РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 110
статия Nunev S. T. Anti-discrimination practical training of students majoring in social activities.// Science and Education: II International research and practice conference, Munich, 2012 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2012, No Vol. II, ISSN 978-3941352-81-0.
статия Nunev S. T. Anti-discrimination perspectives of gerontological competence in social work.// Теория и практика современной науки: VIII Международной научно-практической конференции, Москва, 2012 г. В 3 т./ Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». Москва : Изд-во «Спецкн, 2012, No т. III, ISSN 978-5-91891-264-5.
статия Nunev S.T. Opportunities for development of culturally-competent supervision in social work.// Science and Education: III International research and practice conference, Munich, 2013 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2013, No Vol. II, ISSN 978-3941352-83-4.
статия Nunev, S. Club forms of activities and creation of educational environment promoting the development of social work students..// Social Work Education. The International Journal, 2019, No 38(6), ISSN Print ISSN: 0261-. (SJR rank: 2 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5700166357&tip=sid&clean=0)
статия Nunev, S. Attitudes of the students towards the conduct of supervision in their practical training in social work.// Journal of Education, Psychology and Social Sciences, 2015, No Vol.3, Iss.2, pp. 86-95, ISSN 1339-1488.
статия Nunev, S. Ethnic climate in the education of social workers and other helping professionals.// International scientific on-line journal, 2012, No Vol II № 7, pp. 131-135, ISSN 1314-4111.
статия Nunev, S. The contemporary situation and future possibilities for foster care in Bulgaria.// European Journal of Social Work, Vol. 7, Published online: 09 Oct 2010, doi.org/10.1080/1369145042000291814, 2004, No 3, pp. 341- 351, ISSN I369-1457.
статия Nunev, S. T. Social work supervision with students as an environment for forming sensitivity towards clients and providing opportunities for change and development.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 10 (78), pp. 453-462, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
статия Nunev, S. T. Possibilities for conducting supervision in the practical training of social work students.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 06 (74), pp. 535-550, ISSN ISSN 2308-4944 (p. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
статия Nunev, S. T. Current aspects of the communication in social work supervision with students in the practical training.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 09 (77), pp. 201-210, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
статия Nunev, S. T. Social work supervision with students and creation of conditions for stimulation and development of critical analysis and reflection.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 10 (78), pp. 444-452, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
статия Nunev, S. T. Creating conditions in the supervision with social work students for association of the values of profession and their development.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 09 (77), pp. 179-188, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
статия Nunev, S. T. Formation of positive attitudes towards persons with disabilities in social work students..// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 05(73), pp. 301-309, ISSN 2308-4944 (print). (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
статия Stefanova T., Nunev S., Angelova-Barbolova N. Bulgarian higher schools’ pedagogical models for the formation of multidisciplinary teams for integrated healthcare and social care services.// Science, Technology and Higher Education, 2012, No Vol. I, West, pp. 559-562, ISSN 978-1-927480-38-0.
статия Stefanova, T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D. Georgieva, K. Zaharieva, K. Velcheva. Conception of the Building up a Multidisciplinary Team as Educational Technology.// J. Procedia − Social and Behavioral Sciences, Imprint:Elsevier, doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.136, 2011, No Vol. 28, pp. 739-743, ISSN 1877-0428.
статия Нунев С. Нагласи на социалните работници към провеждането на супервизия в социалните дейности.// Научни трудове на РУ, 2014, брой 53, с.8.1., стр. 52-60, ISSN 1311-3321.
статия Нунев С. Културна компетентност и антидискриминационна социална работа.// Научни трудове на РУ, 2012, брой том 51 с.8.1, стр. 49-53, ISSN 1311-3321.
статия Нунев С. Антидискриминационни измерения на социалната работа със стари хора.// Научни трудове на РУ, 2012, брой том 51 с.8.1, стр. 43-48, ISSN 1311-3321.
статия Нунев С. Някои властни отношения като специфични ресурси в социално-педагогическата дейност.// Образование, 2000, брой 4, стр. 57-65, ISSN 0861-475X.
статия Нунев С. Психотерапевтични аспекти на изобразителната дейност и творчество.// Педагогика, 1996, брой 4, стр. 41-54, ISSN 0861-3982.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.