РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 117
статия Андонов, К., К., Мартев, В., Стоянов, К., Ениманев. Моделиране енергетичните състояния на зоосгради и оранжерии.// Селскостопанска техника, XXXVI, 1999, брой 1, стр. 25-28, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Вълов, Н., Д. Иванова, И. Вълова, В. Стоянов. SMART УПРАВЛЕНИЕ НА КОНВЕКТИВНА СУШИЛНЯ ЗА КАЙСИИ.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2014, брой 17, стр. 1044-1060, ISSN 1311-0489.
статия Даскалов П. И., К. В. Мартев, В. Б. Стоянов. Оценка влиянието на подово отопление върху температурата на въздуха в сграда за подрастващи прасета..// Селскостопанска техника, 1997, брой 1, стр. 18 - 22
статия Даскалов Пл., Кр. Мартев, В. Стоянов. Оценка влиянието на подово отоп-ление върху долнокритичната температура за свиневъдна сграда.// Селскостопанска техника, 1997, брой 1, стр. 18…22
статия Ениманев К., К. Мартев, В. Стоянов. Изследване влиянието на конструктивните размери на зоосгради с естествена вентилация върху въздухообмена.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1
статия Ениманев, К, К. Мартев, В. Стоянов. Изследване влиянието на конструктивните размери на зоосграда с естествена вентилация върху въздухообмена.// Селскостопанска техника, XXXVI, 1999, брой 1, стр. 39-42, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов. Оптимално управление на сушилни процеси на плодове и зеленчуци.// Автоматика и информатика, 2012, брой 4, стр. 30-34, ISSN 0861-7562.
статия Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов. Дефиниране на критерии за оптимално управление на процеса сушене на кайсии.// Хранително-вкусова промишленост, 2012, брой 3, стр. 38-41, ISSN 1311-0179.
статия Мартев К. В., В. Б. Стоянов. Определяне на топлинната времеконстанта на отопляван под.// Селскостопанска техника, 1997, брой 4 - 5, стр. 16 - 18
статия Мартев К. В., В. Б. Стоянов. Математически модел на енергоикономична система за естествена вентилация..// Селскостопанска техника, 1996, брой 4, стр. 18 - 21
статия Мартев Кр., В. Стоянов. Математичен модел на енергоикономична система за естествена вентилация.// Селскостопанска техника, 1996, брой 4, стр. 18...21
статия Мартев Кр., В.Стоянов. Определяне на топлинната времеконстанта на отопляван под.// Селскостопанска техника, 1998, брой 6, стр. 22-25
статия Мартев, К., К., Ениманев, В.. Стоянов. Обновяване топлинната изолация на зоосгради.// Известие на Съюза на учените - Русе, 1/ 99, Серия „Технически науки“, 1999, брой 2, стр. 42-44, ISSN ISSN 1311-106X.
статия Стоянов В. Моделиране смесването на влажни потоци въздух в условията на животновъдна сграда.// “Известия на Съюза на учените – Русе”, 2002, брой серия: Техни, стр. 35 - 41
статия Стоянов В. Б., К. В. Мартев. Изследване на подово отопление.// Селскостопанска техника, 1997, брой 6, стр. 22 - 25
статия Стоянов В. Б., К. Й. Андонов. Модели на микроклиматични параметри в животновъдни помещения.// Селскостопанска техника, 1996, брой 1, стр. 34 - 38
статия Стоянов В., Хр. Христов. Оптимално управление на зърносушилня по минимум разход на енергия.// Селскостопанска техника, 2005, брой 4, стр. 13 - 17
статия Стоянов, В., К., Мартев, К., Андонов, К., Ениманев. Моделиране на температурно - влажностни процеси при климатизация на животновъдни сгради.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 29-33, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Цонев Р. С., М. П. Илиев, В. Б. Стоянов, С. Г. Стоянова. Сиситема за управление на натоварването на резачка за груб фураж.// Селскостопанска техника, 1989, брой 7, стр. 9 - 15
статия Шишков, Р.И., В.Б.Стоянов, Д.И.Трифонов, П.Г.Петракиев. Лабораторна високотемпературна вакуумна пещ.// Машиностроене, 1984, брой №5, стр. с. 123 ÷ 124

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.