РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 58
доклад Kyuchukov Т. Systematic and Methodical Approaches to Lighting Design. “SATI” System. IN: 9th International Congress, Varna, Bulgaria., 2012, ISBN 1313-0226.
доклад Kyuchukov Т. Automotive Lighting Sculpture. Definition аnd Realization. В: 9th International Congress, Varna, Bulgaria, 2012, ISBN 1313-0226.
доклад Евстатиев И., Б. Евстатиев, Т. Кючуков. Изследване влиянието на параметрите на процеса в инсталация за влаготермична обработка на материали върху разхода на енергия. В: Енергиен форум 2011, Варна, 2011, стр. 288-294
доклад Евстатиева Н., И. Евстатиев, Т. Кючуков. Изследване на температурния режим на светодиоден осветител. В: XIV Национална конференция с международно участие BulLight / България Светлина 2010 10 – 12 Юни, Варна, България, 2010, стр. III-7 – III-10, ISBN 1314-0787.
доклад Евстатиева Н., Т.Кючуков. Централизирана общинска система за управление и мониторинг на улично осветление. В: Сборник с доклади на Енергиен Форум, 12-15 юни, Варна, 2013, стр. 337-341
доклад Кyuchukov R., T. Kyuchukov. Sustainable Lighting Solutions to Electrical Energy Compsumtion. Illumination Towards Multifunctional and Multiple Domestic Lighting Installations. IN: Proceedings Lighting Engineering 2008, BalkanLight 2008 Ljubljana, Slovenia, 2008, ISBN 978-961248-127-8.
доклад Кyuchukov R., Т. Kyuchukov. Sustainable Solutions by means of Multifunctional and Multicomponent Residential Lighting Installations. IN: Energy Forum 2008, Reports, Varna, 2008
доклад Конов Ц., Т Кючуков. Приложение на светлинния дизайн при създаването на уникална интериорна среда. В: Научни трудове на Русенски университет, том 50, серия 1.2, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011
доклад Конов Цв., Т. Кючуков. Развитие на рекламно-информационната светлинна среда в съвременния град. В: Годишник на технически университет София, том 60, книга 2, II-ра научна конференция, Созопол, 2010, ISBN 1311-0829.
доклад Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Интегрирана система за университетски сграден електроинсталационен, електроенергиен, информационно-комуникационен и защитно-охранителен мениджмънт. В: Енергиен форум 2011 - Сборник Доклади, Варна, 2011
доклад Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Енергийноефективно осветление на шевно предприятие. В: Международна научна конференция “Unitech” – Сборник доклади, Габрово, 2008
доклад Кючуков Р., Т. Кючуков. Архитектурно-художествено осветление на обществени сгради. В: International scientific Conference Unitech `08, Proceedings, Gabrovo, 2008
доклад Кючуков Т. Методология на качеството в образованието по светлинен дизайн. В: Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация. Качество на висшето образование, Русенски университет, 2016
доклад Кючуков Т. Методология на светлинния дизайн на смесено и биодинамично осветление. В: Сборник с доклади на Енергиен форум 2015, Варна, 2015
доклад Кючуков Т. CBETЛИНИТЕ И СЕНКИТЕ – МЕТОДОЛОГИЯ И СЕМАНТИКА. LIGHTS AND SHADOWS – METHODOLOGY AND SEMANTICS. В: BulLight / България Светлина 2014. XV Национална конференция с международно участие, Минно-геоложки университет, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, ISBN 1314-0787.
доклад Кючуков Т. FEEARA – АВТОМОБИЛНА СВЕТЛИННА СКУЛПТУРА. FEEARA – AUTOMOTIVE LIGHTING SCULPTURE. В: BulLight / България Светлина 2014. XV Национална конференция с международно участие, Минно-геоложки университет, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, ISBN 1314-0787.
доклад Кючуков Т. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАТА СВЕТЛИННА СРЕДА НА ОБЛАСТЕН ГРАД. ADVERTISING AND INFORMATION LIGHTING ENVIRONMENT OF A DISTRICT TOWN. В: BulLight / България Светлина 2014. XV Национална конференция с международно участие, Минно-геоложки университет, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, ISBN 1314-0787.
доклад Кючуков Т. Методология на естетическата оценка на светлинни системи за обществените поръчки. Methodology of the Aesthetic Quality Assessment of Lighting Systems in Public Procurement. В: Енергиен Форум 2014. Научно-технически съюз на енергетиците в България, Варна, 2014, стр. 352-365
доклад Кючуков Т. Графичен синтез „Бизнес и мениджмънт“. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 53, серия 1.2, Русенски университет, 2014, стр. 427-430
доклад Кючуков Т. Съвременни индустриални осветители | Contemporary Industrial Luminaires. В: Научни трудове на Русенски университет, Научна конференция 2013, Русенски университет, 2013

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.