РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 98
статия Мартев, К., К., Ениманев, В.. Стоянов. Обновяване топлинната изолация на зоосгради.// Известие на Съюза на учените - Русе, 1/ 99, Серия „Технически науки“, 1999, брой 2, стр. 42-44, ISSN ISSN 1311-106X.
статия Стоянов В. Моделиране смесването на влажни потоци въздух в условията на животновъдна сграда.// “Известия на Съюза на учените – Русе”, 2002, брой серия: Техни, стр. 35 - 41
статия Стоянов В. Б., К. В. Мартев. Изследване на подово отопление.// Селскостопанска техника, 1997, брой 6, стр. 22 - 25
статия Стоянов В. Б., К. Й. Андонов. Модели на микроклиматични параметри в животновъдни помещения.// Селскостопанска техника, 1996, брой 1, стр. 34 - 38
статия Стоянов В., Хр. Христов. Оптимално управление на зърносушилня по минимум разход на енергия.// Селскостопанска техника, 2005, брой 4, стр. 13 - 17
статия Стоянов, В., К., Мартев, К., Андонов, К., Ениманев. Моделиране на температурно - влажностни процеси при климатизация на животновъдни сгради.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 29-33, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Цонев Р. С., М. П. Илиев, В. Б. Стоянов, С. Г. Стоянова. Сиситема за управление на натоварването на резачка за груб фураж.// Селскостопанска техника, 1989, брой 7, стр. 9 - 15
статия Шишков, Р.И., В.Б.Стоянов, Д.И.Трифонов, П.Г.Петракиев. Лабораторна високотемпературна вакуумна пещ.// Машиностроене, 1984, брой №5, стр. с. 123 ÷ 124
доклад Andonov K., K. Enimanev, K. Martev, P. Daskalov, V. Stoyanov. Model of energy-economical livestock buildings. IN: “Energy Еfficiency & Agricultural Engineering’2002” International Scientific Conference, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Русе, Union of Scientists – Rousse, 2002
доклад Andonov K.Y., V.B.Stoуanov, K.V.Martev, D.N.Dimov, P.I.Daskalov. Conditionig by aeration systems in stock breading buildings. IN: International Scientific Symposium "Inventiveness as a Condition of Industrial Development", Belgrade, Yugoslavia, Federal Ministry for Development, Science and Technology, 1996, pp. 147 – 152
доклад Danev P.S., V. Stoyanov. Obtaining of intermetal Fe-Sn componnds in multi-layered electrolytic cootings during annealing. IN: 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Poland, 1999, pp. 119-123
доклад Evstatiev B., N. Mihailov, V. Stoyanov. Investigation of the Energy Exchange in a Poultry Farm With Tunnel Ventilation. IN: Proceedings of the International Conference on Agricultural Engineering, AgEng2008, Crete, Greece, 2008, pp. OP-515
доклад Evstatiev B., N. Mihailov, V. Stoyanov. Investigation of the Temperature Field in a Broiler Farm With Winter Ventilation. IN: Proceedings of the 36. International Symposium on Agricultural Engineering. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 2008, pp. 379-385, ISBN 1333-2651.
доклад Martev K.V., V.B.Stojanov, N.P.Mihailov. On choice of type head module when heating floor. IN: International Conference ”Energy & Agriculture towards the Third Millennium”, Athens, 1999
доклад Mihailov, N., V. Stoyanov, B. Evstatiev. Method for Determination of Broilers’ Moisture Production, in Tunnel Ventilation. IN: Proceedings of 5th Research and Development Conference of Central and Eastern European Institutes of Agricultural Engineering,, Ukraine, Kiev, 2007
доклад Mladenov M., S.Penchev, R.Tzonev, P.Daskalov, V.Stojanov, E.Kuleva, B.Borisov. Seeds purity assessment using 2D image analysis. IN: Proc.of the 4th International conference on Technology & Automation, Thessaloniki, Greece, 2002
доклад Stoyanov V. Implementation of an Expert System for Diagnostic of Turbochargers for Diesel Engines in Agriculture. IN: International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, 2004, pp. 129 - 137
доклад Stoyanov V. B., K. V. Martev, K. Y. Andonov. Energysaving Control of Conditioning by Aeration in Stock-Breeding. IN: International Scientific Symposium "Inventiveness as a Condition of Industrial Development", Belgrade, Yugoslavia, Federal Ministry for Development, Science and Technology, 1996, pp. 153 – 158
доклад Stoyanov V., N. Mihailov. Neural -time-optimal Control of a System With Quazistationary Switching Line.. IN: Romanian Technical Sciences Academy, University of Bacau, BACAU, Editura ALMA MATER, 2005, pp. 285 - 293
доклад Stoyanov V., N. Mihailov. Energy Efficiency at Insurance Microclimatic Parameters in Livestock Building. IN: International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, Sofia, 2005, pp. 201 - 206

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.