РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 823
монография Илиев Др. А. Международна пазарна диверсификация. Свищов, АИ Ценов, 2011, стр. 104, ISBN 1310-2737.
монография Илиева, Д. Повишаване на регионалната конкурентоспособност, основана на икономиката на знанието. Свищов, Академично издателство Ценов, 2018, стр. 219, ISBN 978-954-23-1717-3.
монография Любенов Л. Пазари и реализация на земеделски продукти. Русе, Медиатех, 2016, стр. 144, ISBN 978-619-207-039-7.
монография Минчев Д. Ренесанс на политическата икономия. Русе, Лени - Ан, 2013, стр. 362, ISBN 978-619-7058-02-4.
монография Минчев, Д. Икономически подход към проблемите на висшето образование в контекста на обществената среда в България. Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 160, ISBN ISBN 978-619-7058.
монография Нанева А., Г. Вълчев, Е. Трифонов, Л. Любенов, Л. Доганова, М. Косева, Ст. Николова. Надеждност на икономическите системи. Русе, Печатна база РУ, 2005, стр. 178-208, ISBN 954-712-271-1.
монография Неделчева, Н. Управление на инвестициите в земеделско производство. Силистра, Печатница Ковачев, 2011, ISBN 978-954-8198-36-3.
монография Трифонов, Е. Пазарът: микроикономически въпроси. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2003, стр. 238, ISBN 954-712-197-9.
монография Трифонов, Е. Макроикономически проблеми на пазарното стопанство. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2003, стр. 522, ISBN 954-712-198-7.
монография Царевски В., В. Иванова, Т. Хубенова, М. Тонев, Р. Къновски. Капиталовият пазар в България. В., ВСУ, 2009, ISBN 978-954-715-413-1.
студия Assenova Kamelia. Public spending, financed with European funds and its impact on the aggregate supply in Central and Eastern Europe. Zonguldak, Turkey, Black See and Balkans Economic and Political Studies, 2014, ISBN 978-975-92847-8-7.
студия Assenova Kamelia. Credit activities of the commercial bank in Bulgaria – trends, problems and challenges. гр. Павлодар, Казахстан,, Научни трудове на Павлодарския университет, 2009, ISBN 0000000000.
студия Lyubenov L. A priori study of marketing innovation strategies of agricultural enterprises in Bulgaria. Economic Studies, book 4, Sofia, BAS, 2012, pp. 20, ISBN -.
студия Petar PENCHEV. “Emergence and Evolution of the Concept of the Agile Enterprise”. Варна, Университетска печатница, 2015, pp. 17, ISBN 978-954-21-0875-7.
студия Асенова Камелия. Тенденции в кредитирането след приемането на България в ЕС. София, Публичната администрация – предизвикателства и перспективи, Университетско издателство” Стопанство”, 2009, ISBN 978-954-644-070-9.
студия Асенова Камелия. Монетарната политика – от преход към присъединяване, в книгата „Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток – от българска и немска гледна точка” (на български и немски език). София, ГорексПрес, 2002, ISBN 954-616-103-9.
студия Асенова Камелия. Някои проблеми на използването на лихвения процент за въздействие върху предприятията, Първа награда на Студентската научна сесия на ТНТМ. София, Финансиране и кредитиране на самоуправляващите се организации, 1988, ISBN 0000000000.
студия Банчев, П. Стратегически решения за комбиниране на елементите на маркетинговия микс. // И к о н о м и ч е с к и изследвания.. София, ИИ на БАН, 2007, стр. 117-143, ISBN 1312....
студия Банчев, П., П. Горанова, Ж. Тананеева, В. Динкова. Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиентите. // А л м а н а х научни изследвания. т. 8.. Свищов, АИ Ценов, 2008, стр. 47-79, ISBN 1312-3815.
студия Баташки, Г. Актуални проблеми на счетоводството във финансовата система. Свищов, АИ "Ценов", 2011, стр. 265-267,290-298, ISBN 1312-3815.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.