РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 46
доклад Димитров Д., Св. Колева, Г. Ненов, В. Карачорова. Изследване възможността за компенсиране на систематичните грешки на трикоординатна измервателна глава чрез използване на сигнал от докосване. В: НК на РУ и СУ, Русе, 2011
доклад Димитров Д., Св. Колева, М. Енчев, В. Карачорова. Компенсиране на систематичните грешки на трикоординатна измервателна глава чрез тариране –. В: НК на РУ и СУ, Русе, 2011
доклад Енчев М, Г.Ненов, Д.Димитров, Св.Колева. Изследване на възможността за компенсиране на грешката от топлинни деформации на детайла. В: Научна конференция АМТЕХ’97, 287с., Габрово, 1997
доклад Енчев М., Г. Ненов, Д.Димитров, С. Колева. Ефективни технологии при изработване на инструментална екипировка за производство на тръби и профили. В: Трудове на научна конференция, Русе, 2007
доклад Енчев М., С. Колева. Теоретично изследване на силовите деформации на разстъргващ инструмент,. В: РУ&СУ’14 в България, Механика и машиностроителни технологии, Русе, Русенски университет, 2014
доклад Енчев М., С. Колева. Преходен процес при начално размерно настройване с поднастройване на детайлите. В: Х международен конгрес «Машини, технологии, материали», Варна, 2013
доклад Енчев М., С. Колева. Приложение на измерването на детайла посредством режещия инструмент. В: Научна конференция, Сливен, 2013
доклад Енчев.М., С.Колева. Грешки при обработване на цилиндрични зъбни колела с прави зъби. В: Трудове на научна конференция, Русе, 2006
доклад Енчев.М., С.Колева. Относно обработването на цилиндрични зъбни колела с прави зъби на МС032. В: Трудове на научна конференция, Русе, 2006
доклад Замфиров Ив., Св. Колева. Технологични модели с автоматична компенсация на грешките от силови деформации при разстъргване. В: ІV междунар. конгрес по машиностроителни технологии МТ`04, секция 2, Варна, 2004, стр. 29-33
доклад Замфиров Ив., Св. Колева. Двуножови глави за фино разстъргване. В: Междунар. научна конфер. АМТЕХ’ 99, 6 с., Пловдив, 1999, стр. 176-170
доклад Замфиров Ив., Св. Колева, М. Енчев. Задвижващ център за точно стругово обработване на детайли на машини с ЦПУ. В: Journal of the Technical university at Plovdiv, vol. 14, Пловдив, 2009, стр. 71-76
доклад Замфиров Ив., Св.Колева. Осово деформируем преден център. IN: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, сер. 2, стр.429-433., Русе, 2005
доклад Колева С. Анализ на влиянието на грешките от разположението и профила на повърхнината при контрол с режещия инструмент. В: Научни трудове на Русенския университет 2013, Русе, 2013
доклад Колева С. М.Енчев. Анализ на грешките при измерване на детайла посредством инструмента. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, Русе, 2015
доклад Колева С. М.Енчев. Машиностроителното производство у нас – белези, изисквания, ефективност. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, Русе, 2015
доклад Колева С., Д. Димитров, И. Замфиров. Технологични особености и модели при разстъргване на дълбоки отвори. В: Научна конференция - РУ&СУ’13 в България, Русе, 2013, Механика и машиностроителни технологии, Русе, РУ, Русе, 2013
доклад Колева С., Енчев М., Бельов Е. About the information assurance of technological processes by machining parts. IN: 57 научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето“, Русе, 2018
доклад Колева С., М. Енчев. Експериментално изследване на силовите деформации на разстъргващ инструмент, породени от радиалната сила. В: РУ&СУ’14 в България, Механика и машиностроителни технологии,, Русе, Русенски университет, 2014
доклад Колева С., М.Енчев. Експериментално изследване на влиянието на грешките от разположението и профила на повърхнината при контрол с режещия инструмент. В: Научни трудове на Русенския университет 2013, Русе, 2013

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.