РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 1071
студия Владимиров, Л. Аналитична рискметрия. Плевен, Медиатех, 2015, стр. 70, ISBN 978-619-7071-95-5.
студия Владимиров, Л. Уязвимост в околната среда. Структурно-терминологично изследване. Русе, Медиатех, 2012, стр. 44, ISBN 978-954-8467-69-8.
студия Владимиров, Л., К. Христова. Оценка на риска за околната среда при технологични опасности. Русе, Медиатех, 2014, стр. 63, ISBN 978-619-7071-47-4.
студия Владимиров, Л., М. Тодорова, В. Томов. Замърсяване на атмосферния въздух в населени места по българския участък на р. Дунав. Сборник Образователни и информационни материали за експерти от „Партньорска мрежа за устойчиво развитие". Варна, Международна асоциация за устойчиво развитие МАУР, 2014, стр. 117 – 139, ISBN 1314-4138.
студия Владимиров, Л., М. Тодорова. Моделиране и оценка на екологичната сигурност. Русе, Медиатех, 2014, стр. 68, ISBN 978-619-7071-37-5.
студия Владимиров, Л., Н. Ковачев. Рискове от шум в ергономичните системи. Русе, Медиатех, 2011, pp. 64, ISBN 978-954-8467-28-5.
студия Владимиров, Л., Н. Ковачев. Емисионни и имисионни рискове от шум в производството. Варна, Годишник на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2011, pp. 370-404, ISBN 1310-800Х.
студия Желева И.М., Запрянов З.Д., Осипцов А.Н., Стулов В.П. Течения дисперсных смесей в условиях скоростной неравновесности частиц. Успехи механики, 1-2, 1982, стр. 183 – 208, ISBN 123456789.
студия Филипова, М., Димитрова,С. Екологичната кпиза и нейните икономически аспекти. В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски, 2007, стр. 65, ISBN 10:954-753-042-9;.
статия 139. Сюейменова Н.С., М.Филипова, Акылбекова Р., Абилдаев Е. Энергосберегающая технология возделивания сельскохозяйственых культур в условиях Юго-востока Казахстана.// International scientific and appleid and informational journal, 2015, брой LXI, 6, стр. 14-16
статия 140. Сюлейменова Н.,М.Филипова, В.Добринов, Ел Абилдаев, С. Жараспаева. Современные пестициды для выращивания рапса и сои.// Извистия НАНРК, 2015, брой 5 (29), стр. 42-48
статия 146. Sulejmenova N., M.Filipova, Makhamedova M., Zharaspayeva S., Kuandykova E. Methods of improving soil and productivity of soybean agro- ecosystems in conditions south-east of Kazakhstan.// ECOLOGICA, 2016, No vol.23, ( 8, pp. p.502- 506
статия 166. Stefanova A. M.Filipova. Approaches to Predict the Impact of Air Atmospheric Component in Environmental Impact Assessment Reports in Assessing Extensions to Active Industrial Objects.// International Symposium “The environment and the industry”, SIMI 2018, Proceedings book, 2018, No DOI: http://
статия 7Волков П. К., Желева И. М. Движение деформируемых капель в вертикальных трубах с вязкой жидкостью.// В Сб. Математика и математическо образование – 1990, 1990, брой 1, стр. 332 – 339
статия 8Желева И.М., Стулов В.П. Исследование одного класса винтовых движений запыленного газа.// Известия АН СССР, МЖГ, 1983, брой № 6,, стр. 80 – 85,
статия A. Stefanova I. Zheleva M. Filipova. Deviation analysis using applicable methodologies for impact assessment on the ambient air component from industrial site in Razgrad, Bulgaria.// AIP Conference Proceedings, 2018, No 2025, 040014 (SJR rank: 0.164 /2018, http://www.scimagojr.com)
статия Ahmedov A., Ebrahimi K. M. Numerical modelling of an H-type Darrieus wind turbine performance under turbulent wind.// Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Под печат, 2016, No 1
статия Aimbetova E., M.Filipova, G. Minzhanova,. Technology of new chemical – resistant composite materials based on slag aluminothermic reduction of niobium,.// 16th international multidisciplinary Scientific Geoconferance SGEM 2016, conf. Proceedings, 2016, No Book5 Vol. 2, pp. p. 791- 797, ISSN ISSN 1314-2704. (SJR rank: 0 /2016, http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?rubrique295&debut_articles_rubrique=30#pagination_articles_rubrique)
статия Angelov G., Zheleva I., Gerasimov B., Churbanov A. Mathematical Modeling of flow Hydrodynamics in a multistage column apparatus.// Hungarian journal of industrial chemistry, Vesprem,, 1993, No vol. 21,, pp. 45-50.
статия Anna Lecheva, Ivanka Zheleva. Non-uniform grid construction for numerical solving of Navier-Stockes equations for hydrodynamic investigation of a chemical reactor with a mixer.// International Journal of Engineering, Annals of Faculty Engineering Hunedoara, Romania, 2012, No Tome X, Fasc, pp. 147-152, ISSN 1584-2673.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.