РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 62
доклад Stoev, I., A. Borodzhieva, V. Mutkov. FPGA Implementation of Johnson Counters Applied in the Educational Process. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2018, 25-28 October 2018, Iași, Romania, Conference Proceedings, Iași, Romania, 2018, pp. 99-103, ISBN 978-1-5386-5577-1.
доклад Stoev, I., V. Mutkov, A. Borodzhieva. Laboratory Module for Training in the Subject "Specialized Communication Networks in the Vehicles". IN: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019, 20 – 24 May 2019, Engineering Education, Conference Proceedings, Opatija, Croatia, 2019, pp. 1709-1712, ISBN 1847-3946.
доклад Tasheva Z. N., B. Y. Bedzhev, V. A. Mutkov. A Shrinking Data Encryption Algorithm with p-adic Feedback with Carry Shift Register. IN: Proc. of the XII-th International Symposium ISTET’03, 06-09.07.2003, Vol. II, Warsaw, Poland, 2003, pp. 397-400, ISBN 83-916444-1-3.
доклад Zaharieva Sn. A. Levi V. Mutkov V. Dimitrov S.Kadirova, V. Zhelyazova. ASSESSMENT OF ACCURACY CLASS OF ELECTRONIC SYSTEM FOR MONITORING OF COMPLEX AND DIFFERENTIATED GEOMETRICAL PARAMETERS OF ROLLING SHAPED METAL PROFILES. IN: III International scientific conference, University press, 2014, pp. 56-63
доклад Великова Д. Д., В. А. Мутков. Алгоритъм за синтез на двойки "периодичен фазово манипулиран сигнал - филтър за потискане на страничните листа на автокорелационната функция". В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 3.2, Русе, 2014, стр. 16-20
доклад Димитров В. Р., В. А. Мутков. Изследване на електронен модул за измерване скоростта на въздуха в животновъдни сгради. В: VI ННПК с МУ “Електронна техника ЕТ'97”, 24-26.09.1997, Сборник научни трудове, гр. Созопол, 1997, стр. 118-123
доклад Димитров В. Р., В. А. Мутков. Електронен модул за измерване относителната влажност на въздуха в животновъдни сгради. В: НК с МУ “Електроника'96”, 10-11.10.1996, Доклади, гр. Ботевград, 1996, стр. 125-130
доклад Димитров В. Р., В. А. Мутков. Система за управление на микроклимата при провеждане на научни изследвания в свиневъдството - резултати от експерименталните изследвания. В: III НПК с МУ “Електронна Техника ЕТ'94”, Специализиран научен сборник от докладвани трудове, том II, 28-30.09.1994, гр. Созопол, 1994, стр. 133-138
доклад Димитров В. Р., В. А. Мутков. Система за управление на микроклимата при провеждане на научни изследвания в свиневъдството. В: II ННПК с МУ “Електронна Техника ЕТ'93”, Сборник доклади, том I, 29.09-01.10.1993, гр. Созопол, 1993, стр. 90-95
доклад Дочев Д. Я., В. А. Мутков. Синтез на адаптивна система с диференциална импулсно-кодова модулация. В: НС 2002, Сборник научни трудове, част II, НВУ “Васил Левски”, факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, гр. Шумен, 2003, стр. 71-79, ISBN 954-9681-02-5.
доклад Дочев Д. Я., В. А. Мутков. Епсилон ентропията - критерий за оценка на цифрови телевизионни системи. В: ЮНС 2002, “110 години Въздухоплаване в България”, Сборник от доклади на Юбилейна научна сесия, том 3, ВВВУ “Г. Бенковски”, гр. Д. Митрополия, 2002, стр. 287-294, ISBN 954-713-058-7(т.3.
доклад Желязова В., Г. Господинов, А.Бауазир, В. Мутков, Я. Нейков, Кр. Щерева. Прототип на устройство за изследване параметрите на фотоволтаични елементи. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев, Русе, 2013, стр. 61-65, ISBN 1311-3321.
доклад Захариева Сн., В. Мутков. Алгоритъм на работа и блокова схема на електронна система за мониторинг на геометричните показатели на прокат. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 50, серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 122-126, ISBN 1311-3322.
доклад Захариева Сн., В. Мутков, С. Кадирова, И. Георгиев. Алгоритми на математични модели за мониторинг на геометричните показатели на прокат. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 50, серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 117-121, ISBN 1311-3321.
доклад Мутков В. А., Б. Й. Беджев, П. П. Петров. Основни подходи при изграждането на съвременни радиокомуникационни системи, използващи матрични сигнали. В: Научни трудове, том 44, серия 3.2, РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе, 2005, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
доклад Мутков В. А., Б. Й. Беджев, П. П. Петров. Алгоритми за синтез на сигнали за радиокомуникационни системи, използващи матрични сигнали. В: Научни трудове, том 44, серия 3.2, РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе, 2005, стр. 113-117, ISBN 1311-3321.
доклад Мутков В. А., В. Р. Димитров. Електронен модул за измерване температурата на въздуха в животновъдни сгради. В: ЮНС “120 години от Априлското въстание”, 22-23.05.1996, ВВВУ “Г. Бенковски”, Научно-тематичен сборник от доклади, том 2, гр. Д. Митрополия, 1996, стр. 312-317
доклад Мутков В. А., Д. Я. Дочев. Анализ на връзката между шумът от квантуване и сигналът на грешката от предсказване в системите с диференциална импулсно - кодова модулация за обработка на изображения. В: Научни трудове, том 38, серия 3, РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе, 2001, стр. 188-193
доклад Мутков В., В. Димитров, И. Евстатиев. Електронна система за измерване на основните микроклиматични параметри в животновъдни сгради. В: Шеста научно-приложна конференция с международно участие “Електронна техника – ЕТ‘97”, Созопол, Сборник научни трудове, 1997, стр. 124-128
доклад Мутков В., И. Евстатиев, В. Димитров, В. Андреев. Радиомодем. В: Електронна техника ЕТ’94 – трета национална научно-приложна конференция с международно участие. Специализиран научен сборник от докладвани трудове.Том втори, Созопол, 28–30.09., 1994, стр. 156-159

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.