РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 141
статия Гагов В., Р. Радев, Е. Янков, Д. Господинов. Моделиране на процеса аксиално сплескване на цилиндрични заготовки.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 11, стр. 68-71, ISSN 1312-8612.
статия Гагов, В. Изпитване на листови метали чрез хидравлично формоване.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2004, брой 5, стр. 5-10, ISSN 1311-106X.
статия Гагов, В. Деформационно-силови параметри при предварително формообразуване на къси ососиметрични изковки.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2002, брой 4, стр. 12-17, ISSN 1311-106X.
статия Радев Р., В. Гагов, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Деформационно поведение на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 15, ISSN 1312-8612.
статия Радев Р., В. Гагов, Е. Янков, Д. Господинов. Моделиране на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 17, стр. 14-17, ISSN 1312-8612.
статия Томов Б., В. Гагов, Р. Радев. Критерии за подобие при физическо моделиране на деформационни процеси.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 15, ISSN 1312-8612.
статия Шишков, Р., Р. Радев, А. Меднев, Д. Господинов, В. Гагов. Съвместни научни изследвания в областта на материалознанието и технологията на материалите с европейски партньори.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 56-59, ISSN 1312-8612.
статия Янков Е., Ал. Иванов, В. Гагов. Тримерен деформационен анализ на процеса хидравлично издуване.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 11, стр. 72-75, ISSN 1312-8612.
статия Янков Е., В. Гагов. Геометричен анализ на процеса хидравлично формоване.// Известия на Съюза на учените – Сливен, 2006, брой 11, стр. 44-47, ISSN 1311-2864.
статия Янков Е., В. Гагов, Д. Господинов, Б. Сакакушев. Физическо и числено моделиране при изпитване на листови материали чрез хидравлично издуване.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 110-113, ISSN 1312-8612.
статия Янков Е., В. Гагов, Р. Радев, Д. Господинов. Уредба за изпитване на листови метални материали чрез хидравлично издуване.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 17, стр. 10-13, ISSN 1312-8612.
доклад Gagov V., B. Tomov. Finite element simulation of die forging processes. IN: Proceedings of 6th Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice/Wisla, Poland, 1997, pp. 75-78
доклад Gagov V., E. Yankov, R. Radev. Some features of the sheet metals testing by hydraulic bulging. IN: Proceedings of the 14th International Metallurgical and Materials Conference METAL 2005, Hradec nad Moravicí, Czech Republic, 2005
доклад Gagov V., N. Feschiev, D.-S. Comsa, E. Minev. Strain hardening evaluation by bulge testing of sheet metals. IN: Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Zakopane, Poland, 2003, pp. 331-334
доклад Gagov V., N. Feschiev, E. Minev, B. Tomov. Experimental investigations on the deformability of sheet metals. IN: Proceedings of Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, vol. III, Dublin City University, Ireland, 1995, pp. 1389-1395
доклад Gagov V., R. Radev, D. Gospodinov, E. Yankov. Severe plastic deformation of comercial pure aluminium using equal channel angular pressing. IN: 12th Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, Varna, Bulgaria, 2010
доклад Gagov V., R. Radev, M. Stanoeva. Some backgrounds of obtaining ultrafine grained metals by severe plastic deformation. IN: Book of abstracts of the International Conference of Young Researchers on New Trends in Enviromental and Materials Engineering TEME 2011, Galati, Romania, 2011, pp. 10
доклад Gagov V., Tomov B., R. Radev, E. Yankov. About the sheet metal testing by hydraulic bulging. IN: Conference Proceedings of 6th International Conference on Industrial Tools and Materials Processing Technologies, Bled-Celje, Slovenia, 2007, pp. 107-112, ISBN 978-961-6692-00-7.
доклад Gagov V., Tomov B., R. Radev, E. Yankov. Review of the sheet metal testing by hidraulic bulging: backgrounds and recent applications. IN: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2007, pp. 174-179, ISBN 1311-3321.
доклад Gagov, V. Experimental methods for deformability estimation of sheet metals. IN: Proceedings of Workshops on Development, Testing and Processing of Contemporary Materials, Gliwice/Rousse/Lijublijana, 1997, pp. 125-136

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.