РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 110
статия Yunakova M.,Antonova I.,Bandreva B.,Timeva T.,Shterev A. Age is a prognostic factor for pregnancy even in patients with poor ovarian response.// Gynecological Endocrinology, Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia, 297-299 (2014), 2014, No 36
статия Yunakova M.,Antonova I.,Bandreva B.,Timeva T.,Shterev A. Influence of lifestyle on the reproductive capacity of women.// Gynecological Endocrinology, Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia, 2014, No 1, pp. 300-304
статия Zvetkova E., Fuchs D., Denkova R., Baleva K., Timeva T., Bourneva V., Yaneva E.,Ilieva I.,Katzarova E.,Nikolov B., Savov J. The role of neopterin in regulating human ovarian granulosa cells growth (proliferation/differentiation) and steroidogenesis in vitro..// Acta morphologica et anthropologica, 2002, No 7, pp. 28-31
статия Андреева П., Коновалова М., Тимева Т., Чавеева П., Щерев А. „ESSURE“ - нов подход за лечение на хидросалпингс преди „In Vitro“ оплождане.// Репродуктивно здраве, 2010, брой 17, стр. 2
статия Бечев Б.,Магунска Н.,Искилиева М.,Тимева Т.,Щерев А. Лапароскопско третиране на истмоцеле след Цезарово сечение.// Репродуктивно здраве, 2014, брой 21, стр. 19-23
статия Бочев И.,Димчева А.,Юнакова М.,Тимева Т. Влияние на ко-култивирането с автоложни ендометриални стромални клетки върху качеството на човешки ембриони на ден 3..// Репродуктивно здраве, 2016, брой 23, стр. 19-22
статия Вълкова Л.,Милачич Т.,Антонова И.,Бандрева Б.,Пенкова П.,Тимева Т.,Щерев А. Влияние на изкуствения колапс на бластоцистите преди витрификация върху преживяемостта им и резултата от размразения ембрио трансфер.// Репродуктивно здраве, 2016, брой 24, стр. 15-20
статия Вълкова Л.,Милачич Т.,Антонова И.,Бандрева Б.,Пенкова П.,Юнакова М.,Тимева Т.,Щерев А. Прилагане на асистиран хетчинг с лазер при ембрио трансфер на размразени ембриони.// Репродуктивно здраве, 2016, брой 23, стр. 14-18
статия Димитров А., Шопова Е., Тимева Т. Gynalgin - още една възможност за лечение на бактериалната вагиноза.// Акушерство и гинекология, 2007, брой 46(1), стр. 46
статия Иванова-Тодорова Е., Тимева Т., Налбански А., Кюркчиев Д. Увеличеният абсолютен брой NK клетки в периферната кръв корелира с увеличена експресия на HLA-DR и повишена секреция на IL-12 при жени със стерилитет.// Акушерство и гинекология, 2010, брой 49(2), стр. 20-24
статия Калев В., Чавеева П., Тимева Т., Евтимова Н., Щерев Ат. Ултразвукова диагноза на вродена атрезия на трикуспидалната клапа в първи триместър на бременността. Клиничен случай..// Репродуктивно здраве,, 2018, брой 27, стр. 21-24
статия Мilachich T, Timeva T, Shterev A. Case Report: Five Years Post Allogenic Transplantation and Seven Years Post Preimplantation Genetic Diagnosis for β-halassaemia Major Combined with HLA Matching..// J Hematol Transfus., 2018, No 6(1), pp. 1079
статия Магунска Н., Антонова И., Бочев И., Валериева Е., Юнакова М., Бечев Б., Тимева Т. Морфо-функционален анализ на овоцити по системата Овоскор при жени с ендометриоза..// Репродуктивно здраве, 2019, брой 29, стр. 7-10, ISSN 1312-6180.
статия Магунска Н.,Бечев Б.,Тимева Т.,Щерев А.,Иванов Ст. Ефективност на методите на лечение на жени с овариална ендрометриома и инфертилитет.// Репродуктивно здраве, 2016, брой 24, стр. 21-28
статия Палабуюк О., Валериева Е., Н. Магунска, Б. Бечев, Г. Хубчев, Г. Хаджидеков, Т. Тимева, А. Щерев.. The Herlyn-Werner-Wunderlich Syndrome - клиничен случай.// Репродуктивно здраве, 2018, брой 27, стр. 16-20, ISSN 1312-6180.
статия Петкова Л., Милачич Т., Баров Д., Тимева Т., Савова Д., Димитров Р., Кюркчиев С., Щерев А. Култивиране на човешки клетки за автоложно ко-култивиране с ембриони: предварително съобщение.// Репродуктивно здраве, 2007, брой 13, стр. 14
статия Савов, А., Христова Т., Тимева, Т., Щерев А., Кременски, И. У–хромозомата и мъжкия стерилитет? Начало на генетичен скрининг при българския мъж..// Репродуктивно здраве, 2003, брой 2(5), стр. 14-18, ISSN 1312-6180.
статия Стоев С., Тимева Т., Гетов И., Насева Е. Рекомбинантни или уринарни хормони за контролирана овариална хиперстимулация? Сравнителен анализ на клиничен опит от гледна точка на ефективност и безопасност.// Репродуктивно здраве, 2019, брой 29, стр. 20-24, ISSN 1312-6180.
статия Тимева Т. Лутеална поддръжка с прогестерон при бременност след асистирана репродукция.// Credoweb, 2018, брой N
статия Тимева Т. Нараства ли онкологичният риск след лечение на стерилитет..// MedPost, 2015, брой 3, стр. 42-45

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.