РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 476
студия Petrova, Roumyana. Bulgarian Proverbs of Reciprocity: A Culturematic Study. – In: Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship. No. 27, Wolfgang Mieder, ed. Burlington, University of Vermont, 2010, pp. 245–286., ISBN 0743–782X.
студия Petrova, Roumyana. Петрова, Р. // Petrova, Roumyana, Vladimir Vitkov, Vassil Pentchev and Lilia Vassileva. The State Testing Center for Agricultural Machinery and Forestry Equipment in Rousse: A Case Study. – In: Confer. Rousse, Faculty of Busienss and Management, University of, 1999, стр. 63-75, ISBN RU.
студия Petrova, Roumyana, Diana Stefanova. Evaluation in Biblical proverbs: A linguo-cultural study from a systemic functional perspective. Proverbium 2017: 34, University of Vermont, 2017, pp. 293-336, ISBN 0743 782X.
студия авторски колектив: Диана Антонова, Миленa Кирова, Даниел Павлов, Свилен Кунев, Наталия Венелинова. Регионално развитие - среда за технологичен напредък. Русе, Примакс, 2015, ISBN 978-619-7242-10-2.
студия Ангелова, П., М. Корнажева, Б. Станчева, Р. Собаджиева, И. Чавдарова, Л. Кутин. Политологични и културологични аргументи в контекста на кандидатурата на Русе за европейска столица на културата. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 28-54, ISBN 1311-3321.
студия Димитрова, З.Т. Die Sprache der Werbung aus der Sicht deutschsprachiger Forscher, Научни. Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", т. 46, серия, Печатна база на РУ"Ангел Кънчев", 2007, ISBN 1311 - 3321.
студия Димитрова, З.Т. Еin Vorschlag zur Analyse von Werbetexten. Трудове на катедра Европеистика, Студии, в: Научни, Печатна база на РУ"Ангел Кънчев", 2004, ISBN 1311 - 3321.
студия Дичева, Л. Британската рецепция на българската социокултурна среда върху материал от докладите на английските консули в края на деветнайсети и началото на двайсети век. Русе,в сб.: “Ние и другите”, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 79-97, ISBN 954-9906-66-3.
студия Дичева, Л. , ISBN-, ИК “Витал”-Велико Търново, 1999, 90-115 с. Образователните реформи в България в края на деветнайсети век.. В сб. „Голямата промяна” под редакцията на доц. д-, ИК “Витал”-Велико Търново, 1999, ISBN 954-8259-47-8.
студия Корнажева, M. За общността и езика или за една възможна среща на обществознанието и хуманитаристиката. Русе, Русенски университет, 2010, стр. 90-110, ISBN 978-954-712-488-2.
студия Корнажева, M. Политики при управление на границите: български опит в процеса на подготовка за членство в ЕС. Русе, Русенски университет, 2005, стр. 138-166, ISBN 1311-3321.
студия Корнажева, М. Глобални трансформации и езикова политика. Пловдив, Университетско издателство, 2014, стр. 23-47, ISBN 978-954-423-947-3.
студия Корнажева, М. Принос към дискусията за сигурността като политически проблем и като предмет на изследване и обучение. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 35-57, ISBN 1311-3321.
студия Корнажева, М. Социално конструиране на актуалната теоретична парадигма за сигурност. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 19-34, ISBN 1311-3321.
студия Корнажева, М. Стратегията на ЕС «Европа 2020» в контекста на Болонския процес: образование, заетост и устойчивост. София, Център за развитие на човешките ресурси, 2013, стр. 3-21, ISBN 978-619-7077-05-6.
студия Корнажева, М. Езиковата политика като фактор за сигурност. Велико Търново, Великотърновски университет, 2013, стр. 66-82, ISBN 978-954-400-843-7.
студия Корнажева, М. Raison d’etre и методология за изследване на идентичности в Българо-румънския трансграничен регион. София, проект BRAINS, 2013, стр. 4-21, ISBN 978-619-7077-05-6.
студия Корнажева, М. Иновативност на изследователски проект Bulgarian-Romanian Area Identities: Neighbourhood Study (BRAINS) по европейската програма за трансгранично сътрудничество „България-Румъния 2007-2013”. Русе, Русенски университет, 2011, стр. 11-26, ISBN 1311-3321.
студия Корнажева, М. Култура и език. Велико Търново, Великотърновски университет, 2010, стр. 233-261, ISBN 978-954-524-770-5.
студия Корнажева, М. За Българо-румънския интеруниверситетски Европа център или за еднa от практиките на трансгранично сътрудничество пpи Дунав мост. Русе, Русенски университет, 2004, стр. 1-16, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.