РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 232
статия Momchilova A., I. Ilieva. Complex strategy for improving the motional activity of growing up basketball players.// FIZICKA KULTURA, 2005, No бр. 2, pp. 23 - 25, ISSN 0350 - 3836.
статия Momchilova А., I. Ilchev. Ways to develop the rapid motion response of young badminton players.// „Физичка култура”, 2006, No 2, pp. 55-57, ISSN 0350-3836.
статия Momchilova А., I. Ilieva, K. Simeonov. Movement Activity and Motivation in the Training of Physical Education and Sport in Primary School.// FIZICKA KULTURA, 2008, No 2, pp. 53-57, ISSN 0350-3836.
статия Popova S., M. Grigorova. Level of physical activity of students from „Angel Kanchev” University of Ruse.// Sport and science, 2014, No Extra I
статия Živorad M. Marković Goran V. Šekeljić Dragoljub B. Višnjić Iliyan I. Ilchev. THE ADOLESCENTS’ ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL EDUCATION - SEX DIFFERENCES.// Узданица, 2013, No 1, pp. 155-166, ISSN 1451-673Х.
статия А. Момчилова, И. Илчев, К. Симеонов, И. Илиева. Физическото възпитание и спортът за адаптацията на студентите от чуждестранен произход.// Известия на Русенския университет, 2011, брой 2, стр. 66-70, ISSN 1311-1078.
статия Бачев В., Ив. Иванов, Н. Здравков, В. Пейчев. Моделни характеристики на силовите възможности при скуловите гребци - мъже.// Научни трудове - ВИФ "Г. Димитров", изд.ЕЦНПКФКС, том XXIX, 1989, брой II, стр. 309-317
статия Иванова В., Илиева И. Аеробната гимнастика за двигателната активност на децата.// Известия на Русенския университет, 2013, брой 1, стр. 70-74, ISSN 1311-1078.
статия Иванова Д., Илиева И. Гимнастическите упражнения за профилактика на гръбначните изкривявания в детската градина.// Известия на Русенския университет, 2013, брой 1, стр. 61-66, ISSN 1311-1078.
статия Илиева И. SWOT анализ и стратегии за физическа активност на спортуващи студенти.// Известия, 2018, брой 4, стр. 72-75, ISSN 1311-1078.
статия Илиева И. Резултати от SWOT анализ и стратегии за физическа активност на неспортуващи студенти.// Известия, 2018, брой 1, стр. 44-47, ISSN 1311-1078.
статия Илиева И. Спонсорска кампания за подпомагане на училищни спортни дейности.// Известия, 2017, брой 1, стр. 129-135, ISSN 1311-1078.
статия Илиева И. Фитнес – възможности за постигане и поддържане на добра физическа форма на студенти.// Известия, 2016, брой 1, стр. 73-76, ISSN 1311-1078.
статия Илиева И. Отношение на студентите към подготвителната и заключителната част в тренировките по фитнес.// Известия, 2016, брой 1, стр. 125-127, ISSN 1311-1078.
статия Илиева И. Методика на обучение в отборна тактика при лична защита на подрастващи баскетболисти.// Известия, 2015, брой 1, стр. 58-62, ISSN 1311-1078.
статия Илиева И. Стрелба с лък – възможности за развитие като студентски спорт.// Известия, 2015, брой 1, стр. 89-94, ISSN 1311-1078.
статия Илиева И. Основи на техниката на обучение по баскетбол на ученици в начална училищна възраст.// Известия на Русенския университет, 2014, брой 1, стр. 82-86, ISSN 1311-1078.
статия Илиева, И. Модел за повишаване на мотивацията за спортуване в начална училищна възраст.// „Спорт и наука”, 2010, брой изв. бр. 4, стр. 111-118, ISSN 1310-3393.
статия Илиева, И. Училищният спортен празник – катализатор за спортно усъвършенстване в условията на “fair play”.// “Спорт и наука”, 2007, брой 1, стр. 99-105, ISSN 1310-3393.
статия Илиева, И., Ю. Дончева. Педагогически приоритети на физическото образование чрез модела за Life-long learning в специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой 54,8.2, стр. 58-66, ISSN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.