РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 61
доклад Зафиров, Д., О. Алипиев. Относно методиката за геометрични пресмятания по ексцентрикови предавки с радиално подвижни елементи в зацепването. В: Научна сесия на ВМЕИ - Варна, том 1, 1987, стр. 141-144
доклад Зафиров, Д., О. Алипиев. Относно заострянето на профилите на колелата от ексцентрикови предавки с радиално подвижни ролки в зацепването. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1987
доклад Зафиров, Д., О. Алипиев. К .Галев. Относно геометрията на инструменти за нарязване на конусни зъбни колела с криволинейни зъби. В: Научна сесия на ВНВУ “В.Левски”, Научни трудове, кн. 7, 1988, стр. 382-386
доклад Зафиров, Д., Т. Петкова. Относно геометрията на инструменти за нарязване на аркоидни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба. В: НС на ВМЕИ Варна, Варна, 1987
доклад Зафиров, Д., Т. Петкова, Хр. Маринов. Определяне на ъглите в работната система на инструменти за нарязване на аркоидни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба. В: НС на МЕИ Габрово, Габрово, 1987
доклад Иванов Р., И. Евтимов, Г. Кадикянов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Експериментален автомобил. В: ЕКО Варна`10, Варна, 2010
доклад Иванов Р., И. Евтимов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Сравнителен анализ на показателите на малки градски електромобили. В: Сборник доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев, Русе, РУ”А.Кънчев, 2009, стр. 89-99, ISBN 1311-3321.
доклад Иванов Р., Х. Грозев, Д. Зафиров, Т. Грозева, Д. Иванова. Възможности за използване на слънчевата енергия за задвижване на мини електромобил в условията на България. В: TRANS&MOTAUTO’ 05, В. Търново, 2005
доклад Иванов, Р., Ив. Евтимов, Г. Кадикянов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Експериментален електромобил. В: Сб. доклади на НТК с международно участие, Варна, ТУ Варна, 2010, стр. 333-338, ISBN 954 - 20 - 00030.
доклад Маринов, И., О. Алипиев, Д. Зафиров, М. Памукчиев. Върху някои нови методи за формообразуване профила на зъбите на циклоидни колела. В: Национална конференция “Зъбни предавки” с международно участие, Варна, 1985
доклад Маринов, Х., Д. Зафиров, T. Петкова, О. Алипиев, М. Памукчиев. Изследване инструменталното зацепване на спирално-дискова фреза при нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1983
доклад Маринов, Х., Д. Зафиров, T. Петкова, О. Алипиев, М. Памукчиев. Определяне геометрията на затилованата повърхнина на челна сглобяема фреза за нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1983
доклад Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, Т. Петкова. Изследване закона на движение на супорта на затиловъчен струг 1Б811. В: Научна сесия на ВНВУ “В.Левски” кн. 15 “Технология на обработването на металите”, В.Търново, 1985, стр. 85–91
доклад Маринов, Х., М. Памук¬чиев, Д. Зафиров, О. Алипиев, Ц. Памукчиева. Възстановяване на голямомодулни и големогабаритни зъбни колела чрез ремонтно коригиране. В: Научна сесия на ВМЕИ “Ленин”, София, 1983
доклад Маринов, Х., М. Памукчиев, Д. Зафиров, О. Алипиев. Модернизиране на универсална фрезова машина за изработване на аркоидни зъбни колела. В: Втора национална младежка научна школа-симпозиум с международно участие, Варна, 1984
доклад Маринов, Х., М. Памукчиев, Д. Зафиров, О. Алипиев. Формообразуване профилите на зъбите на аркоидни зъбни колела нарязани с коронна производяща повърхнина. В: Научна сесия на ВМЕИ - Габрово, том 7, “Технология на машиностроенето”, 1982, стр. 155-160
доклад Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Аркоидни зъбни колела – предимства, методи за нарязване и област на използване. В: Научна сесия на ВНВУ “В.Левски”, В.Търново, 1982
доклад Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Модификация профилите на зъбите при полуобкатни аркоидни зъбни предавки. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев” - Русе, том 23, серия 8, 1981, стр. 237-241
доклад Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Заостряне на зъбите при аркоидни зъбни колела. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев” - Русе, том 23, серия 8, 1981, стр. 231-236
доклад Маринов, Х., О.Алипиев, Д. Зафиров, Т. Петкова. Сравнителен анализ на машинните времена необходими за зъбофрезоване на правозъби и аркоидни колела. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”- Русе, том 32, серия 1, 1989, стр. 200-205

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.