РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 1007
студия Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 85, ISBN 978-954-712-697-8.
студия Баева Д., Д. Игнатова-Цонева. Фонологични структури в съвременния български книжовен език.// За словото - нови търсения и подходи. Сборник статии в чест на 80 г. чл.-кор. проф. дфн Е. Пернишка, брой 1.. София, БАН, 2016, стр. 310 - 325, ISBN ISBN 978-954-322-.
студия Цанков, Св., В. Войноховска, Е. Попандонова. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕГРАЛНИЯ ПОДХОД КАТО ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАСОЧЕНОСТ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. Издателски център на Русенски университет, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр. 76, ISBN 978-619-207-032-8.
статия Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Regarding the effect of the rack - cutter fillet on the undercutting of gears.// Power Transmissions, Series: Mechanisms and Machine Science, “Springer”, 2013, No Volume 13, pp. 199-209, ISSN 2211-0984.
статия Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Generalized model of undercutting of involute spur gears generated by rack-cutters.// Mechanism and Machine Theory, “Elsevier”, 2013, No Vol.64, pp. 39-52, ISSN 0094-114X. (Impact factor: 2.796 /2013, Scopus)
статия Alipiev, O., S. Antonov. Method for calculations of spur gear drives with asymmetric involute–lantern meshing.// Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering, Romania, 2011, No 1, tome IX, pp. 21-26, ISSN 1584-2665.
статия ANDONOV K., I. GRIGOROV, B. MANOLOVA, B. EVSTATIEV, K. GABROVSKA-EVSTATIEVA, K. MARTEV. Models of the Thermal Energy Consumption of Heating Company.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 3, pp. 38-44, ISSN 1312-0751.
статия Andreeva Magdalena. THE CLOUD COMPUTING – AN APPLICATION OF GOOGLE APPS IN E-LEARNING.// International Journal Knowledge (IKM), 2019, No 30.6, pp. 1655-1662, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.822 /2018, http://http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
статия Angela Slavova, Victoria Rashkova. Convection diffusion model for image processing.// C. R. Bulg. Acad. Sci. (IF 0.219), 2011, No 3, Vol 64, pp. 339-344, ISSN 1310-1331.
статия Antonov S., R. Rusev, E. Minev. A Software System for Collecting, Processing and Analysing of Data for Accuracy Assessment in Layer Based Technologies.// 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, 2017, No 56
статия Atanasov Ivo, Desislava Atanasova. Genetic Algorithms as a Toolkit for Automated Technological Design in CAD/CAM Environment.// Knowledge Based Automated Software Engineering (KBASE) (book), 2012, No 1, pp. 153-162, ISSN 978-1-4438-3771-2.
статия Atanasova D., P. Hristova. Human-Computer Interface Teaching in Computer Science Education in Bulgaria.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2011, No 5, v.8, pp. 120-124, ISSN 1311-9974.
статия Atanasova G. Business Process Simulation Essence and Component Based Conceptual Architecture.// International Journal of Computer Science and Information Security, 2018, No 6, Vol. 16, ISSN 1947-5500.
статия Atanasova G., K. Grigorova. An Educational Tool for Novice Programmers.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5, 2011, No 8, pp. 120-124, ISSN 1311-9974.
статия Atanasova G., P.Hristova. Methodological aspects of the initial training of students for participation in programming contests.// CEUR-WS Proceedings BCI-AICT 2015 Balkan Conference on Informatics: Advances in ICT Proceedings of the 2015 Balkan Conference on Informatics: Advances in ICT Craiova, Romania, September 2-4, 2015., 2015, No Vol-1427, pp. 1-9, ISSN 1613-0073.
статия Atanasova G., Pl. Hristova, K. Grigorova. An approach to flow charts comparing.// Proceedings of the Union of Scientists- Ruse, 2012, No 5, pp. 52 - 60, ISSN 1314-3077.
статия Atanasova Galina. THE CRITICAL THINKING ESSENCE AND ITS RELATIONSHIP WITH ALGORITHM THINKING DEVELOPMENT.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, 2015, No 12, ISSN 1314 - 3077.
статия Atanasova Galina. CRITICAL THINKING SKILLS IMPROVEMENT VIA ALGORITHMIC PROBLEMS.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, 2015, No 12, ISSN 1314 - 3077.
статия Atanasova, D. An approach of visualization of tooth-belt calculation results.// Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, book 5, Mathematics, Informatics and Physics, 2010, No 7, pp. 33-41, ISSN 1311-9184.
статия Atanasova, D. Model of Expert System in Steel Welding.// Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, book 5, Mathematics, Informatics and Physics, 2006, No 6, pp. 24-28, ISSN 1311-9184.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.