РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 1868
монография Терзиев В., С. Димитрова. Социалното програмиране в контекста на насърчаването на социалната активност и регулирането на социалното развитие,издателство. Русе, издателство „Авангард принт”, 2015, стр. 322, ISBN 978-954-337-267-6.
монография Терзиев, В. Социальная экономика и социальные предприятия: опыт Болгарии. Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), Креативная Экономика, Москва, Россия, 2020, стр. 222-233, ISBN 978-5-91292-317-3.
монография Терзиев, В. Политики и инструменти за социално развитие (второ издание). Русе, Профи принт, Русе, 2019, стр. 588, ISBN 978-619-7557-00-8.
монография Терзиев, В., О., Андреева. Системно-интегративный подход в исследовании социальной экономики и социальной эффективности. Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), Креативная Экономика, Москва, Россия, 2020, стр. 22-33, ISBN 978-5-91292-317-3.
студия Dobreva A., N. Stancheva, K. Arnaudov, V. Dobrev, S. Stoyanov. Machine Design, Selected Themes. Ruse, Publishing house at the University of Ruse, 2006, pp. 63, ISBN 10: 954-9906-99-X.
студия Dobreva A., N. Stancheva, K. Arnaudov, V. Dobrev, S. Stoyanov. Machine Design, Selected Themes. Ruse, “Publishing house” at the University of Ruse, 2006, pp. 63, ISBN -10: 954-9906.
студия Ivanov I.V., D.S. Velchev, Tomasz Sadowski, Marcin Kneć. Computational models of laminated glass plate under transverse loading. Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2011, pp. 469-490, ISBN 3642218547.
студия Venelin T., S. Dimitrova. Cost effectiveness analyses models in the defence system in Republic of Bulgaria. Ghina, China-USA Business Review, 2014, pp. 495-513, ISBN 1537-1514.
студия Venelin T., S. Dimitrova. Social Adaptation as a Social Process in the Adaptation of Military Personnel. Istanbul, Turkey, EBES 2014 Anthology, 2014, ISBN 978-605-84468-0-9.
студия Венелин Т. Практики и модели в социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, с потенциал и приложение за постигане на успешна заетост на уязвими групи на пазара на труда. Велико Търново, Годишник на Национален военен университет, 2016, ISBN 1312-6148.
студия Венелин Т. Приложение на социалното програмиране в регулирането на социалното развитие: ефективни социални политики чрез насърчаване на социалната активност на човешкия ресурс. Годишник на Стопанска академия, Стопанска академия, 2015, ISBN xxxxx.
студия Венелин Т. Практики и модели в социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, с потенциал и приложение за постигане на успешна заетост на уязвими групи на пазара на труда. Годишник на Национален военен университет, Национален военен университет, 2015, ISBN xxxxx.
студия Венелин Т. Възможности за повишаване на ефективността на социалната адаптация на военнослужещи, освободени от военна служба. ВУАРР - Пловдив, сп.Ново знание, 2014, стр. 15, ISBN 2367-4598.
студия Венелин Т., Е. Арабска. Състояние на националния пазар на труда и реализация на активните политики в България. Велико Търново, Годишник на Национален военен университет, 2016, ISBN 1312-6148.
студия Венелин Т., Н. Ничев, С. Банков. Приложение на ефективната методика на разследване на корупцията сред полицейските служители в България. Велико Търново, Годишник на Национален военен университет, 2016, ISBN 1312-6148.
студия Венелин Т., Н. Ничев, С. Банков. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНА МЕТОДИКА НА РАЗСЛЕДВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА СРЕД ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ. Велико Търново, Национален военен университет, 2015, стр. 42, ISBN хххххххх.
студия Венелин Т., С. Димитрова. Трансформациите на българския пазар на труда в годините на преход. ВУАРР - Пловдив, сп.Ново знание, 2014, стр. 30-48, ISBN 2367-4598.
студия Иванов, И. Компютърно моделиране на непрекъснати среди. Русе, РУ “Ангел Кънчев” – Русе, 2004, стр. 120, ISBN 9547122576.
студия Терзиев, В., Е., Арабска. Научный механизм решения проблем инновационного развития университетов посредством экономической социализации студентов. Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устойчив, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 61-64, ISBN 978-619-7246-17-9.
студия Терзиев, В., Е., Арабска, В., Банабакова. Социально-экономическое положение незащищённых слоёв населения. Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устойчив, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 87-89, ISBN 978-619-7246-17-9.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.