РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 114
статия Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, В. С. Русева, Н. А. Недялков. Електроискрова обработка на тютюн.// Механизация на земеделието, 1996, брой 6, стр. 7-9
доклад Armianov N., Palov I., S.Stephanovа, St.Stephanov, T.Stoyanova, K.Sirakov. Possibilities of stimulating potato production by means of pre-planting electrikc spark. IN: Processings of their tubers, Energy and Agriculture the Third Millennium, Vol.1, Athens, Greece, 1999, pp. 962...968
доклад Armyanov, . N. K., S. L. Stefanova, T. M. Stoyanova, T. K. Gachovska, St. K. Dimitrova. Some investigations into electrical processing of tobacco leaves. IN: Energy and Agriculture towards the Third Millenium, Athens-Creece - 2-5 June 1999, Proceedings, vol. 2, Athens-Creece, 1999, pp. 846-853
доклад Armyanov, N. K., S. L. Stefanova, T. M. Stoyanova, T. K. Gachovska, St. K. Dimitrova. Some investigations into electrical processing of tobacco leaves. IN: SIELA’99, Proceedings, Vol.1, Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria, 1999, pp. 12-17
доклад Armyanov, N. K., S. L. Stefanova, T. K. Gachovska, T. M. Stoyanova, St. K. Dimitrova, N.A.Nedyalkov. Electric spark processing of tobacco – problems, results, prospects. 19-th Symposium on tobacco. IN: 22-24 september 1999, Book of abstracts, Ohrid, Macedonia, 1999, pp. 71
доклад Borodzhieva, A., T. Stoyanova. Software System for Synthesis and Analysis of Communication Circuits and Processes Using MATLAB. IN: Anniversary 10th Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol’14, Proceedins, Plenary Lectures, Sozopol, 2014, pp. 21 - 30, ISBN 1313-9487.
доклад Borodzhieva, A., T. Stoyanova. Test Module of a Software System for Synthesis and Analysis of Communication Circuits and Processes. IN: Anniversary 10th Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol’14, Proceedings, Plenary Lectures, Sozopol, 2014, pp. 43 - 51, ISBN 1313-9487.
доклад Kiriakov,D.V.,G.R.Georgiev,T.M.Stoyanova. DEFINING THE PARAMETERS OF EQUIVALENT ELECTRIC - FILTER REPLACEMENT SCHEME. IN: Anniversary 10th Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol’14, Plenary Lectures, Part I, Sozopol, Bulgaria, 2014, pp. 76-79, ISBN 1313-9487.
доклад Stoyanova, T., A. Borodzhieva. Design and Computer Simulation of Low-Pass and High-Pass Single-Amplifier Multiple-Loop Negative Feedback Active Filters Using MATLAB and MicroCAP. IN: Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol ’07, Regular papers, Part II, Sozopol, 2007, pp. 58–63, ISBN 978-954-9518-46-7.
доклад Stoyanova, T., A. Borodzhieva. Analysis and Synthesis of Band-Pass Single-Amplifier Multiple-Loop Negative Feedback Active Filters Using MATLAB and MicroCAP. IN: Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol ’07, Regular papers, Part II, Sozopol, 2007, pp. 51–57, ISBN 978-954-9518-46-7.
доклад Stoyanova, T., A. Borodzhieva. Synthesis and Analysis of Single-Amplifier Single-Loop Negative Feedback Active Filters Using MATLAB and MicroCAP. IN: Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol ’07, Regular papers, Part II, Sozopol, 2007, pp. 64–69, ISBN 978-954-9518-46-7.
доклад Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова. Ронене на царевица с електроискрови разряди и изследване на влиянието им върху посевните качства на семената. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, т. 25, секция 10, Русе, 1983, стр. 101-106
доклад Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова. Устройство за ускоряване сушенето на тютюневи листа чрез коронен разряд. В: Трудове на симпозиума „Физика-селскостопанско производство”, София, 1981, стр. 175-181
доклад Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Д. М. Драгиев. Изследване върху обработката на тютюневи листа с електроискрови разряди. В: Първи национален конгрес на физиците в България, резюме на доклад, секция „Биофизика”, София, 1983, стр. 512
доклад Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Р. Й. Тодорова. Индуктивен преобразувател на интензитета на нискочестотно електрическо поле. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том 23, серия 7, Русе, 1979, стр. 115-118
доклад Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Р. Й. Тодорова. Планиране на експеримента при изследване на електрическо поле във вана. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том 19, серия 8, Русе, 1977, стр. 65-70
доклад Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Р. Й. Тодорова. Експериментално определяне на силата на електромагнит за постоянен ток. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том 19, серия 8, Русе, 1977, стр. 77-82
доклад Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Р. Й. Тодорова. Изследване на електромагнитен разходомер при различни разстояния между полюсните накрайници. В: Доклад на ЮНС’76, ВИММЕСС, секция 8, Русе, 1976, ВИММЕСС, Русе, Русе, 1976
доклад Армянов Н., С. Стефанова, Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Киряков, Т. Гачовска. Електроискрови методи за обработка на тютюн. В: ЮНС на ВНВОВУ, В. Търново, ВНВОВУ, 1998, стр. 409-416
доклад Армянов Никола, Силвия Стефанова, Таня Гачовска, Таня Стоянова, Станка Димитрова, Недялко Недялков. Електроискрова обработка на тютюневи листа - проблеми, резултати, перспективи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 37, серия 3, Русе, 1999, стр. 23-27

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.