РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 619
статия Dobreva, A., V. Haralanova. Measuring and Evaluation in Machine Science and Design Education, based upon Diagnostic Research.// Procedia - Social and Behavioral Sciences, WCLTA, Brussels, 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2013, No Volume 93, pp. 1190-1194, ISSN 1877-0428. (SJR rank: 1 /2013, Scopus)
статия Dobreva, A., Y. Dimitrov, V. Dobrev, P. Pantileev, V. Ronkova, K. Kamenov, E. Angelova. PROFESSSIONAL REALIZATION OF STUDENTS – PROBLEMS AND SOLUTIONS.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Vol 56, 2017, No 4, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISSN 1311-3321.
статия Dobreva, А., V. Dobrev. Research of Technical Parameters of Transmissions for Vehicles and Agricultural Machines.// UPB: Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering, 2007, No Volume 69, N, pp. 103 – 109, ISSN 1454 – 2358. (SJR rank: 1 /2007, Scopus)
статия Dobrewa, A. (Dobreva,A). Elastothermohydrodynamische Theorie bei Globoidschneckengetrieben.// Eighth World Congress on the Theory of Mashines and Mechanisms, 1991, No 1
статия HARALANOVA V., V. RONKOVA. TEACHING STANDARDS IN HIGHER ENGINEERING EDUCATION – NECESSITY, OBJECTIVES AND APPROACHES.// ACTA TEHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, 2014, No Tome VII, Fa, pp. 45-50, ISSN ISSN: 2067 – 3809.
статия Iliev S., D. Gunev, V. Dobrev. Improving engineering education through the design and manufacture of electric car for the Shell Eco-marathon competition.// ERS Spectrum (Educational Research Service), 2017, No 29, pp. 101-108, ISSN 0740-7874.
статия Kamenov, K., A. Dobreva, V. Ronkova. Advanced Engineering Methods in Design and Education.// Material Science and Engineeering, IOP Publishing, 2017, No 252, pp. 012033 - 37, ISSN 1757 - 8981. (SJR rank: 1 /2017, IOP)
статия Kamenov, K., A. Dobreva, V. Ronkova. Interactive Technologies and New Teaching Models in Engineering Design based upon Multimedia Tools and Mobile Applications.// Fullpapers E-Book/ 4th World Congress on Education Research (WCER2016), 2016, No 1, pp. 90-95, ISSN 2258-6987. (SJR rank: 1 /2016, Google Scholar)
статия Kolev, B., S. Stoyanov, A. Dobreva. Information Technologies In Education and Training on Agricultural Engineerung.// Proceedings of International Congress “Information Technology in Agriculture, Food and Environment – ITAFE’03”, 2003, No 1, pp. 140-145, ISSN 975-483-598-5.
статия Ronkova, V., A.Dobreva, K.Kamenov, V.Dobrev, Y.Dimitrov. INCREASING THE EFFICIENCY OF THE STUDY PROCESS THROUGH IMROVING THE COMMUNICATION ACTIVITIES BETWEEN STUDENTS AND LECTURERS.// Management and Sustainable Development,Year 18, Volume 59, 2016, No 4, pp. 77 - 82, ISSN 1311-4506.
статия Stoyanov, S., V. Dobrev, A. Dobreva. Investigation of the Opportunities for Experimental Research of Gear Train Vibrations.// MATEC Web of Conferences, Power Transmissions 2019, 2019, No 03001/287, pp. 248 - 252, ISSN 978-619-7383-12-6. (SJR rank: 1 /2019, Scopus)
статия Stoyanov, S., V. Dobrev, A. Dobreva. Numerical Investigation of Planetary Gear Trains and Transmissions.// Mechanisms and Machine Science/ 5th International Conference on Power Transmission BAPT, Ohrid, 2016, No 1, pp. 155-162, ISSN 978-608-4624-25-7. (SJR rank: 1 /2016, Google Scholar)
статия Stoyanov, S., V. Dobrev, A.Dobreva. Investigating Dynamic Behavior of Planetary Gear Trains through the Systematic Approach.// VDI Verlag GmbH Duesseldorf VDI Berichte, 2017, No 2294.1, pp. 197 - 208, ISSN 978 - 3 18 -09229. (SJR rank: 1 /2017, Google scholar)
статия Stoyanov, S.V. Dobrev, A. Dobreva. Finite Element Contact Modelling of Planetary Gear Trains.// Material Science and Engineeering, IOP Publishing, 2017, No 252, pp. 012034 - 38, ISSN 1757 - 8981. (SJR rank: 1 /2017, IOP)
статия Ангелов Б., В.Хараланова,Св.Матеев. Подготовката за производство-първи етап от жизнения цикъл на новата техническа система.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой VIII,кн.1, стр. 19-22, ISSN 1312-8612.
статия Ангелов Б., С. Матеев, В.Хараланова. Технологията в системата за преобразуване на материя, енергия и информация- изходна база за проектиране на новата техническа система.// Машиностроене и машинознание, брой IX, 2014, брой 1, стр. 60-63, ISSN 1312-8612.
статия Ангелова Е. К. Каменов В. Ронкова. Компютърна система в помощ на обучението по дисциплината Машинни елементи- УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2013, брой 3, стр. 110-114, ISSN 1314-4111.
статия Ангелова Е., А. Тюфекчиян. Прецизиране влиянието на геометричната форма на зъбите върху товароносимостта им на огъване при якостното изчисляване по БДС на еволвентните цилиндрични зъбни предавки..// Машиностроене, 1997, брой 11-12
статия Ангелова Е., В. Върбанов, П. Ненов. Изменение на размерите на зъбната предавка при вариране с предавателното число и относителната широчина, оценено чрез компютърни модели.// Механика на машините, 2007, брой година XV,3, стр. 66-69, ISSN 0861-9727.
статия Ангелова Е., В. Ронкова. Препоръки за основните проектни параметри на фамилии разгънати двустъпални цилиндрични редуктори, Национална конференция по машиностроене и машинознание.// Машиностроене и Машинознание 13, 2011, брой Година VІ, К, стр. 52-57, ISSN 1312-8612.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.