РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 201 до 220 от общо 222
доклад Симеонов, К. Система за подбор на 13-15 годишни футболисти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 46, серия 8, Русе, 2007, стр. 69-73, ISBN 1311-3321.
доклад Симеонов, К. Съвременни тенденции и проблеми на спортната подготовка на подрастващи футболисти. В: Физичка култура, гр. Виница, Македония, 2007, стр. 61-63, ISBN 0350-3836.
доклад Симеонов, К. Психологични предпоставки за развиване на физическата подготовка при 13–15 годишни футболисти. В: ІV–ти Международен научен конгрес на НСА “Васил Левски”, “Спорт, Стрес, Адаптация”, София, 2006, стр. 88-89
доклад Симеонов, К. Система за обучение на технико – тактически действия при 10–11 годишни футболисти. В: Четвъртата есенна научна конференция “Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, СУ “Св. Климент Охридски”, 2006, стр. 762 – 766, ISBN 10:954-8510-97-9.
доклад Симеонов, К. Психологически проблеми на техническата подготовка на 13–15 годишни футболисти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 45, серия 5.4, Русе, 2006, стр. 61 – 65, ISBN 1311 – 3321.
доклад Симеонов, К. Ефективност на специализираните средства за развиване на бързината и скоростно – силовите качества на 14–15 годишни футболисти. В: ІV-та Национална научно – практическа конференция “Физическо възпитание и спорт в училище”, Варна, 2006, стр. 191-197, ISBN 10:954-775-654-0;.
доклад Симеонов, К. Изследване на пресата във футбола, осъществена в шестте времеви части от срещата, прилагана от финалистите на Световното първенство по футбол в Япония и Южна Корея – 2002 г.. В: Научна конференция с Международно участие “Физическо възпитание и спорт в образователната система”, Благоевград, 2005, стр. 106-110
доклад Симеонов, К. Анализ на тактическото действие преса, прилагана от финалистите на Световното първенство по футбол в Япония и Южна Корея – 2002 г.. В: Научни трудове на РУ “ Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3, Русе, 2005, стр. 253-257, ISBN 1311-3321.
доклад Симеонова Т., Д. Обрешков. Оценяване в спортните игри – модел баскетбол за 11 клас. В: Национална конференция с международно участие „40 години шуменски университет 1971 – 2011”, ПФ, Част І, стр. 670 – 674, Шумен, Университетско издателство "Епископ К.Преславски", 2011, стр. 670-674, ISBN 978-954-557-582-6.
доклад Симеонова Т., Д. Обрешков, Н. Василева. Спортното ориентиране – път за повишаване на физическата и психическа подготовка. В: Научна конференция с международно участие „40 години шуменски университет 1971 – 2011”, ПФ, Част І, стр. 675 – 678, Шумен, Университетско издателство, 2011, ISBN 978-954-557-582-6.
доклад Снежина Дамянова, Теодора Симеонова,Димитър Обрешков. Комплексно възпитаване на двигателни качества в предучилищна възраст. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 50, серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2011, стр. 130-134, ISBN 1311-3321.
доклад Софка Попова, Димитър Обрешков, Милена Сарачева-Григорова. Сравнителен анализ на физическата издръжливост при студенти от НСА "Васил Левски" и РУ "Ангел Кънчев". В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.49, серия 8.2., Русе, Издателски център на РУ, 2010, стр. 55-58, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Бенин, Н., А. Велева, Ю. Дончева, В. Ванева, П. Стефанова, И. Илиева, В. Василева, В. Радева, И. Илчев, К. Симеонов. Ръководство за провеждане на педагогическа практика на студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и чужд език в Русенския университет "Ангел. Плевен, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр. 101, ISBN 987-619-207-035-9.
учебно пособие Момчилова А., Б. Стефанов, Д. Андонов, П. Станчев,Д. Обрешков, М. Войкова В. Пейчев, М. Григорова. Ръководство по физическо възпитание и спорт. Русе, Издателски център на РУ, 2006, ISBN 978-954-712-362-5.
учебно пособие Момчилова А., И. Илиева. Методическо ръководство за обучение по физическо възпитание и спорт в начална училищна възраст. Русе, Печатна база при РУ, 2011, ISBN 978-954-8467-26-1.
учебно пособие Момчилова А., И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов. Методически насоки за провеждане на спортноподготвителни упражнения и игри в предучилищна възраст. Русе, Издателска база при РУ "А. Кънчев", 2013, ISBN 978-954-8467-92-6.
учебно пособие Момчилова А., И. Илчев, К. Симеонов. Методическо ръководство по физическа култура в детската градина. Русе, Печатна база при РУ, 2010, стр. 159, ISBN 978-954-8467-10-0.
книга Илиева И., И. Илчев, К. Симеонов. Фитнес и балансирано хранене за повишаване на физическата и здравната култура на студентите. Русе, Издателски център при РУ, 2012, ISBN 978-954-8467-96-4.
книга Симеонов, К., И. Илиева, И. Илчев. Спортът в Русенски университет – постижения и успехи през годинитe. Изд. център при РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Университетско издателство, 2014, ISBN 978-619-7071-39-9.
други трудове Илиева И. Мотивацията за спортуване като фактор за интензификация на обучението по баскетбол в началното училище, Автореферат, 2008

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.