РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 97
статия Витлиемов В., Г. Кенаров, Т. Узунов. Многокритериален синтез на постъпателно движение на тяло при преобразувано триене.// Механика на машините, Т. 14 (64), 2006, брой кн. 3, стр. 100 - 104., ISSN 0861-9727.
статия Витлиемов, В.Г. Формулиране на нови задачи – нова парадигма за творчески учебен процес.// Автоматика и информатика, Т. 39, 2005, брой 1, стр. 66-67, ISSN 0861-9727.
статия Витлиемов, В.Г. Задачи за оптимален параметричен синтез на робастни динамични системи.// Механика на машините, Т. 3 (10), 1995, брой 2, стр. 36-39, ISSN 0861-9727.
статия Витлиемов, В.Г. VINCENT1.0: процедура за еднопараметрична оптимизация на нелинейни динамични системи в зададен интервал от време.// Механика на машините, Т. 1 (1), 1993, брой 1, стр. 43-46, ISSN 0861-9727.
статия Витлиемов, В.Г. Относно избора на рационален надлъжен профил на криволинейните изгребващи лопатки от тороизсяващ апарат за малки дози.// Селскостопанска техника, Т. 27, 1990, брой 7, стр. 91-96, ISSN 0037-1718.
статия Витлиемов, В.Г. Задача за праволинейната фрикционна брахистохрона в гравитационно-центробежно поле.// Сп. на БАН. Теоретична и приложна механика, Т. 21, 1990, брой 4, стр. 11-15, ISSN 0204-6185.
статия Витлиемов, В.Г., Б.Г. Борисов. Теоретични предпоставки за усъвършенстване бързодействието на центробежно-дисков апарат с изгребваща лопатка.// Селскостопанска техника, Т. 34, 1997, брой 2/3, стр. 23-27, ISSN 0037-1718.
статия Витлиемов, В.Г., Б.И. Чешанков. Относно избора на рационален надлъжен профил на криволинейните лопатки в центробежно-дисковите апарати.// Селскостопанска техника, Т. 20, 1983, брой 5, стр. 36-42, ISSN 0037-1718.
статия Витлиемов, В.Г., В.С. Боздуганова. Многокритериална оптимизация на двупараметрично възбуждане на махало с променлива дължина и сухо триене като симулатор на люлка.// Механика на машините, Т. 18 (86), 2010, брой 2, стр. 37-41, ISSN 0861-9727.
статия Витлиемов, В.Г., Г.Г. Кенаров, Т.И. Узунов. Многокритериален синтез на постъпателно движение на тяло при преобразувано триене.// Механика на машините, Т. 14 (64), 2006, брой 3, стр. 100-104, ISSN 0861-9727.
статия Витлиемов, В.Г., Г.Л. Лехов. Пряк оптимизационен синтез на фрикционна брахистохрона.// Механика на машините, 2003, брой 1, стр. 106-109.
статия Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов. Многокритериален параметричен синтез на дискретни механични системи.// Механика на машините, Т. 25 (117), 2017, брой 1, стр. 78-82, ISSN 0861-9727.
статия Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов. Оптимизационен синтез на робастни траектории при разпръскване на макрочастици.// Механика на машините, Т. 22 (106), 2014, брой 2, стр. 3-7, ISSN 0861-9727.
статия Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов, И.А. Луканов. Многокритериален параметричен синтез на вибробот.// Механика на машините, Т. 24 (114), 2016, брой 1, стр. 7-13, ISSN 0861-9727.
статия Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов, И.А. Луканов. Двукритериално изглаждане на данни с филтър на Savitzky – Golay.// Научни трудове на Русенския университет, Т. 54, 2015, брой Сер. 2, стр. 20-28, ISSN 1311-3321.
статия Джоу, П., В.С. Боздуганова, В.Г. Витлиемов. Динамика на махало с променлива дължина и сухо триене.// Механика на машините, Т. 17 (82), 2009, брой 3, стр. 41-44, ISSN 0861-9727.
статия Димитров, Л.В., П.А. Коев, И.В. Иванов, В.Г. Витлиемов. Многокритериално проектиране на зъбен механизъм.// Механика на машините, Т. 14 (65), 2006, брой 4, стр. 3-7, ISSN 0861-9727.
статия Иванов, И.В., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Процедура за селекциониране на намалено множество от Парето-оптимални решения.// Механика на машините, T. 13 (55), 2005, брой 1, стр. 104-105, ISSN 0861-9727.
статия Иванов, И.В., П.А. Коев, В.Г. Витлиемов. Оптимално проектиране на двустъпален редуктор.// Механика на машините, T. 13 (56), 2005, брой 2, стр. 42-45, ISSN 0861-9727.
статия Коев, П.А., В.Г. Витлиемов, С.Д. Антонов. Оптимизационен синтез на зъбен механизъм по векторен критерий.// Механика на машините, Т. 10 (35), 2002, брой 1, стр. 121-126, ISSN 0861-9727.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.