РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 565
статия B. S. Jovanovi´c, L. G. Vulkov. Finite element approximation of an elliptic boundary value problem with interface.// LNCS, 2009, No 5434, pp. 56–67 (SJR rank: 0.342 /2009, Scimago Journal & Country Rank)
статия B. S. Jovanovi´c, L. G. Vulkov. Numerical solution of a hyperbolic transmission problem.// Comput. Methods Appl. Math., 2008, No 8, No 4, pp. 374–385 (Impact factor: 2.129 /2008, Thomson Reuters)
статия B. S. Jovanovi´c, L. G. Vulkov. Finite difference approximation of an elliptic interface problem with variable coefficients.// Lect. Notes Comput. Sci., 2005, No 3401, pp. 46–55 (Impact factor: 0.402 /2005, Thomson Reuters)
статия B. S. Jovanovi´c, L. G. Vulkov. On the rate of convergence of difference schemes for the Poisson equation with dynamical interface conditions.// Comput. Methods Appl. Math., 2003, No 3(1), pp. 177–188 (Impact factor: 1.252 /2003, Journal Impact Factor)
статия B. S. Jovanovi´c, L. G. Vulkov. Stability of an elliptic interface problem on perturbation of interface.// Prilozi, Odd. mat. teh. nauki, MANU (Skopje), 2002, No 23/24, No 1/, pp. 49–56
статия B. S. Jovanovi´c, L. G. Vulkov. Stability and convergence of difference schemes for parabolic interface problems.// Filomat, 2001, No 15, pp. 239–246
статия B. S. Jovanovi´c, L. G. Vulkov. Operator’s approach to the problems with concentrated factors.// LNCS, 2001, No 1988, pp. 439–450 (Impact factor: 0.415 /2001, Journal Impact Factor)
статия B.S. Jovanovic, L.G. Vulkov. Finite difference approximations of strong solutions of a parabolic interface problem on disconnected domains.// Publ. Inst. Math., 2008, No 84 (98), pp. 37-48
статия B.S. Jovanovic, L.G. Vulkov. On the convergence of difference scheme for parabolic problems with concentrated data.// Int. J. Numer. Anal. and Modeling, 2008, No v.5, N3, pp. 386-407 (Impact factor: 1.212 /2008, Thomson Reuters)
статия B.S. Jovanovic, L.G. Vulkov. Stability of difference scheme for parabolic equations with dynamical boundary and conjugation conditions.// Appl. Math. and Comput, 2005, No v.163, pp. 849-868 (Impact factor: 0.688 /2005, Thomson Reuters)
статия B.S. Jovanovic, L.G. Vulkov. On the convergence of finite difference scheme for elliptic equation with coefficients containing Dirac distribution.// Матем. Вестник, 2004, No 56, pp. 115-123
статия B.S.Jovanovic, L.G.Vulkov. Finite difference approximations for some interface problems with variable coefficients.// Appl. Numer. Math, 2009, No 59, pp. 349-372 (Impact factor: 1.279 /2009, Thomson Reuters)
статия Braianov, I. A., L.G. Vulkov. Grid approximation for the solution of the singularly perturbed heat equation with concentrated capacity.// J. of Math. Anal. Appls, 1999, No 237, pp. 672-697 (Impact factor: 0.392 /1999, Journal Impact Factor)
статия Braianov, I..Vulkov, L. Uniform in a small parameter convergence of Samarskii's monotone scheme and its modification for the convection-diffusion equation with concentrated source.// Comp. Math. and Math. Phys., 2000, No 40(4), pp. 534-550 (Impact factor: 0.38 /2000, Journal Impact Factor)
статия Braianov, I.A., Vulkov L.G. Homogeneous difference schemes for the heat equation with concentrated capacity..// Comp. Math. Math. Phys., 1999, No 39, pp. 254-261
статия Centeno, V., I. Georgiev, V. Mihova, V. Pavlov. Price Forecasting and Risk Portfolio Optimization.// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Publishing, 2019, No 2000 (SJR rank: 0.167 /2017, SCOPUS)
статия Chenogorova T., R. Valkov. A two-level second-order finite difference scheme for the single term structure equation.// American Institute of Physics CP, 2011, No 1410 (SJR rank: 0.142 /2011, SJR SCImago Journal and Country Rank)
статия Chernogorova T., R. Valkov. Positive numerical splitting method for the Hull and White 2D Black–Scholes equation.// Numerical Methods for Partial Differential Equations DOI: 10.1002/num.21919, 2014, No - (Impact factor: 1.057 /2013, Thomson Reuters)
статия Chernogorova T., R. Valkov. Analysis of a finite volume element method for a degenerate parabolic equation in the zero-coupon bond pricing.// Computational and Applied Mathematics DOI: 10.1007/s40314-014-0128-9, 2014, No - (Impact factor: 0.485 /2013, Thomson Reuters)
статия Chernogorova T., R. Valkov. Finite-volume difference scheme for the Black-Scholes equation in stochastic volatility models.// Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2011, No 6046, pp. 377-385 (SJR rank: 0.331 /2011, SJR SCImago Journal and Country Rank)

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.