РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 53
доклад Arsova, E, S. Arsov. A Learning Tool Visualizing the Algebraic Laws for Optimizing Query Execution. IN: Proceedings of the International Conference “E-learning and the Knowledge Society”, e-Learning’10, Riga, Latvia, 2010, pp. 94-99
доклад Arsova, E, S. Arsov. Generating SQL Queries on the Basis of Query by Example for Purposes of e-Learning Databases Courses. IN: Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2010), Varna, Bulgaria, 2010, pp. 105-112
доклад Arsova, E., S. Arsov. How to Choose Web 2.0 Applications for the Purposes of Virtual Laboratory on Databases Course. IN: Proceedings of the International Conference on “E-Learning and the Knowledge Society” - e-Learning’11, Bucharest, Romania, AES - Bucharest, 2011, pp. 183-188
доклад Arsova, Е., S. Arsov. Developing an Interactive Tool for Executing and Visualizing the Database Normalization. IN: Proceedings of the 3rd International Future-Learning Conference “On Innovations in Learning for the Future 2010:e-Learning”, Istanbul, Turkey, 2010, pp. 135-144
доклад Arsova,E. , S.Arsov, A.Smrikarov. Developing Algorithms for Execution of the Basic Relational Operations for the Purposes of a Virtual Laboratory. IN: Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2008), Varna, Bulgaria, Publishing House, 2008, pp. 143-150
доклад Arsova,E., S.Arsov, A.Smrikarov. Algorithms for Executing and Visualizing the Basic Relational Operations for the Purposes of a Virtual Laboratory. IN: Proceedings of the 7th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications EISTA 2009, Florida, USA, Orlando, 2009, pp. 254-259
доклад Arsova,E., S.Arsov, A.Smrikarov. Adaptation of the Algorithms for Execution of the Aggregate Operations for the Purposes of the Virtual Laboratory on “Databases”. IN: Proceedings of University of Rousse and Rousse Union of Scientists Annual Conference, Rousse, Bulgaria, Printing House in University of Rousse, 2008, pp. 122 - 126, ISBN 1311-3321.
доклад Ibryamova, E., S. Arsov. Development of an Authoring Tool for Creating and Evaluating an Interactive e-Textbook. IN: The 14th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, Romania, 2018, ISBN 10.12753/2066-026.
доклад Krastev, G., Ts. Georgiev, E. Georgieva, S. Arsov. Preliminary Investigation of some PhD Research Problems in University of Ruse. IN: Proceedings of the Fourth International Bulgarian - Greek Conference, Sofia, 2008, pp. 517-521, ISBN 978-954-580-255-3.
доклад Krastev, G., Ts. Georgiev, S. Arsov. Matlab Based System for Real Time Experimental Studies of Dynamic Object. IN: Proceedings of the 15th International Scientific Conference Quality and Reliability of Technical Systems, Nitra, Slovakia, 2010, pp. 361-364, ISBN 978-80-552-0390-4.
доклад Rachev B., I. Valova, S. Arsov. An Approach for Image Organization and Retrieval in Realistic Image Databases. IN: 7th EC-GIS Workshop, EG II-Managing the Mosaic, Potsdam, Germany, 2001
доклад Арсов С. С., Желязкова И. И. Информационно-справочна система "Научна сесия". В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ, Русе, 1989, стр. 9-14
доклад Арсов С. С., Желязкова И. И. Един начин за вътрешно представяне на бази от данни от тип „същност-връзка” с естественоезиков интерфейс. В: Сборник доклади на юбилейната научна сесия „35 години Технически университет–Варна”, Варна, 1997
доклад Арсов С. С., Желязкова И. И. Семантични модели на заявки на ограничен български език към бази от данни от тип „същност-връзка”. В: Сборник доклади на национална конференция „Автоматика и информатика’ 97”, София, 1997, стр. 77-80
доклад Арсов С. С., Желязкова И. И. Информационно-справочна систена за управление на учебния процес. В: Първа национална конференция с международно участие, София, ИЦТТ, 1990, стр. 31-хх
доклад Арсов, С. Един подход за проектиране на информационна система за подпомагане администрирането на учебния процес в средно училище. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2012
доклад Арсов, С., Б. Рачев. Графични спецификации на концептуални схеми на бази от данни с използването на модифициран модел “обекти-връзки”. В: Сборник доклади на Национална конференция “Компютърни системи и технологии” КомпСисТех’2000, София, 2000, стр. III.8-1 III.8-6
доклад Арсов, С., Е. Арсова. Експериментално изследване ефективността на моделния формализъм Същност-връзка-атрибути. В: Proceedings of the International Conference Automatics and Informatics ’09, Sofia, 2009, стр. I-53 – I-56
доклад Арсов, С., К. Сираков. Един подход за разработване на Web базирана система за планиране разхода на електрическа енергия. В: In the Proceedings of the International Conference on Application of Information and Communication Technology in Economy and Education, Sofia, UNWE, 2011, стр. 264-272
доклад Арсов, С., К. Сираков, Р. Цанков. Един подход за изграждане на автоматизирана система за планиране консумацията на електрическа енергия в производствени предприятия. В: Юбилейна научна сесия ’97, „35 години Технически университет–Варна”, Варна, ТУ - Варна, 1997, стр. 1-8

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.