РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 33 от общо 33
доклад Крушкова С. Социална психология и право. В: РУ, Научни трудове, том 54, серия 7, Правни науки, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 119-122, ISBN 1311-3321.
доклад Крушкова С. Супервизия в клиничното социално консултиране при деца в криза от развод на родителите. В: , В Годишна Конференция на Русенския Университет, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2014, стр. 160-164, ISBN 1311-3321.
доклад Крушкова С. Синдромът на Мюнхаузен – предизвикателство за специалистите в клиничната практика /симптоми и социално значение/. В: В Годишна Конференция на Русенския Университет, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2014, стр. 165-168, ISBN 1311-3321.
доклад Крушкова С. Използване на психотерапевтични техники в клиничното социално консултиране. В: Национална Конференция „Психология в медицината” Стара Загора, февруари, 2014, Сборник Научни доклади,, Стара Загора, Тракийски Университет, 2014, стр. 43-46, ISBN 978-954-305-374.
доклад Крушкова С., Г. Данов. Личностов профил на извършителя на сексуални посегателства върху деца – представяне на случаи от практиката. В: Научна конференция по криминалистика РУ, Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпленията, Русенски Университет, Русенски Университет, 2018, стр. 249-255, ISBN 978-619-207-150-9.
доклад Крушкова С., Г. Данов. Значение на съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертна оценка за установяване на патологичен афект при субекти, извършили престъпления. В: РУ, Научни трудове, том 54, серия 7, Правни науки, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 115-118, ISBN 1311-3321.
доклад Кьосев П., Н. Ангелова, С. Крушкова. Основни фактори влияещи върху биологичната възраст и продължителността на живота. В: Основни фактори влияещи върху биологичната възраст и продължителността на живота, В Годишна Конференция на Русенския Университет, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2014, стр. 109-112, ISBN 1311-3321.
доклад Кьосев П., Н. Ангелова, С. Крушкова. Транскултурални аспекти при консултиране по метода на позитивната психотерапия на клиенти с тревожни разстройства /Русия-България/. В: Научна конференция с Международно участие на РУ,Русе, 2013. Научни трудове на РУ, том 52, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2013, стр. 146-149, ISBN 1311-321.
доклад Матева Т., С. Крушкова, Г. Данов. Радикализацията – на ганицата между абнормната личност и психичната болест. В: Международна научна Конференция „Продиводействие на радикализацията и тероризма”, Сборник с доклади, Hanns Seidel Stiftung, Академия на МВР, Академия на МВР София, Академия на МВР София, 2017, стр. 129-138, ISBN 978-954-348-145-3.
учебник Ангелова – Барбалова Н., С., Крушкова. Психопатология и диагностика в психиатрията и клиничната психология. Русе, Хелт Консулт, 2013, стр. 210, ISBN 978-954-92702-4-2.
учебник Крушкова С. Медицинска психология. Плевен, МЕДИАТЕХ ЕSTD Плевен, 2018, стр. 103, ISBN 978-619-207-161-5.
учебник Крушкова С. Психология на личността. Русе, Хелт Консулт, 2016, стр. 80, ISBN 987-619-7092-07-3.
учебник Крушкова С., Г. Данов, Н. Добрева,. Наръчник за организиране на психосоциалната дейност в Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания. Русе, Хелт Консулт, 2018, стр. 32, ISBN 978-619-7092-06-6.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.