РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 87
статия Rashkova, Ts. The Role of a Theorem of Bergman in Investigating Identities in Matrix Algebras with Symplectic involution (MR 2006j:16037).// Noncommutative Algebra and Geometry, A Series of Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics, vol.243, 2006, No -, pp. 175-183, ISSN 0-8247-2349-X.
статия Rashkova, Ts. Robson cubics for second order matrix algebras with involution,.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse Book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2006, No 6, pp. 20-23, ISSN 1311-9184.
статия Rashkova, Ts. Polynomial identities in superalgebras with superinvolutions (MR 2240148).// Acta Universitatis Apulensis, 2005, No 10, pp. 363-370, ISSN 1582-5329.
статия Rashkova, Ts. Involution matrix algebras - identities and growth (MR 2005i:16045; РЖМат. 7А250, 2007 (07.06-13А.250)).// Serdica Math. J. vol.30, 2004, брой 2-3, стр. 239-282, ISSN 1310-6600.
статия Rashkova, Ts. On а conjecture for the identities in matrix algebras with involution (MR 2131509).// Ann. de L'Univ. de Sofia Tome 95, 2004, брой -, стр. 81-87, ISSN 0205-0808.
статия Rashkova, Ts. Matrix algebras with involution and central polynomials (MR1879011).// J. of Algebra vol.248, 2002, No 1, pp. 132-145, ISSN 0021-8693. (Impact factor: 0.501 /2002, каталог на списания с IF)
статия Rashkova, Ts. Bergman type identities in matrix algebras with involution.// Известия на Съюза на учените - Русе сер. 5 Математика, информатика и физика, 2001, No 1, pp. 26-31, ISSN 1311-9184.
статия Rashkova, Ts. Bergman polynomials in some special Lie algebras (РЖМат 1А282, 2003).// Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины , Вопроси алгебри 17, 2001, брой 3(6), стр. 30-36, ISSN 1609-9672.
статия Rashkova, Ts. Central polynomials in low order matrix algebras with involution (Math. Reviews 2001h #16024).// Commun. in Algebra vol.28, 2000, No 10, pp. 4879-4887, ISSN 0092-7872. (Impact factor: 0.29 /2000, каталог на списания с IF)
статия Rashkova, Ts. Identities in algebras with involution(Math. Reviews 2000i #16049, РЖМат 11А192, 2000).// Bull. Austr. Math. Soc. vol.60, 1999, брой 3, стр. 469-477, ISSN 0004-9727. (с импакт фактор: 0.184 /1999, каталог на списания с IF)
статия Rashkova, Ts. Identities of minimal degree in matrix algebras of low order. (Zentralblatt Math. 909.16018; Math. Reviews 99c #16022).// Periodica Mathematica Hungarica vol.34, 1998, No 3, pp. 229-233, ISSN 0031-5303. (SJR rank: 0.28 /1999, www.scimagjr.com)
статия Rashkova, Ts. Varieties of algebras having a distributive lattice of subvarieties (Zentralblatt Math. 829.17004; Math. Reviews 97g #16034).// Demonstratio Mathematica vol. XXVIII, 1995, No 1, pp. 37-48, ISSN 0420-1213.
статия Rashkova, Ts. Gelfand - Kirillov dimension for nonasociative algebras.// Bulletin of the Greek Mathematical Society vol.35, 1993, No -, pp. 31-39, ISSN 0072-7466.
статия Rashkova, Ts. On the Krull dimension of Noetherian rings (Zentralblatt Мath. 439.16018).// Годишник на ВУЗ “Приложна математика” том 14, 1978, No 1, pp. 21-26, ISSN -.
статия Rashkova, Ts., V. Drensky. Identities of representations of Lie algebras and *-polynomial identities (Zentralblatt Math. 919.16019; Math. Reviews 2000h #17015, РЖМат 6А317, 2003).// Rendiconti del Circolo di Palermo Ser. II Tome 48, 1999, брой 1, стр. 153-162, ISSN 0009-725X.
статия Rashkova, Ts.G. On the minimal degree of the *-polynomial identities for the matrix algebra of order 6 with symplectic involution (Zentralblatt Math. 885.16016; Math. Reviews 97f #16042).// Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo Ser.II Tome XLV, 1996, No 2, pp. 267-288, ISSN 0009-725X.
статия Рашкова Ц., П. Рашков. Едно свойство на радикала на Джекобсон в пръстен с крайна група автоморфизми (Zentralblatt Мath. 511.16008).// Годишник на ВУЗ “Приложна математика” том 16, 1980, брой 2, стр. 71-79, ISSN -.
доклад Bouyklieva St., St. Kapralov,Ml. Manev, Ts. Rashkova. The COMPMATH Competition. IN: BGSIAM'13, Sofia, IMI, 2014, ISBN 1314-7143.
доклад Mladenov I., Ts. Rashkova. On the algebraic aspects of Saxon-Hutner theorem (MR 2341395 (2008g: 16036); Zbl.1168.81328). IN: XXVI Workshop on Geometrical Methods in Physics, Bialowieża, Poland 1 - 7 July 2007, AIP Conference Proceedings 956, Bialowieża, American Institute of Physics, 2007, pp. 169-174, ISBN 978-0-7354-0470-0.
доклад Rashkov P.I., T.G. Rashkova. Solving some problems in the theory of PI-algebras by Mathematica. IN: Mathematics and Education in Mathematics 1999, Proceedings of Twenty Eighth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Montana, April 6-8 1999, София, Издателство на СМБ, 1999, pp. 150-153

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.