РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 61
доклад Зафиров, Д., О. Алипиев. Относно методиката за геометрични пресмятания по ексцентрикови предавки с радиално подвижни елементи в зацепването. В: Научна сесия на ВМЕИ - Варна, том 1, 1987, стр. 141-144
доклад Зафиров, Д., О. Алипиев. Относно заострянето на профилите на колелата от ексцентрикови предавки с радиално подвижни ролки в зацепването. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1987
доклад Зафиров, Д., О. Алипиев. К .Галев. Относно геометрията на инструменти за нарязване на конусни зъбни колела с криволинейни зъби. В: Научна сесия на ВНВУ “В.Левски”, Научни трудове, кн. 7, 1988, стр. 382-386
доклад Зафиров, Д., Т. Петкова. Относно геометрията на инструменти за нарязване на аркоидни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба. В: НС на ВМЕИ Варна, Варна, 1987
доклад Зафиров, Д., Т. Петкова, Хр. Маринов. Определяне на ъглите в работната система на инструменти за нарязване на аркоидни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба. В: НС на МЕИ Габрово, Габрово, 1987
доклад Иванов Р., И. Евтимов, Г. Кадикянов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Експериментален автомобил. В: ЕКО Варна`10, Варна, 2010
доклад Иванов Р., И. Евтимов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Сравнителен анализ на показателите на малки градски електромобили. В: Сборник доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев, Русе, РУ”А.Кънчев, 2009, стр. 89-99, ISBN 1311-3321.
доклад Иванов Р., Х. Грозев, Д. Зафиров, Т. Грозева, Д. Иванова. Възможности за използване на слънчевата енергия за задвижване на мини електромобил в условията на България. В: TRANS&MOTAUTO’ 05, В. Търново, 2005
доклад Иванов, Р., Ив. Евтимов, Г. Кадикянов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Експериментален електромобил. В: Сб. доклади на НТК с международно участие, Варна, ТУ Варна, 2010, стр. 333-338, ISBN 954 - 20 - 00030.
доклад Маринов, И., О. Алипиев, Д. Зафиров, М. Памукчиев. Върху някои нови методи за формообразуване профила на зъбите на циклоидни колела. В: Национална конференция “Зъбни предавки” с международно участие, Варна, 1985
доклад Маринов, Х., Д. Зафиров, T. Петкова, О. Алипиев, М. Памукчиев. Определяне геометрията на затилованата повърхнина на челна сглобяема фреза за нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1983
доклад Маринов, Х., Д. Зафиров, T. Петкова, О. Алипиев, М. Памукчиев. Изследване инструменталното зацепване на спирално-дискова фреза при нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1983
доклад Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, Т. Петкова. Изследване закона на движение на супорта на затиловъчен струг 1Б811. В: Научна сесия на ВНВУ “В.Левски” кн. 15 “Технология на обработването на металите”, В.Търново, 1985, стр. 85–91
доклад Маринов, Х., М. Памук¬чиев, Д. Зафиров, О. Алипиев, Ц. Памукчиева. Възстановяване на голямомодулни и големогабаритни зъбни колела чрез ремонтно коригиране. В: Научна сесия на ВМЕИ “Ленин”, София, 1983
доклад Маринов, Х., М. Памукчиев, Д. Зафиров, О. Алипиев. Модернизиране на универсална фрезова машина за изработване на аркоидни зъбни колела. В: Втора национална младежка научна школа-симпозиум с международно участие, Варна, 1984
доклад Маринов, Х., М. Памукчиев, Д. Зафиров, О. Алипиев. Формообразуване профилите на зъбите на аркоидни зъбни колела нарязани с коронна производяща повърхнина. В: Научна сесия на ВМЕИ - Габрово, том 7, “Технология на машиностроенето”, 1982, стр. 155-160
доклад Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Аркоидни зъбни колела – предимства, методи за нарязване и област на използване. В: Научна сесия на ВНВУ “В.Левски”, В.Търново, 1982
доклад Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Заостряне на зъбите при аркоидни зъбни колела. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев” - Русе, том 23, серия 8, 1981, стр. 231-236
доклад Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Модификация профилите на зъбите при полуобкатни аркоидни зъбни предавки. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев” - Русе, том 23, серия 8, 1981, стр. 237-241
доклад Маринов, Х., О.Алипиев, Д. Зафиров, Т. Петкова. Сравнителен анализ на машинните времена необходими за зъбофрезоване на правозъби и аркоидни колела. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”- Русе, том 32, серия 1, 1989, стр. 200-205

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.