РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 46
доклад Bayryamov, Stanislav G. A Novel General Methodology for Oligodeoxyribonucleotide Synthesis, Using a Modification of the H-Phosphonate Procedure. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 50, серия 9.1, Русе, Русенски Университет, 2011, pp. 19-28, ISBN 1311-3321.
доклад Bayryamov, Stanislav G. A new mild and selective method for oxidation of primary and secondary alcohols and amines, as well as amino acids, using a modification of Swern, Pfitzner–Moffatt and Corey–Kim. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 49, серия 9.1, Ruse, 2010, pp. 20-26, ISBN 1311-3321.
доклад Bayryamov, Stanislav G. An efficient ribozyme - mimetic synthesis of methyl esters of various natural amino acids. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 49, серия 9.1, Русе, 2010, pp. 41-48, ISBN 1311-3321.
доклад Bayryamov, Stanislav G., Krasimira A. Zamfirova. Think Green: Ball-Milling Peptide Synthesis. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 50, серия 9.1, Русе, 2011, pp. 65-71, ISBN 1311-3321.
доклад K. Zamfirova, S. Bayryamov. A comparison between the yields, purity and reaction time for the preparation of Aspartame (H-Asp-Phe-OMe) by the ball-milling process under conditions, using different activated esters of Nα, COOHβ-d. IN: Научна конференция РУ „А. Кънчев” РУ § СУ ’12, том 51, серия 9.1, Русе, Русенски Университет, 2012, pp. 85-89, ISBN 1311-3321.
доклад Stanislav G. Bayryamov and Vasil P. Kopchev. New frontiers in chemistry of lubricants: An efficient procedure for p-toluene sulfonic acid-catalyzed two-step synthesis of a mixed trimethylolpropyl/propyl ester of oleic acid as a potential biodegr. IN: EE & EA' 2015-VI-th International Scientific Conference, 2015, Ruse, Bulgaria, Ruse, Bulgaria, Printing House "Avangard Print LTD.", 2015, pp. 785-798, ISBN ISSN:1311-9974.
доклад Stanislav G. Bayryamov, Dancho Danalev and Nikolay G. Vassilev. Efficient Chemical Synthesis of Amides and Peptides using Phosphonic Acid/Alkylene Oxide Chemistry. IN: Proceedings of the 30th European Peptide Symposium, Finland, Copyright © 2008 The Finnish Peptide Society and T, 2009, pp. 130-131, ISBN 978-952-92-5.
доклад Vasil P. Kopchev and Stanislav G. Bayryamov. A kinetic comparison between p-toluene sulfonic acid-catalized esterification reaction of oleic acid with trimethylolpropane, under vacuo and Dean-Stark conditions. IN: EE & EA' 2015-VI-th International Scientific Conference, 2015, Ruse, Bulgaria, Ruse, Bulgaria, Printing House "Avangard Print LTD.", 2015, pp. 393-398, ISBN 1311-9974.
доклад Байрямов, Станислав Г. Междуфазов пептиден синтез. Техники и приложение. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 48, серия 9, Русе, 2009, стр. 98-102, ISBN 1311-3321.
доклад К. Замфирова, С. Байрямов. Някои от възможните нежелани странични реакции при провеждането на рибозимометричен синтез на метилови естери на природните алфа-аминокиселини. В: Научна конференция РУ „А. Кънчев” РУ § СУ ’12, том 51, серия 9.1, Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 191-194, ISBN 1311-3321.
доклад Копчев В. Ст. Байрямов. Сравнителен анализ на енергията на активация при процеса на алкална преестерификация на растителни масла с високо киселинно число и на съпътстващите го реакции. В: Трудове на научната сесия РУ’ 2013, Том 52, серия 10.1, Русе, 2013, стр. 197-203, ISBN 1311-3321.
доклад Копчев В. Ст. Байрямов. Възможности за използване на различни растителни масла като суровина за получаване на биодизелово гориво. В: Трудове на научната сесия РУ’ 2013, Том 52, серия 10.1, Русе, 2013, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
доклад Копчев В. Ст. Байрямов, П. Копчев. Анализ на факторите на влияние, целящ оптимизиране на условията при алкалнокатализирана трансестерификация на триглицериди (ТАГ). В: Трудове на научната сесия РУ’ 2012, Том 51, серия 9, Русе, 2012, стр. 215-220, ISBN 1311-3321.
доклад Копчев В., С. Байрямов, П. Копчев. Кинетични изследвания и измервания на моделната реакция на киселинно-катализираната естерификация на олеинова киселина с триметилолпропан. В: Научна конференция РУ „А. Кънчев” РУ § СУ ’ 10, том 49, сер. 9.1, Русе, 2010, стр. 109-116, ISBN 1311-3321.
доклад Копчев В., С. Байрямов, П. Копчев. Методи за получаване на триметилолпропилови естери на висши мастни киселини. В: Научна конференция РУ „А. Кънчев” РУ § СУ ’ 10. том 49, сер. 9.1, Русе, 2010, стр. 144-151, ISBN 1311-3321.
доклад Красимира Замфирова, Петър Копчев, Станислав Байрямов, Виктория Tелеба и Иванка Желева. Анализ на води от река Дунав за наличие на замърсявания с петролни продукти. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 50, серия 9.1, Русе, 2011, стр. 140-147, ISBN 1311-3321.
доклад Станислав Байрямов. Дизайн и синтез на Boc-Thr[Z-Phe(NO2)]-OMe като субстрат за моделните реакции на ензимо-химичен семисинтез на човешки инсулин. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" '2015, том 54, серия 10.1, Русе, Русенски Университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 236-239, ISBN 1311-3321.
доклад Станислав Байрямов. Химичен стъпков синтез в разтвор на тетрануклеотида d(AGCT) от 5’→3’ както и от 3’→5’ край, прилагайки модификация на Н-фосфонатната химия. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 10.1, Русе, Русенски Университет, 2015, стр. 244-249, ISBN 1311-3321.
доклад Станислав Байрямов. "Ултразвук–подпомогнат пептиден синтез". В: Научни трудове на Русенския университет, 2014, том 53, серия 10.1, Русе, Русенски Университет, 2014, стр. 215-220, ISBN 1311-3321.
доклад Станислав Байрямов. Синтез на моделни съединения на аминолизната реакция, протичаща в рибозомата. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2013, том 52, серия 10.1, Русе, Русенски Университет, 2013, стр. 132-136, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.