РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 78
статия Недева Т., О. Шербанов, Хр. Бозов, Т. Михайлова, Вл. Петров, Гр. Бозова. Прием на билкови препарати и влияние върху анестезията.// Анестезиология и интензивно лечение, 2017, брой 3, стр. 53-61, ISSN 1310-4284.
статия О. Шербанов, Т. Недева. "Антитромбозна терапия в периоперативния период при несърдечна хирургия.".// Русенски университет „Ангел Кънчев“, Научни трудове, 2015, брой том 54, сери, стр. 203-208, ISSN 1311-3321.
статия О. Шербанов, Т. Недева. „Кардиологични медикаменти в периоперативния период при несърдечна хирургия”.// Известия на Съюза на учените- Русе, серия 4, Медицина и екология, том 3,, 2013, брой 3, стр. 16-19, ISSN ISSN 1311 – 1078.
статия О. Шербанов, Т. Недева, Кр. Захариева. Здравословният начин на живот и хранене значимо намаляват риска от сърдечно- съдови заболявания.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия 4, 2018, брой том 8, стр. 9-13, ISSN 1311-1078.
статия О. Шербанов, Т. Недева. Дълбока венозна тромбоза и белодробен тромбоемболизъм-участие на специалиста по здравни грижи в диагностиката, лечението и профилактиката..// Русенски университет „Ангел Кънчев“, Научни трудове, 2015, брой том 54, Сери, стр. 209-212, ISSN 1311-3321.
статия П. Семова, Д.Арабаджиева, Т. Недева,Вл. Петров. Анестезия при редки заболявания: Холецистектомия при пациент със синдром на Laurence- Moon- Bardet- Biedel syndrome.// Anesteziologiq i intenziwno leènie, 2014, брой 1, стр. 34-35, ISSN 1310-4284.
статия С. Желева, Д. арабаджиева, Цв. Соколов, Т. Недева, Вл. Петров. Анестезия при редки заболявания - Алопластика на тазобедрена става при пациентки с амиотрофична латерална склероза.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 2, стр. 34-35, ISSN 1310-4284.
статия Т. Недева. Самолетни полети и венозен тромбемболизъм - можем ли да намалим риска?.// Авиационна, морска и космическа медицина, 2014, брой 1, стр. 62-66, ISSN 1314-5819.
статия Т. Недева, , В. Платиканов, Ан. Велкова. „Предиктори за периоперативен делир при ортопедично- травматологични пациенти- І¬І част”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2012, брой 2, стр. 31-36, ISSN 1310-4284.
статия Т. Недева, В. Платиканов, А. Велкова. Предиктори за периоперативен делир при ортопедично – травматологични пациенти – ІІІ част,.// „Анестезиология и интензивно лечение”, 2013, брой 1, стр. 20-16, ISSN 1310-4284.
статия Т. Недева, В. Платиканов, Ан. Велкова. „Предиктори за периоперативен делир при ортопедично- травматологични пациенти- І част”,.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2012, брой 2, стр. 23-30, ISSN 1310-4284.
статия Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. „Болнично- свързани рискови фактори за делир- важни ли са и можем ли да ги управляваме?”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”,, 2011, брой 4, стр. 43-47, ISSN 1310-4284.
статия Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. „Влияние на интраоперативната хемодинамика и постоперативната аналгезия върху честотата на делир при ортопедични пациенти”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2011, брой 2, стр. 18-22, ISSN 1310-4284.
статия Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. Предоперативни рискови фактори за делир в Ортопедично отделение- значение и управление”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2011, брой 4, стр. 38-43, ISSN 1310-4284.
статия Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. Периоперативен делир при ортопедични пациенти в МБАЛ- Русе- АД”-.// Сп. „Известия на съюза на учените- Русе”, серия „Медицина и стоматология” ISSN 1311- 106X, Русе, 2009, 2009, брой ” ISSN 1311-
статия Т. Недева, ИнтраВл. Петров, В. Платиканов. Интраоперативната седация с Пропофол може да повлияе честотата на постоперативен делир при ортопедични пациенти”-.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2010, 3: 11-14, 2010, брой 3, стр. 11-14, ISSN 1310-4284.
статия Т. Недева, О. Шербанов. Постоянни подкожни централни венозни катетри – индикации за поставяне, усложнения, сестрински грижи.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2016, брой 6, стр. 22 - 27, ISSN ISSN 1311- 1078.
статия Т. Недева, О. Шербанов. Имплантируеми венозни източници – какво е необходимо да знаем за тях, ако са ни поставили такова устройство.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2016, брой 6, стр. 12-17, ISSN ISSN 1311- 1078.
статия Т. Недева, О. Шербанов. Медицина на пътуванията и сърдечно- съдови заболявания- клиничен случай.// Авиационна, морска и космическа медицина, 2014, брой 1, стр. 58-62, ISSN 1314-5819.
статия Т. Недева, О. Шербанов, Вл. Петров. Послеродова церебрална венозна тромбоза.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 5, стр. 28-30, ISSN 1310-4284.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.