РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 58
статия Маринов, Хр., Т. Грозева. Коефициент на припокриване на аркоидни зъбни предавки.// Машиностроене, 1995, брой 6, стр. 191-193
статия Маринов, Хр., Т. Грозева, Д. Зафиров, Ал. Петров. Определяне уравненията на повърхнините на зъбите на конусни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба.// Механика на машините, 1996, брой 14, стр. 31-34
статия Маринов, Хр., Т. Грозева, С. Антонов. Синтез и анализ на двойка аркоидни зъбни колела, формообразувани с неконусна производяща повърхнина.// Механика на машините, 1995, брой 9, стр. 39-43
статия Маринов, Хр., Т. Грозева, С. Антонов. Изследване зацепването на полуобкатни аркоидни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба.// Механика на машините, 1994, брой 5, стр. 52-54
статия Маринов, Хр., Т. Петкова, Д. Зафиров. Определяне на взаимното разположение между инструмента и заготовката на аркоидни зъбни колела с надлъжен циклоидален профил на зъба.// Машиностроене, 1987, брой 4
доклад Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Regarding the effect of the rack - cutter fillet on the undercutting of gears. IN: 4th International Conference on Power Transmissions - PT 12, Sinaia, Romania, 2012
доклад Alipiev, O., S. Antonov, T. Grozeva, D. Zafirov. Minimum number of teeth in symmetric and asymmetric involute spur gearings of a teeth ratio equal to one. IN: The 3rd international conference “Power transmissions’09”, Greece, 2009, pp. 51-58
доклад Grozewa, T. Defination of instrumental surface, generating gears of parallel, circular and cycloid line of the tooth. IN: Bul. Stiint. Univ. Volume XV, Baia Mare, 1999
доклад Marinov, H., T.Grozeva, D.Zafirov, N. Evtimova. Abuot the analysis of helical arcoidal gears of longitudinal cyrcular tooth profile. IN: Proceeding of the international congress, “Gear transmissions” 95, 26-28 September 1995, Sofia – Bulgaria, Volume 1 “Theorie and Experiment”, 1995, pp. 65-67
доклад Marinov, H., T.Grozeva, N.Lazarov. Three-dimensional and plane gears with ar¬coidal teeth. IN: IRMES 2/2, Jahorina, 2002, pp. 667
доклад Stoyan Stoykov, Toni Uzunov, Tanya Grozeva. Structural synthesis of linkage mechanisms for jib system of portal crane. IN: GMD-09, Ruse, 2009, pp. 173-176
доклад Вълев, Р., Р. Иванов, Д. Зафиров, Т. Грозева. Модел за определяне реакциите върху колелата на двуосен автомобил. В: Сборник с научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 241-247
доклад Грозева Т. П. Националната екосистема и мястото на Русенския университет в екосистемата на Русе и региона. В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, Русе, 2019
доклад Грозева Т.П. Повишаване мотивацията за учене на студентите от Професионално направление Машинно инженерство в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, Русе, 2018
доклад Грозева Т.П. Синергичната политика между основните звена в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, Русе, 2017
доклад Грозева Т.П. Вътрешноуниверситетските нормативни документи в полза на качеството на обучение в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев” том 54, серия 9, Русе, 2015, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
доклад Грозева, Т. За корелацията между университетското управление и студентската извънаудиторна активност.. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев” том 53, серия 9, Русе, 2014, стр. 45-50, ISBN 1311-3321.
доклад Грозева, Т. Ефективно функциониране на информационното управление в Русенския университет. В: Втора национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, Русе, 2009
доклад Грозева, Т. Върху идеята за използване на мотор-колела в транспортните средства. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 40, сер.8,, Русе, 2003, стр. 208-213
доклад Грозева, Т., Е. Якимова. Върху модела на електронно обучение в Русенския университет. В: Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 2014, стр. 42-49, ISBN 978-954-712-611-4.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.