РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 114
статия Pencheva T.G., Petrov M.P., Stepanov S.I. Selective properties of volume phase holograms in photorefractive crystals.// Optics Communications, 1982, No 3, vol. 40, pp. 175 - 178
статия Pencheva, T. New methods for determination of optical parameters of thin films based on transmission spectra processing.// Journal of the Scientists’ Society in Bulgaria, Series 5 "Mathematics, Informatics & Physics", 2002, No Vol. 2, pp. 118 - 125
статия Pencheva, T. Models and algorithms for dielectric thin film optical properties simulation.// Journal of the Scientists’ Society in Bulgaria, Series 5 "Mathematics, Informatics & Physics", 2002, No Vol. 2, pp. 109 - 117
статия Pencheva, T. Transmission spectra application for thin films optical properties study.// Annual School Lectures, 2000, No vol. 22, pp. 81 - 86
статия Pencheva, T.G., Stepanov, S.I., Miridonov, S.V. FINE STRUCTURE OF THE LIGHT DIFFRACTION MAXIMUM IN A THREE-DIMENSIONAL Bi12SiO20 HOLOGRAM.// Journal of Technical Physics, 1983, No 1, Vol. 28, pp. 66-68, ISSN 00385662.
статия Petrov M.P., Pencheva T.G., Stepanov S.I. Light diffraction from volume phase holograms in electrooptic photorefractive crystals.// Journal of Optics, 1981, No 5, vol. 12, pp. 287 – 292
статия Petrov M.P., Stepanov S.I.,Pencheva, T.G.,Kulikov V.V. LIGHT DIFFRACTION ON VOLUME PHASE HOLOGRAMS IN Bi12SiO20.// Optics and Spectroscopy, 1983, No 55, pp. 326 – 330
статия Popov, D., Uzunov, Ts., Pencheva, T., Docheva, P. Oxidation-induced changes in the optical transmittance of thin films deposited by magnetron sputtering of stainless steel.// Thin Solid Films, 1986, No 1, Vol. 135, pp. 129-135, ISSN ISSN: 00406090.
статия Stepanov S.I., Pencheva T.G., Kulikov V.V. Piculiarity of photorefraction incubic crystals Bi12SiO20.// Solid State Physics, 1982, No 24, pp. 675 – 677
статия Пенчева Т.Г., Петров М.П., Степанов С.И. О знаке подвижных носителей тока в кубических фоторефрактивных кристаллах Bi12(Ge, Si, Ti)O20.// Фзика Твердого Тела, 1982, брой 4, т. 24, стр. 1214 – 1216
статия Пенчева Т.Г., Петров М.П., Степанов С.И. Дифракционная эффективность анизотропных голограмм в LiNbO3.// Автометрия, 1980, брой 1, стр. 122 – 126
статия Пенчева Т.Г., Степанов С.И., Миридонов С.В. О тонкой структуре максимума дифракции света на объемной голограмме в Bi12SiO20.// Журнал Технической Физики, 1983, брой 1, т. 53, стр. 114 – 117
статия Петров М.П., Степанов С.И. Пенчева Т.Г., Куликов В.В. Дифракция света на объемных фазовых голограммах в Bi12SiO20.// Оптика и спектроскопия, 1983, брой 2, т. 55, стр. 326 – 330
статия Степанов С.И. Пенчева Т.Г., Куликов В.В. Особенности фоторефракции в кубических кристаллах Bi12SiO20.// Физика Твердого Тела, 1982, брой 4, т. 24, стр. 1195 – 1198
доклад Dineff P., T. G. Pencheva, P. Mashkov, N. Shojlev, B. Gyoch. Equipment for Infrared Cleaning of Oil Contaminations. IN: Proceedings of XII International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems – ELMA 2008, Bulgaria, 2008, pp. 265 - 269.
доклад Evstatiev I., T. Pencheva, P. Mashkov. Heat Transfer Modeling for Soldering Processes of SMD’s to Printed Circuit Boards Using Low Inert Infrared Heaters. IN: Proceedings of IEEE, 28th International Spring Seminar on Electronics Technology – ISSE 2005, IEEE, 2005, pp. 112 -117
доклад Ivanov I., Т. Donchev, T. Pencheva, and M. Nenkov. Laboratory equipment for magnetron and RF ion sputtering in vacuum. IN: Proc. of AMTEX'95, section IV "Material Science and Coatings", Rousse, 1995, pp. 96 - 102
доклад Kontrov S., M. Marinova, A. Valchev, T. Pencheva, B. Dimitrov. Modeling of heat transfer during soldering process by control of operation of heaters. IN: Proceedings of XII International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, Sofia, Bulgaria, 2008, pp. 281 - 285
доклад Kontrov S., M. Marinova, P. Mashkov, T. Pencheva. Investigation on Functional and Reliability Properties of IR Heaters for Soldering Processes in Connection with Spectral Characteristics of Radiation Control. IN: Proceedings of IEEE, 29th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2006, IEEE, Germany, 2006
доклад M. Nenkov., Pencheva. Analysis of structure of symmetrical groups from dielectric layers for transparent heat reflecting coatings. IN: Proc. of AMTEX'95, section IV "Material Science and Coatings", Rousse, 1995, pp. 96 - 102

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.