РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 58
доклад Kyuchukov Т. Systematic and Methodical Approaches to Lighting Design. “SATI” System. IN: 9th International Congress, Varna, Bulgaria., 2012, ISBN 1313-0226.
доклад Kyuchukov Т. Automotive Lighting Sculpture. Definition аnd Realization. В: 9th International Congress, Varna, Bulgaria, 2012, ISBN 1313-0226.
доклад Евстатиев И., Б. Евстатиев, Т. Кючуков. Изследване влиянието на параметрите на процеса в инсталация за влаготермична обработка на материали върху разхода на енергия. В: Енергиен форум 2011, Варна, 2011, стр. 288-294
доклад Евстатиева Н., И. Евстатиев, Т. Кючуков. Изследване на температурния режим на светодиоден осветител. В: XIV Национална конференция с международно участие BulLight / България Светлина 2010 10 – 12 Юни, Сборник с доклади, Варна, България, Български национален комитет по осветление, 2010, стр. III-7 – III-10, ISBN 1314-0787.
доклад Евстатиева Н., Т.Кючуков. Централизирана общинска система за управление и мониторинг на улично осветление. В: Сборник с доклади на Енергиен Форум, 12-15 юни, Варна, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2013, стр. 337-341, ISBN 2367-6728.
доклад Кyuchukov R., T. Kyuchukov. Sustainable Lighting Solutions to Electrical Energy Compsumtion. Illumination Towards Multifunctional and Multiple Domestic Lighting Installations. IN: Proceedings Lighting Engineering 2008, BalkanLight 2008 Ljubljana, Slovenia, 2008, ISBN 978-961248-127-8.
доклад Кyuchukov R., Т. Kyuchukov. Sustainable Solutions by means of Multifunctional and Multicomponent Residential Lighting Installations. IN: Energy Forum 2008, Reports, Varna, 2008
доклад Конов Ц., Т Кючуков. Приложение на светлинния дизайн при създаването на уникална интериорна среда. В: Научни трудове на Русенски университет, том 50, серия 1.2, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011
доклад Конов Цв., Т. Кючуков. Развитие на рекламно-информационната светлинна среда в съвременния град. В: Годишник на технически университет София, том 60, книга 2, II-ра научна конференция, Созопол, 2010, ISBN 1311-0829.
доклад Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Интегрирана система за университетски сграден електроинсталационен, електроенергиен, информационно-комуникационен и защитно-охранителен мениджмънт. В: Енергиен форум 2011 - Сборник Доклади, Варна, 2011
доклад Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Енергийноефективно осветление на шевно предприятие. В: Международна научна конференция “Unitech” – Сборник доклади, Габрово, 2008
доклад Кючуков Р., Т. Кючуков. Архитектурно-художествено осветление на обществени сгради. В: International scientific Conference Unitech `08, Proceedings, Gabrovo, 2008
доклад Кючуков Т. Методология на качеството в образованието по светлинен дизайн. В: Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация. Качество на висшето образование, Русенски университет, 2016
доклад Кючуков Т. Методология на светлинния дизайн на смесено и биодинамично осветление. В: Сборник с доклади на Енергиен форум 2015, Варна, 2015
доклад Кючуков Т. Методология на естетическата оценка на светлинни системи за обществените поръчки. Methodology of the Aesthetic Quality Assessment of Lighting Systems in Public Procurement. В: Енергиен Форум 2014. Научно-технически съюз на енергетиците в България, Варна, 2014, стр. 352-365
доклад Кючуков Т. CBETЛИНИТЕ И СЕНКИТЕ – МЕТОДОЛОГИЯ И СЕМАНТИКА. LIGHTS AND SHADOWS – METHODOLOGY AND SEMANTICS. В: BulLight / България Светлина 2014. XV Национална конференция с международно участие, Минно-геоложки университет, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, ISBN 1314-0787.
доклад Кючуков Т. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАТА СВЕТЛИННА СРЕДА НА ОБЛАСТЕН ГРАД. ADVERTISING AND INFORMATION LIGHTING ENVIRONMENT OF A DISTRICT TOWN. В: BulLight / България Светлина 2014. XV Национална конференция с международно участие, Минно-геоложки университет, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, ISBN 1314-0787.
доклад Кючуков Т. Графичен синтез „Бизнес и мениджмънт“. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 53, серия 1.2, Русенски университет, 2014, стр. 427-430
доклад Кючуков Т. FEEARA – АВТОМОБИЛНА СВЕТЛИННА СКУЛПТУРА. FEEARA – AUTOMOTIVE LIGHTING SCULPTURE. В: BulLight / България Светлина 2014. XV Национална конференция с международно участие, Минно-геоложки университет, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, ISBN 1314-0787.
доклад Кючуков Т. Съвременни индустриални осветители | Contemporary Industrial Luminaires. В: Научни трудове на Русенски университет, Научна конференция 2013, Русенски университет, 2013

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.