РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 48
статия Иванов И., В. Боздуганова, Т. Пенчев. Eкспериментално и симулационно изследване на нискоскоростна пластична деформация при сплескване.// Механика на машините, Т. 20 (98), 2012, брой 3, стр. 86-89, ISSN 0861-9727.
статия Ю. Ангелов, В. Боздуганова. Поетапно самозасилване при люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2015, брой 23 (113/5), стр. 72-77, ISSN 0861-9727.
статия Ю. Ангелов, В. Боздуганова. Динамика на физично махало с променлив инерционен момент и хлабина в цилиндричната става.// Механика на машините, 2015, брой 23 (113/5), стр. 78-81, ISSN 0861-9727.
доклад Bozdouganova V., M. Todorov. Eigenfrequencies determination by hybrid stress finite element method. IN: Scientific bulletins of Rzeszow university of technology, (Mechanica 80), Rzeszow university of technology, 2010, pp. 33-38
доклад Bozdouganova V., Todorov M. Computation of plane structures eigenfrequencies by hybrid finite element method using trefftz functions. IN: Scientific bulletins of Rzeszow university of technology, (Mechanica 80), Politechniki Rzeszowskiej, 2010, pp. 25-32
доклад Bozdouganova, V. A quadrilateral hybrid-stress macro-element with incompatible internal displacements. IN: Scientific bulletins of Rzeszow university of technology, (Mechanica 73), Rzeszow university of technology, 2008, pp. 27-34
доклад Боздуганова В.С., М.Т. Тодоров. Получаване на функции за напрежения и премествания за хибриден краен елемент с отвор при натоварване с обемни сили и при температурно въздействие. В: Научни трудове на Русенски университет, Издателски център при РУ, 1999, стр. 108-114, ISBN 1311-3321.
доклад Боздуганова, В. Параметрични трептения на двумасова механична система. В: Научни трудове на Русенския университет . Т.50, № 2, Механика и машиностроителни технологии, Издателски център при РУ, 2011, стр. 20-25, ISBN 1311-3321.
доклад Боздуганова, В., М.Тодоров. Числено изследване на надлъжен удар на еластичен прът с помощта на метода на крайните елементи. В: Научни трудове на ВВОУ, Т.27, Висше Военно Общовойсково училище - Търново., 1993, стр. 34-39
доклад Боздуганова, В.С. Правоъгълен хибридeн трефцов елемент за изследване на пукнатини от смесен тип. В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 51, № 2, Издателски център при РУ, 2012, стр. 40-44, ISBN 1311-3321.
доклад Боздуганова, В.С. Mногокритериална оптимизация на параметрични трептения на двумасово махало. В: Научни трудове на Русенски университет. Т. 51, № 2, Издателски център при РУ, 2012, стр. 45-52, ISBN 1311-3321.
доклад Боздуганова, В.С., М.М. Тодоров. Развитие на пукнатина от I тип в правоъгълен хибриден трефцов елемент. В: Доклади на международна научна конференция на УАСГ, София, 2012, стр. Т. 4, 105-110
доклад Боздуганова, В.С., М.М. Тодоров. Правоъгълен хибриден трефцов елемент за изследване на пукнатини. В: Доклади на международна научна конференция на УАСГ, София, 2012, стр. Т.4, 93-98
доклад Джоу П., В.С. Боздуганова. Многокритериална оптимизация по метода PSIMS с непрекъснато и дискретно изменящи се параметри. В: Сборник с доклади на студентска научна сесия, Русенски университет. Секция на Машинно-технологичния факултет, Издателски център при РУ, 2011, стр. 28-35, ISBN 1311-3321.
доклад И. Иванов, Н. Пенкова, Д. Велчев, И.Драганов, В. Боздуганова, В. Илиев. Механични напрежения в стъклопакети при нестационарно топлинно натоварване. В: XXII Научна конференция с международно участие, Енергомашиностроителен факултет 2017, Том 1, Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, Созопол, 2017, стр. 207-214, ISBN 1314-5371.
доклад Иванов И., В. Боздуганова. Сравнение на числени симулации на ударно пластично деформиране. В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет, Издателски център при РУ, 2011, стр. 26-32, ISBN 1311-3321.
доклад Пенчев, Т.Н., И.В. Иванов, В.С. Боздуганова. Eкспериментално и симулационно изследване на обратно изтичане в условията на обикновен и комбиниран удар. В: Научни трудове на Русенския университет, Издателски център при РУ, 2012, стр. Т. 51, № 2, 33-39
доклад Савицкая Н.И., В.Г. Витлиемов, В.С. Боздуганова. Компьютерное моделирование качания с полным вращением (kiiking). В: Сборник с доклади на студентска научна сесия, Русенски университет, Секция на Машинно-технологичния факултет, Издателски център при РУ, 2014, стр. 59-68, ISBN 1311-3321.
учебник Даскалова, Л., С.Попова, В.Боздуганова, В.Петров. Техническа механика. Русе, РУ "А. Кънчев", 2006, стр. 168, ISBN 978-954-712-359-5.
учебно пособие Белниколовски, Б.Г., И.М. Кралов, В.Г. Витлиемов, С.Г. Стоянов, В.Н. Петров, В.С. Боздуганова, Д.Д. Валачев, Б.М. Илиев. Дванадесет изпитни теста по Механика. Технически университет, София, 2004, стр. 134, ISBN 954-438-453-7.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.