РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 117
статия Желева И., В. Камбурова, П. Машков. Математическо моделиране на процеса на топло и влагообмена при топлинна обработка на тестени изделия.// Механика на машините, година (Х), кн.1, 2002, брой година (Х), , стр. стр. 136 – 139
статия Желева Ив., В. Камбурова,. Двумерен математически модел на топлинните процеси в стъкларска ванна пещ,.// 11th conference on glass and ceramic, Varna, October 1993, Sofia, “Marin Drinov”, 1994, брой 1, стр. 305 – 311.
статия Илиев И., В.Камбурова, А.Терзиев. Някои аспекти при математическото моделиране на процесите в реактор с газифициращ кипящ слой.// Енергетика, 2013, брой 5, стр. 5-11, ISSN 0324-1521.
статия Илиев И., Камбурова В., Венев М. Изследване на интегралните характеристики на толообменник-утилизатор с оребрени термосифони.// Енергетика, 2015, брой 6, стр. 74-82, ISSN 0324-1521.
статия Илиев И.,В.Камбурова,Х.Василев,П.Граматиков,А.Терзиев. Енергийна ефективност на уличното осветление на София.// Топлотехника, 2013, брой 1, стр. 52-59, ISSN 1314-2550.
статия Камбурова В. Влияние на граничните условия при математическото описание на топло и масообменните процеси при печене на хляб.// Техническа мисъл , XLI, 2004, брой 3, стр. 51 - 59
статия Камбурова В. Методика за топлинни изчисления на топлообменник с оребрени термосифони.// Енергетика, 2017, брой 6, стр. 50-53, ISSN ISSN 0324-1521.
статия Камбурова В. Енергийна ефективност на уличноосветление на малка община.// Енергетика, 2017, брой 6, стр. 57-63, ISSN ISSN 0324-1521.
статия Камбурова В. И. Илиев М. Великанов А. Терзиев А. Ахмедов К.Илиев. Енергийна ефективност на големи промишлени предприятия.// Енергетика, 2017, брой 3, стр. 40-50, ISSN 0324-1521.
статия Камбурова В., И. Желева,. Размит модел на топлинните потоци под топящата се шихта и пяната в стъкларска ванна пещ.// Механика на машините 47, год. XI, 2003, брой 3, стр. 15 - 18
статия Камбурова В., И. Желева, П. Димитров, Р. Русев,. Числено моделиране на температурата на стъкломасата в стъкларска ванна пещ,.// Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 37, серия 3, Русе, 1999, брой 1, стр. 436 – 440
статия Камбурова, В., И. Желева,. Числено изследване на влиянието на дебелината на изпичания хлебен продукт върху разпределението на температурата и продължителността на процеса.// Механика на машините , год. XI, 2003, брой 4, стр. 54 - 57
доклад Ibragimova M., W. Streicher, V.Kambourova, V. Stoyak. Integration of biomass resources into existent district heating system. IN: 6 th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2017, Moieciu de Sus – Romania, POLITEHNICA PRESS, 2017, pp. 51-56, ISBN ISSN 2457 – 3302,.
доклад Iliev I, St. Lazarov, V. Kamburova, A. Terziev, C. Iliev. COOLING OF COMPRESSED GAS WITH THERMOSYPHON HEAT EXCHANGERS. IN: 70-years traditions and innovations University of Ruse & Union of Scientifics –Ruse, Ruse, Bulgaria, IN: Scientific works of Ruse university, volume 54, serial 1.2, Ruse, Printing centre at Ruse Univer, 2015, pp. 47-51, ISBN 1311-3321.
доклад Iliev I, V.Kamburova, K.Uzuneanu, V.Vutev. Study of integral characteristics and efficiency of a finned tubes thermosyphon’s type heat exchanger. IN: 17th International Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, October 20-23, 2015, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, 2015, pp. 160-170, ISBN 9 97 78 8-8 86 6-.
доклад Iliev I., A. Terziev, V. Kamburova. Combined heat and power production trough biomass gasification with „heat pipe-reformer” (plenary section). IN: 5th International Conference on Thermal Systems and Environmental Engineering, Galaţi, Romania, METIME, 2013, pp. 128-131, ISBN l 1222-4057.
доклад Iliev I., A.Terziev, I.Beloev, V.Kamburova. Experimental validation data for CFD of heat transfer in a new thermosyphon heat exchanger. IN: 8th International conference in Energy and Environment 2017, (Scopus Thomson & Reuters), University Politechnica of Bucharest, IEEE, 2017, pp. 202-206, ISBN 978-1-5386-3943-6.
доклад Iliev I., V.Kamburova, A.Terziev. Assessment of the specific fuel consumption and the emission reduction level as a result of the replacement of outdated agricultural equipment. IN: EEA & AE 2013- International Scientific Conference - 17-18.05.2013, Ruse, Bulgaria, Printing Centre at Ruse Univeristy, 2013, pp. 236-241, ISBN 1311-9974.
доклад Iliev I., V.Kamburova, A.Terziev. Benchmarking the energy performance of six campuses of Ruse University. IN: TE-RE-RD 2013; 2nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development Baile Olanesti 20-22 June, Romania, PRINTECH, 2013, pp. 67-72, ISBN 1843 - 3359.
доклад Iliev I., V.Kamburova, A.Terziev. Analyses of landfill gas potential in Bulgaria. IN: EEA & AE 2013- International Scientific Conference 17-18.05.2013, Ruse, Bulgaria, Printing Centre at Ruse University, 2013, pp. 230-235, ISBN 1311-9974.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.