РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 55
доклад Dediu,G., V. Vilag, J. Popescu, Kr. Tujarov, Iv. Zheleva, G. Popov. System instrumentation and data acquisition for TurboRiver-RB7. IN: University of Ruse, PROCEEDINGS, Volume 51, book 1.2., Ruse, 2012, pp. 148-152
доклад Tujarov, Kr. Hydrotransmission with digital regulation of the capacity and revolutions. IN: Hydraulicke a pneumaticke mechanizmy, Bratislava, 2000, pp. 1..5
доклад Tuzharov, К., G. Popov, K. Klimentov, I. Nikolaev, B. Kostov. CHARACTERISTICS OF A MODELING HYDROCINETIC TURBINE. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, 2017
доклад Zheleva Iv., G. Popov, P. Rusev, Kr. Tuzharov, Kl. Klimentov, Iv. Nikolaev, V. Teleaba. Stations for monitoring of the air quality in the cross border area Bulgaria - Romania. IN: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе 2012, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
доклад Ахмедов А, Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Климентов Кл., Николаев Ив. Вихров и каскаден модели за изследване на ветротурбини с вертикална ос на въртене тип Дариус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
доклад Ахмедов А., Тужаров Кр. Експериментално изследване на осово ветроколело. В: Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'10, Русе, 2010, стр. 81-85, ISBN 1311-3321.
доклад Ахмедов А., Тужаров Кр. Приложение на програмния продукт COSMOSFloWorks при обтечени тела. В: Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'09, Русе, 2009, стр. 29-32, ISBN 1311-3321.
доклад Ахмедов А., Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Климентов Кл., Николаев Ив. Моделиране на течението в конфузора на аеродинамична тръба. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, сер. 1.2, Русе, 2011, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
доклад Гужгулов, Г., Кр. Тужаров. Методика за комплексно изследване на челен разпределител за многоходов хидродвигател.. В: Сборник доклади НК ЕМФ’96, т. 3, София, 1996
доклад Димов, Д., Христова М., Тужаров Кр., Кръстева А. Изследване на синхронен генератор с постоянни магнити. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2005
доклад Климентов К. В., К. Тужаров, Б. Костов, И. Николаев. Относно определянето на външния диаметър на работното колело на центробежна помпа. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, Русе, 2016
доклад Колев, Й., Кр. Тужаров. Технология за изработване на работно колело на микротурбина. В: Научни трудове на Русенския университет, том 44, серия 1, Русенския университет, 2005, стр. 228..233
доклад Николаев И., Г.Попов, К. Тужаров, У. Мхана. Математичен модел за изследване обемните загуби на трироторна зъбна помпа с двустранно цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 280-287, ISBN 1311-3321.
доклад Николаев И., И. Георгиев, Г. Попов, К. Тужаров, Кл. Климентов. Изследване процесите на пълнене с вода на хидрофорен съд в помпена система. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, сер. 1.2, Русе, 2010, стр. 34 – 39, ISBN 1311-3321.
доклад Николаев Ив., О. Алипиев, Г. Попов, Кр. Тужаров, Кл. Климентов. Определяне обема на работните камери на трироторна, хидравлична машина с двустранно цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 19-26, ISBN 1311-3321.
доклад НИКОЛАЕВ Ивайло, Генчо ПОПОВ, Уисам МХАНА, Kрасимир ТУЖАРОВ, Юлиан АНГЕЛОВ. Автоматизирана уредба за изпитване на зъбни помпи. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 53, сер. 1.2, Русе, 2014, стр. 239-246, ISBN 1311-3321.
доклад Попов Г., П. Копчев, Кр. Тужаров, Кр. Николов. Сравнителни изследвания на антифрикционни материали за пластинкови вакуумпомпи и компресори. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, том 47, сер. 1.2, Русе, 2008
доклад Попов, Г., Маджаров Д., Тужаров Кр., Ахмедов А., Ганчев Д. Моделно изследване на хидрокинетична турбина за река Дунав. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 135-139, ISBN 1311-3321.
доклад Тужаров К.И. ЕНЕРГЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕТРОКОЛЕЛО НА САВОНИУС СЪС CFD ПРОГРАМАТА FLOSIMULATION. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, Русе, Русенски университет, 2016
доклад Тужаров, К., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Неравномерност на въртящия момент на ветроколело на Дариус. В: Int. Sc. Conference “UNITECH’2009”, vol. II, Gabrovo, 2009, стр. II-534/II-538, ISBN 1313-230X.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.