РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 33 от общо 33
доклад Y Dimitrov. Digitization of technical documentation for its application in manufacturing in the context of Industry 4.0. IN: Научен форум "Предизвикателствата на Индустрия 4.0, Букурещ Румъния, 2019
доклад Димитров Ю., Кр. Каменов. Ролята на човека при работа със съвременни CAD-CAM системи. В: МНК РУ 2016г, Русенски университет, том 55, серия 4, 2016, стр. 61-65, ISBN 1311 – 3321.
доклад Димитров, Ю., В. Добрев. Сравнително изследване на техническите показатели на фамилии редуктори. В: Машиностроене и Машинознание, НК по машиностроене и машинознание, Варна, ТУ Варна, 2014, стр. 91-94, ISBN 1312-8612.
доклад Димитров, Ю., В. Добрев. Начини за разширяване на възможностите при проектиране на фамилия еднотипни редуктори. В: НК РУ 2014, Русенски университет Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014, стр. 160-164, ISBN ISSN: 1311 – 3321.
доклад Димитров, Ю., В. Добрев. Mатериали за изработване на зъбни колела на редуктори от общото машиностроене. В: НК РУ 2013, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 141 - 147, ISBN 1311 - 3321.
доклад Димитров, Ю., В. Добрев. Възможности и методи за повишаване на конкурентоспособността на промишлени изделия. В: НК РУ 2012, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2012, стр. 171 - 176, ISBN 1311 - 3321.
учебно пособие Димитров, Ю., В. Добрев. Методика за проектиране на винтов крик. Русенски университет, Академично издателство, 2017, стр. 39, ISBN 978-954-712-713-5.
други трудове Pencheva, B., Y.Dimitrova. Effect of shape of the vehicle parts on their reliability, студентска научна сесия СНС'18 - научен ръководител,, 2018,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2018/TF.pdf, pp. 33-36
други трудове Благоев, М., Д.Димитров. Съвременен подход при конструиране на елементи и възли от автомобилите със CAD системи, студентска научна сесия СНС'15 - научен ръководител,, 2015,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2015/TF.pdf, стр. 22-26
други трудове Димитров Ю. Theoretical fundamentals of calculation of a screw jack, друго, 2016
други трудове Иванов, Д., В.Стоянов, Д.Стефанов, А.Яхя. Разработване на рама на електромобил за състезанието Shell Eco-Marathon, студентска научна сесия СНС'14 - научен ръководител,, 2014,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2014/TF.pdf, стр. 11-14
други трудове Пенчева, Б., П.Боримечкова. Втори живот на употребяваните автомобилни части – връзката на инженера с изкуството, студентска научна сесия СНС'17 - научен ръководител,, 2017,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2017/TF.pdf, стр. 52-56
патенти и др. Юлиян Илиев Димитров, Борислав Колев Тотев. Устройство за разпределяне и работа с техническа документация, полезен модел, No BG2431U1,2017.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.