aggregate Operations for the Purposes of the Virtual Laboratory on “Databases”. IN: Proceedings of University of Rousse and Rousse Union of Scientists Annual Conference, Rousse, Bulgaria, Printing House in University of Rousse, 2008, pp. 122 - 126, ISBN 1311-3321.
доклад Ibryamova, E., S. Arsov. Development of an Authoring Tool for Creating and Evaluating an Interactive e-Textbook. IN: The 14th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, Romania, 2018, ISBN 10.12753/2066-026.
доклад Krastev, G., Ts. Georgiev, E. Georgieva, S. Arsov. Preliminary Investigation of some PhD Research Problems in University of Ruse. IN: Proceedings of the Fourth International Bulgarian - Greek Conference, Sofia, 2008, pp. 517-521, ISBN 978-954-580-255-3.
доклад Krastev, G., Ts. Georgiev, S. Arsov. Matlab Based System for Real Time Experimental Studies of Dynamic Object. IN: Proceedings of the 15th International Scientific Conference Quality and Reliability of Technical Systems, Nitra, Slovakia, 2010, pp. 361-364, ISBN 978-80-552-0390-4.
доклад Rachev B., I. Valova, S. Arsov. An Approach for Image Organization and Retrieval in Realistic Image Databases. IN: 7th EC-GIS Workshop, EG II-Managing the Mosaic, Potsdam, Germany, 2001
доклад Арсов С. С., Желязкова И. И. Информационно-справочна система "Научна сесия". В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ, Русе, 1989, стр. 9-14
доклад Арсов С. С., Желязкова И. И. Семантични модели на заявки на ограничен български език към бази от данни от тип „същност-връзка”. В: Сборник доклади на национална конференция „Автоматика и информатика’ 97”, София, 1997, стр. 77-80
доклад Арсов С. С., Желязкова И. И. Един начин за вътрешно представяне на бази от данни от тип „същност-връзка” с естественоезиков интерфейс. В: Сборник доклади на юбилейната научна сесия „35 години Технически университет–Варна”, Варна, 1997
доклад Арсов С. С., Желязкова И. И. Информационно-справочна систена за управление на учебния процес. В: Първа национална конференция с международно участие, София, ИЦТТ, 1990, стр. 31-хх
доклад Арсов, С. Един подход за проектиране на информационна система за подпомагане администрирането на учебния процес в средно училище. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2012
доклад Арсов, С., Б. Рачев. Графични спецификации на концептуални схеми на бази от данни с използването на модифициран модел “обекти-връзки”. В: Сборник доклади на Национална конференция “Компютърни системи и технологии” КомпСисТех’2000, София, 2000, стр. III.8-1 III.8-6
доклад Арсов, С., Е. Арсова. Експериментално изследване ефективността на моделния формализъм Същност-връзка-атрибути. В: Proceedings of the International Conference Automatics and Informatics ’09, Sofia, 2009, стр. I-53 – I-56
доклад Арсов, С., К. Сираков. Един подход за разработване на Web базирана система за планиране разхода на електрическа енергия. В: In the Proceedings of the International Conference on Application of Information and Communication Technology in Economy and Education, Sofia, UNWE, 2011, стр. 264-272
доклад Арсов, С., К. Сираков, Р. Цанков. Един подход за изграждане на автоматизирана система за планиране консумацията на електрическа енергия в производствени предприятия. В: Юбилейна научна сесия ’97, „35 години Технически университет–Варна”, Варна, ТУ - Варна, 1997, стр. 1-8

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.