РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 56
статия Узунов, Т. И. Определяне на динамични характеристики на гумени демпфиращи елементи при ударно натоварване.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2007, брой кн.2, стр. 92-95, ISSN 0861-9727.
статия Узунов, Т. И. Изследване на динамичните процеси при включване на телферен електродвигател чрез числен експеримент.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2007, брой кн. 2, стр. 88-91, ISSN 0861-9727.
статия Узунов, Т., Г. Кенаров, Ив. Митев. Механо - математическо моделиране на динамичните процеси при установена работа на телферен електродвигател с конусен ротор и статор.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2006, брой кн.3, стр. 113-116, ISSN 0861-9727.
статия Узунов, Т., Г. Кенаров, Ив. Митев. Механо - математическо моделиране на динамичните процеси при включване на телферен електродвигател с конусен ротор и статор.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2006, брой кн. 3, стр. 109-112, ISSN 0861-9727.
статия Узунов, Т., Г.Кенаров. Определяне характера и големината на осовите сили в конусен телферен електродвигател.// Сп. "Известия на съюза н учените" – Русе, серия “Технически науки”, 2000, брой 3, стр. 70-73
статия Узунов,Т., Г.Кенаров. Изследване на възможности за честотно управление на телферен електродвигател с конусен ротор и статор.// Сп. „Машиностроене и машинознание” , ТУ-Варна, 2009, брой 6, кн. 2, стр. 7-10, ISSN 1312-8612.
доклад Bargazov E., Uzunov T., Alipiev O., Antonov S., Bortyakov D. NEW STRUCTURE OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY, BOROVETS, BULGARIA, 2018, pp. 36-41
доклад Bargazov, E. I., T. I. Uzunov, O. L. Alipiev, S. D. Antonov, D. E. Bortyakov. A study of gantry cranes level-luffing jib system using SOLIDWORKS. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 103-108, ISBN 1311-3321.
доклад Bargazov, E., T. Uzunov, O. Alipiev, D. Bortyakov. Studying the elasticity of the units of the level luffing jib system in gantry cranes using MATLAB. IN: Modern mechanical engineering: Science and Education MMESE-2017: Proceedings of an International Scientific and Practical Conference, Russia, St. Petersburg, June 22 – 23, 2017, Publishing Polytechnic University, 2017, pp. 746-756, ISBN ISSN 2223-0807.
доклад Dinolov O., B. Manolova, L. Mihailov, T. Uzunov. Results from the application of a model for energy-efficiency investigation of mechanical handling machines and systems (Part 2). IN: International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, 2013, pp. 104-110, ISBN 1311-9974.
доклад Dinolov O., N. Mihailov, L. Mihailov, T. Uzunov. Research methodology for energy-efficiency evaluation in pneumatic-transport processes. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, 2015, pp. 749-754, ISBN 1311-9974.
доклад E. Bargazov, D. Bortyakov, T. Uzunov, O. Alipiev, S. Antonov. OPTIMIZATION RESEARCH OF THE CARGO PENDULUM AND UNITS DISPLACEMENTS OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM. IN: XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, VARNA, BULGARIA, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2018, pp. 199-205, ISBN 2535-0021.
доклад Stoyan Stoykov, Toni Uzunov. Structural synthesis of balance mechanisms for the jib system of a portal crane. IN: International conference general machine design, University of Ruse, 2009, pp. 169-172
доклад Stoyan Stoykov, Toni Uzunov, Tanya Grozeva. Structural synthesis of linkage mechanisms for jib system of portal crane. IN: GMD-09, Ruse, 2009, pp. 173-176
доклад Баргазов Е, Т. Узунов и О. Алипиев. Изследване и анализ на стреловите системи на порталните кранове. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2015, стр. 173-180, ISBN 1311-3321.
доклад Баргазов Е, Т. Узунов, О. Алипиев и Д. Бортяков. Сравнително изследване на стрелови системи на портални кранове. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2016, стр. 146-156, ISBN 1311-3321.
доклад Кенаров Г., Т. Узунов. Относно възможността на портален кран “Ганц” за работа като плаващ. В: Научни трудове том 44, серия 4, РУ "А.Кънчев", Русе, 2005, стр. 170 - 174
доклад Кенаров Г., Т.Узунов. Определяне закона на движение на ротора в осово направление при включване на конусен телферен електродвигател. В: Научни трудове, том 41, серия 4, РУ "А.Кънчев", Русе, 2004, стр. 211-216, ISBN 1311-3321.
доклад Кенаров Г., Т.Узунов. Изследване големината на аксиалната електромагнитна сила при включване на конусен телферен електродвигател. В: Научни трудове том, 41, серия 4, РУ "А.Кънчев", Русе, 2004, стр. 207-211, ISBN 1311-3321.
доклад Кенаров Г., Т.Узунов. Относно осовото движение на вала на конусен телферен електродвигател и възникналите откази в него. В: Научни трудове том 37, серия 5, РУ "А.Кънчев", Русе, 1999, стр. 307-312

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.