РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 53
статия Досев Св., Б. Манчев. HIPP чай – нови формули.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2014, брой 4
статия Досев Св., М. Георгиева. Приложение на Ка-Вит с оглед профилактиката на късната фаза на витамин К дефицит.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2014, брой 4
статия Досев Св., М. Георгиева. Не подценяваме ли риска от поява на ротавирусен гастроентерит.// GP News, 2014, брой 1
статия Миланова В., Св. Досев, В. Недкова. Социално-психологични фактори на кърменето.// Практическа педиатрия, 2014, брой 2, стр. 20-22
статия Митрова Р., Св. Досев. Стволови клетки – настояще и бъдеще.// Практическа педиатрия, 2014, брой 7
статия Недкова В., Н. Коларова-Янева, Св. Досев. Гастроезофагеален рефлукс в детска възраст.// Медик арт пулмология и педиатрия, 2014, брой 1, стр. 76-78
статия Свилен Досев, Кина Велчева. Противопоказания по време на терапия при някои кортикостероидни препарати.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2018, брой Серия 4, ISSN 1311-1078.
статия Стоева Т., Р. Митрова, Й. Узунова, М. Ганева, Св. Досев. Риск от астма при малки деца с обструктивни симптоми.// Практическа педиатрия, 2014, брой 7
статия Стоева Т., Р. Митрова, Л. Бояджиева, В. Данкова, М. Ганева, Св. Досев. Белодробна резистентност и бронходилататорен отговор при деца в предучилищна възраст с астма.// Наука пулмология, 2011, брой 2, стр. 62-67
статия Стоева Т., Р. Митрова, М. Ганева, В. Данкова. Л. Бояджиева, Св. Досев. Фракция на издишан азотен оксид (FeNO) при деца под 7 години.// Наука пулмология, 2011, брой 1, стр. 30-35
доклад Гамакова-Радкова Н, Досев Св. Оценяване на груповото представяне при симулационно базирано обучение. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове том 55, серия 8.3, Русе, 2016, стр. 33-36, ISBN 1311-3321.
доклад Досев Св. Съвременна имуномодулация от Sevex Pharma. В: Научно–практична конференция „Горещи точки в педиатрията“, Русе, 2015
доклад Досев Св. Температурни състояния при деца. В: Научно–практична конференция „Горещи точки в педиатрията“, Русе, 2015
доклад Досев Св. ДЕСИБЕЛ в помощ на педиатъра. В: Научно–практична конференция „Горещи точки в педиатрията“, Русе, 2015
доклад Досев Св. Пирексията и болката в детската възраст. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2013
доклад Досев Св. Esberitox и Elephant помощници в ежедневната профилактична и лечебна дейност. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2013
доклад Досев Св. Профилактика на HPV свързаните заболявания с четири валентна ваксина Silgard. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2013
доклад Досев Св. Ротавирусна инфекция. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2010
доклад Досев Св. Профилактика и лечение при децата през есенно-зимния сезон. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2010
доклад Досев Св. Съвременен научно-изследван медикамент за лечение на кашлицата – Prospan. В: Семинар на фирма „Либра”, Русе, 2009

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.