РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 72
доклад Ванева, В. Конфликтите в училище. IN: сб. "Управление и качество на образованието", Русе, УИЦ, 2011, pp. 6, ISBN ХХХХ231.
доклад Ванева, В. Бедността и образованието. В: „Интердисциплинарен подход за изследване, промяна в обществените нагласи и преодоляване на детската бедност, Русе, УИЦ, 2010, стр. 5-18, ISBN 979-954-8467-22-3.
доклад Ванева, В. Педагогика и медицина. В: Научни трудове на РУ том 49 серия 6.2, Русе, ИЦ при РУ, 2010, стр. 74-77, ISBN 1311-3321.
доклад Ванева, В. Алтернативни подходи за начално образование. В: Конференция СОУЕЕ и РУ, Русе, 2010
доклад Ванева, В. Съвременен прочит на идеите на Фрьобел, Монтесори и Щайнер за предучилищното образование". В: Конференция Велико Търново, Велико Търново, УИ, 2009, стр. 7, ISBN ХХХХ231.
доклад Ванева, В. Предучилищното и началното образование във Валдорфските училища. В: Научни трудове на РУ, Русе, УИЦ, 2008, стр. 7, ISBN ХХХХ231.
доклад Ванева, В. Организация на професионалното развитие на началните учители в Англия.. В: сб. Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, ІV Нац. Конф. Китен 18-21.09, София, Веда Словена-ЖГ, 2006, стр. 383-390, ISBN ХХХХ231.
доклад Ванева, В. Пространството и поведението на детето.. В: сб.: Заедно в изграждането на един свят, който децата ни заслужават, Нац.научно-практическа конференция по предучилищно възпитание, Русе, УИЦ, 2006, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
доклад Ванева, В. Педагогическата акмеология – проблеми и перспективи. В: Научни трудове на РУ, Русе, УИЦ, 2005, стр. 7, ISBN ХХХХ231.
доклад Ванева, В. Урокът по математика в началното училище. В: Урокът – дидактически и методически аспекти, Русе, Лени-Ан, 2005, стр. 104-113, ISBN ХХХХ231.
доклад Ванева, В. Идеите на конструктивизма в обучението по математика в началния курс. В: Научни трудове на РУ, № 41, серия 7.1, Русе, УИЦ, 2004, стр. 50-55, ISBN ХХХХ231.
доклад Ванева, В. Игрови похвати за стимулиране творческото мислене на детето в предучилищна възраст. В: В: Предучилищно образование и интеграция. Втора българо-американска научно-пр17-19.10.2003актична конференция, София, СУ, 2004, стр. 79-84, ISBN 900-900.
доклад Ванева, В. Педагогическа антропология – тенденции и перспективи. В: Научни трудове на РУ,, Русе, УИЦ, 2004, стр. 8, ISBN ХХХХ231.
доклад Ванева, В. Упражнения за развитие на символичната функция на съзнанието в обучението по математика в началните класове. В: Конференция на СУ, Китен, София, УИ "Св. Климент Охридски", 2004, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
доклад Ванева, В. Технология и управление на конфликтни ситуации в училище. В: Научни трудове на РУ (31.10-1.11.2003)т. 40, серия 10.01, Русе, УИЦ, 2003, стр. 87-93, ISBN 897-0987.
доклад Ванева, В. Когнитивни стратегии при обучението по математика в детската градина и началното училище. В: Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии, Русе, УИЦ, 2003, стр. 7-15, ISBN 954-712-195-2.
доклад Ванева, В. Диагностика на пространствените представи в предучилищна възраст. В: Международна конференция на ОМЕП, 5-11.10.2003,, Кушадасъ, Турция, 2003, стр. 6, ISBN 890-345.
доклад Ванева, В. Развитие на творческото мислене в предучилищна и начална училищна възраст.. В: сб.Трета световна конференция (3-9.08.),, Русе, УИЦ, 2003, стр. 5, ISBN 890-764.
доклад Ванева, В. Нива на разбиране на математическите концепции от учениците в началния курс.. В: Научни трудове на РУ, т.39,с.10,, Русе, УИЦ, 2002, стр. с.116-121, ISBN 897-456.
доклад Ванева, В. и А. Велева. Пропедевтика на работата с компютър чрез елементи на информатика и логика в предучилищна възраст. В: Китен, София, Веда Словена-ЖГ, 2005, стр. 8, ISBN ХХХХ231.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.