РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 58
доклад Evtimova, V. Some Suggestions оn the Organisation of a Simulation System for Determining the Planned Volume of Cargo - carryng Realized by Motor Transport. IN: Proceedings of the University of Ruse, Volume 49, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2010, pp. 8-12, ISBN 1311-3321.
доклад Evtimova, V. Assesment of the Operational Characteristics of the Ambulance Cars at an Emergency Aid Centre. IN: Интердисциплинарен форум България и Русия – посоки на взаимност, Русе, 2008, pp. 135-146
доклад Evtimova, V. The Maple Program System and its Capabilities of Finding Analytical Solutions of Ordinary Differential Equations. IN: International Conference APLIMAT, part III, Bratislava, Slovak Republic, 2007, pp. 299-307, ISBN 978-80-969562-9-6.
доклад Evtimova, V. Analysis of the Transport Service System of an Emergency Aid Centre. IN: The International Congress “Automotive and Environment”, Book of Abstracts, Pitesti, 2005, pp. 26, ISBN 973-690-450-4.
доклад Evtimova, V. Usage of the Maple Software Product in Teaching Higher Mathematics Part 1. IN: The International Congress on Mathematical Education, ICME-10, Copenhagen, Denmark, 2004, pp. 14-23
доклад Evtimova, V. Methodology for Investigation the Calls Flow in the Emergency Aid Centre. IN: The International Congress “Automotive and Future Technologies”, Book of Abstracts, Brasov, 2004, pp. 179, ISBN 973-635-394-X.
доклад Генчев Г., В.Христова, Б.Манджаров. Алгоритъм и програма за синтез на автомати с памет, реализирани посредством преместващи регистри. В: Юбилейна научна сесия 25 години ВМЕИ-София, ВМЕИ- София, 1978
доклад Евтимова В., Д.Симеонов. Симулация на процесите на постъпване на групови заявки в център за спешна медицинска помощ. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 8, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2002, стр. 90-94, ISBN 1311-3321.
доклад Евтимова В., Д.Симеонов. Изменение в параметрите на системата при отклонение в законите на разпределение на входящия поток от заявки и времето на обслужване в център за спешна медицинска помощ. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 8, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2002, стр. 85-89, ISBN 1311-3321.
доклад Евтимова В., Д.Симеонов. Моделиране на център за спешна медицинска помощ като сложна система и изследване на някои нейни измерители на неравномерност. В: Сборник доклади Юбилейна научна конференция с международно участие “Университетът на третото хилядолетие” – Бургас, том 1, Бургас, 2001, стр. 73-77, ISBN 1311-221 X.
доклад Евтимова В., Д.Симеонов. Определяне вида на специализация на екипите в центрове за спешна медицинска помощ с използване апарата на теория на информацията. В: Сборник доклади Шеста научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА 2000, том 7, Технически университет – Варна, 2000, стр. 151-155, ISBN 954-20-00030.
доклад Евтимова В., Д.Симеонов. Моделиране на център за спешна медицинска помощ като система за масово обслужване с приоритетни заявки. В: Сборник доклади Национална научно-техническа конференция с международно участие “Надежност, ремонт и експлоатация на техниката”, серия 5, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 1998, стр. 59-63
доклад Евтимова В., П. Бахчеванова. Предпоставки за организацията и функционирането на системата за спешна медицинска помощ. В: Научна сесия на РУ, том 41, серия 4, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 146-150, ISBN 1311-3321.
доклад Евтимова В., П. Бахчеванова, Д. Симеонов. Характеристика на някои центрове за спешна медицинска помощ в Република България организация на транспортното обслужване в тях и неговата издръжка. В: Научна сесия на РУ, том 41, серия 4, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 151-155, ISBN 1311-3321.
доклад Евтимова, В. Анализ на устойчивостта на параметрите на икономико-математическия модел по планиране на производството и снабдяването със стоки. В: Интердисциплинарен форум България и Русия – посоки на взаимност, Русе, 2008, стр. 127-134
доклад Евтимова, В. Улучшение организации транспортного обслуживания центра по оказанию спешной медицинской помощи - цель и задачи исследования. В: Международна научна конференция “Дни науки 2005”, организирана от “Education and Science”- Чехия и др., том 20, Днепропетровск, 2005, стр. 6-8, ISBN 966-7191-99-0.
доклад Евтимова, В. Някои по-важни резултати при изследване на потоковите процеси и транспортното обслужване на център за спешна медицинска помощ. В: Сборник научни трудове на РУ, том 41, серия 7.1, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 139-148, ISBN 1311-3321.
доклад Евтимова, В. Оценка на точността на резултатите за качествата на функциониране на център за спешна медицинска помощ като система за масово обслужване. В: Сборник доклади Юбилейна научна конференция с международно участие, 40 години СУБ – Стара Загора, том 1, Стара Загора, 2001, стр. 222-227, ISBN 954-8180-81-2.
доклад Евтимова, В. Програмна система за моделиране на топло-масообменни задачи. В: Сборник трудове, Научна сесия ’96 с международно участие, ВВУАПВО “П.Волов”- Шумен,част четвърта, ВВУАПВО “П.Волов”- Шумен, 1996, стр. 35-41
доклад Кадирова С., А. Лечева, В. Евтимова. Основни действия с полиноми с използване на програмния продукт Мatlab. В: Студентска научна сесия, РУ, 2018 г. (под печат), Русенски университет, Русе, Печатна база на РУ, 2018

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.