РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 69
доклад P. Petrov, V. Mutkov. An Algorithm for Complex Spread Spectrum in Downlink Line of Mobile Link Systems CDMA2000 and UMTS. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing - CompSysTech’08, 12-13 June 2008, Gabrovo, Bulgaria, 2008, pp. IIIA.10-1-IIIA.10-9, ISBN 978-954-9641-52-3.
доклад P. Petrov, V. Mutkov. Complex Spread Spectrum in Uplink Line of Mobile Link Systems CDMA2000 and UMTS. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing - CompSysTech’08, 12-13 June 2008, Gabrovo, Bulgaria, 2008, pp. IIIA.11-1-IIIA.11-7, ISBN 978-954-9641-52-3.
доклад Stoev I., V. Mutkov. Microclimatic Data Collection Multisensor System for Design of Energy Model in Residential Buildings. IN: XX-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2018, Bourgas, Bulgaria, 2018
доклад Stoev, I., A. Borodzhieva, V. Mutkov. FPGA Implementation of Johnson Counters Applied in the Educational Process. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2018, 25-28 October 2018, Iași, Romania, Conference Proceedings, Iași, Romania, 2018, pp. 99-103, ISBN 978-1-5386-5577-1.
доклад Stoev, I., A. Borodzhieva, V. Mutkov. FPGA-Modelling and Simulation of Code Converters Applied in the Educational Process. IN: 11th Annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), 12-14 November 2018, Proceedings of ICERI2018 Conference, Seville, Spain, 2018, pp. 10337-10346, ISBN 978-84-09-05948-5.
доклад Stoev, I., A. Borodzhieva, V. Mutkov. FPGA Implementation of Counters for Training Purposes in the University of Ruse. IN: 11th Annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), 12-14 November 2018, Proceedings of ICERI2018 Conference, Seville, Spain, 2018, pp. 10357-10366, ISBN 978-84-09-05948-5.
доклад Stoev, I., A. Borodzhieva, V. Mutkov. FPGA-Modelling and Simulation of Simple Encoders for Training Purposes in the University of Ruse. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2018, 25-28 October 2018, Iași, Romania, Conference Proceedings, Iași, Romania, 2018, pp. 94-98, ISBN 978-1-5386-5577-1.
доклад Stoev, I., S. Zaharieva, V. Mutkov. Evaluation of Gross Errors in Measured Temperature with an Electronic System for Management of Residential Energy Systems. IN: 27th Telecommunications Forum TELFOR 2019, 26-27 November 2019, Belgrade, Serbia, 2019, pp. 454-457, ISBN 978-1-7281-4790-1.
доклад Stoev, I., V. Mutkov, A. Borodzhieva. Laboratory Module for Training in the Subject "Specialized Communication Networks in the Vehicles". IN: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019, 20 – 24 May 2019, Engineering Education, Conference Proceedings, Opatija, Croatia, 2019, pp. 1709-1712, ISBN 1847-3946.
доклад Tasheva Z. N., B. Y. Bedzhev, V. A. Mutkov. A Shrinking Data Encryption Algorithm with p-adic Feedback with Carry Shift Register. IN: Proc. of the XII-th International Symposium ISTET’03, 06-09.07.2003, Vol. II, Warsaw, Poland, 2003, pp. 397-400, ISBN 83-916444-1-3.
доклад Zaharieva, S., A. Borodzhieva, V. Mutkov. Metrological Assessment of an Electronic System for Monitoring the Geometrical Parameters of Cylindrical Profiles. IN: 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2019, 23 – 26 October 2019, IEEE Xplore Compliant Proceedings, doi: 10.1109/SIITME47687.2019.8990845, Cluj-Napoca, Romania, 2019, pp. 404-407, ISBN 978-1-5386-5577-1.
доклад Великова Д. Д., В. А. Мутков. Алгоритъм за синтез на двойки "периодичен фазово манипулиран сигнал - филтър за потискане на страничните листа на автокорелационната функция". В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 3.2, Русе, 2014, стр. 16-20
доклад Димитров В. Р., В. А. Мутков. Изследване на електронен модул за измерване скоростта на въздуха в животновъдни сгради. В: VI ННПК с МУ “Електронна техника ЕТ'97”, 24-26.09.1997, Сборник научни трудове, гр. Созопол, 1997, стр. 118-123
доклад Димитров В. Р., В. А. Мутков. Електронен модул за измерване относителната влажност на въздуха в животновъдни сгради. В: НК с МУ “Електроника'96”, 10-11.10.1996, Доклади, гр. Ботевград, 1996, стр. 125-130
доклад Димитров В. Р., В. А. Мутков. Система за управление на микроклимата при провеждане на научни изследвания в свиневъдството - резултати от експерименталните изследвания. В: III НПК с МУ “Електронна Техника ЕТ'94”, Специализиран научен сборник от докладвани трудове, том II, 28-30.09.1994, гр. Созопол, 1994, стр. 133-138
доклад Димитров В. Р., В. А. Мутков. Система за управление на микроклимата при провеждане на научни изследвания в свиневъдството. В: II ННПК с МУ “Електронна Техника ЕТ'93”, Сборник доклади, том I, 29.09-01.10.1993, гр. Созопол, 1993, стр. 90-95
доклад Дочев Д. Я., В. А. Мутков. Синтез на адаптивна система с диференциална импулсно-кодова модулация. В: НС 2002, Сборник научни трудове, част II, НВУ “Васил Левски”, факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, гр. Шумен, 2003, стр. 71-79, ISBN 954-9681-02-5.
доклад Дочев Д. Я., В. А. Мутков. Епсилон ентропията - критерий за оценка на цифрови телевизионни системи. В: ЮНС 2002, “110 години Въздухоплаване в България”, Сборник от доклади на Юбилейна научна сесия, том 3, ВВВУ “Г. Бенковски”, гр. Д. Митрополия, 2002, стр. 287-294, ISBN 954-713-058-7(т.3.
доклад Желязова В., Г. Господинов, А.Бауазир, В. Мутков, Я. Нейков, Кр. Щерева. Прототип на устройство за изследване параметрите на фотоволтаични елементи. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев, Русе, 2013, стр. 61-65, ISBN 1311-3321.
доклад Захариева Сн., В. Мутков. Алгоритъм на работа и блокова схема на електронна система за мониторинг на геометричните показатели на прокат. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 50, серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 122-126, ISBN 1311-3322.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.