РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 59
доклад Evtimova, V. Analysis of the Sufficiency of the Transportation Vehicles for Timely Service of the Patients in an Emergency Medical Centre. IN: Proceedings of the University of Ruse, Volume 49, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2010, pp. 23-27, ISBN 1311-3321.
доклад Evtimova, V. Some Suggestions оn the Organisation of a Simulation System for Determining the Planned Volume of Cargo - carryng Realized by Motor Transport. IN: Proceedings of the University of Ruse, Volume 49, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2010, pp. 8-12, ISBN 1311-3321.
доклад Evtimova, V. Assesment of the Operational Characteristics of the Ambulance Cars at an Emergency Aid Centre. IN: Интердисциплинарен форум България и Русия – посоки на взаимност, Русе, 2008, pp. 135-146
доклад Evtimova, V. The Maple Program System and its Capabilities of Finding Analytical Solutions of Ordinary Differential Equations. IN: International Conference APLIMAT, part III, Bratislava, Slovak Republic, 2007, pp. 299-307, ISBN 978-80-969562-9-6.
доклад Evtimova, V. Analysis of the Transport Service System of an Emergency Aid Centre. IN: The International Congress “Automotive and Environment”, Book of Abstracts, Pitesti, 2005, pp. 26, ISBN 973-690-450-4.
доклад Evtimova, V. Usage of the Maple Software Product in Teaching Higher Mathematics Part 1. IN: The International Congress on Mathematical Education, ICME-10, Copenhagen, Denmark, 2004, pp. 14-23
доклад Evtimova, V. Methodology for Investigation the Calls Flow in the Emergency Aid Centre. IN: The International Congress “Automotive and Future Technologies”, Book of Abstracts, Brasov, 2004, pp. 179, ISBN 973-635-394-X.
доклад Kadirova S., A. Lecheva, V. Evtimova,. Basic operations with polynomials Using Matlab. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2018, volume 57, book 6.6,, Ruse, Печатна база на РУ, 2018, pp. 9-15, ISBN 2603-4123(on-line.
доклад Kadirova S., A. Lecheva, V. Evtimova,. Application of the Horner’s method using Matlab. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2018, volume 57, book 6.6,, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2018, pp. 16-23, ISBN 2603-4123(on-line.
доклад Генчев Г., В.Христова, Б.Манджаров. Алгоритъм и програма за синтез на автомати с памет, реализирани посредством преместващи регистри. В: Юбилейна научна сесия 25 години ВМЕИ-София, ВМЕИ- София, 1978
доклад Евтимова В., Д.Симеонов. Изменение в параметрите на системата при отклонение в законите на разпределение на входящия поток от заявки и времето на обслужване в център за спешна медицинска помощ. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 8, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2002, стр. 85-89, ISBN 1311-3321.
доклад Евтимова В., Д.Симеонов. Симулация на процесите на постъпване на групови заявки в център за спешна медицинска помощ. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 8, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2002, стр. 90-94, ISBN 1311-3321.
доклад Евтимова В., Д.Симеонов. Моделиране на център за спешна медицинска помощ като сложна система и изследване на някои нейни измерители на неравномерност. В: Сборник доклади Юбилейна научна конференция с международно участие “Университетът на третото хилядолетие” – Бургас, том 1, Бургас, 2001, стр. 73-77, ISBN 1311-221 X.
доклад Евтимова В., Д.Симеонов. Определяне вида на специализация на екипите в центрове за спешна медицинска помощ с използване апарата на теория на информацията. В: Сборник доклади Шеста научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА 2000, том 7, Технически университет – Варна, 2000, стр. 151-155, ISBN 954-20-00030.
доклад Евтимова В., Д.Симеонов. Моделиране на център за спешна медицинска помощ като система за масово обслужване с приоритетни заявки. В: Сборник доклади Национална научно-техническа конференция с международно участие “Надежност, ремонт и експлоатация на техниката”, серия 5, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 1998, стр. 59-63
доклад Евтимова В., П. Бахчеванова. Предпоставки за организацията и функционирането на системата за спешна медицинска помощ. В: Научна сесия на РУ, том 41, серия 4, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 146-150, ISBN 1311-3321.
доклад Евтимова В., П. Бахчеванова, Д. Симеонов. Характеристика на някои центрове за спешна медицинска помощ в Република България организация на транспортното обслужване в тях и неговата издръжка. В: Научна сесия на РУ, том 41, серия 4, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 151-155, ISBN 1311-3321.
доклад Евтимова, В. Анализ на устойчивостта на параметрите на икономико-математическия модел по планиране на производството и снабдяването със стоки. В: Интердисциплинарен форум България и Русия – посоки на взаимност, Русе, 2008, стр. 127-134
доклад Евтимова, В. Улучшение организации транспортного обслуживания центра по оказанию спешной медицинской помощи - цель и задачи исследования. В: Международна научна конференция “Дни науки 2005”, организирана от “Education and Science”- Чехия и др., том 20, Днепропетровск, 2005, стр. 6-8, ISBN 966-7191-99-0.
доклад Евтимова, В. Някои по-важни резултати при изследване на потоковите процеси и транспортното обслужване на център за спешна медицинска помощ. В: Сборник научни трудове на РУ, том 41, серия 7.1, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 139-148, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.