РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 2021 до 2040 от общо 2230
доклад Юнакова М., Савова Д., Петкова Л., Щерев А.,. Сравнение на изхода на КОX с дълъг протокол с агонист и протокол с антагонист при жени със слаб яйчников отговор.. В: 9 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Ривиера, 2008
доклад Юнакова М., Щерев А., Савова Д., Петкова Л. Оценка на приложението на минимална стимулация при лечение на стерилитет. В: 8 ми Национален конгрес по стерилитет,контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия, Боровец, 2007
доклад Я. Папатанасиу, Ю. Пашкунова, Т. Троев, С. Янев, Х. Елкова. Ефективни физикални средства при лечение на хроничната мускулно-скелетна болка при възрастни индивиди. В: Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив, 2016
доклад Янев, С. Познания за нормалното двигателно развитие – помощ в рехабилитацията на деца с церебрална парализа. В: Научни трудове „Изследване на ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията”, Русе, 2009, стр. 34-38
доклад Янев, С. Настоящи проблеми в обучението на студенти в областта на кинезитерапията.. В: Втора научна конференция с международно участие „Качество на висшето образование в България – проблеми и перспективи”,, Сборник доклади, Том II,, Авангард Принт”, Русе, 2009, стр. 119-123, ISBN 1314-0051.
доклад Янев, С. Електронна база данни – помощ в изследването на децата с церебрална парализа.. В: II-ра Балканска научна конференция „Наука, образование и изкуство в 21-ви век”, Том 2, Благоевград, 2008, стр. 624-630
доклад Янев, С. Изследване на влиянието на специализираните кинезитерапевтични методики и хидротерапията при деца с ДЦП.. В: Научни трудове, Том 45, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2006, стр. 141-146, ISBN 1311-3321.
доклад Янев, С. Изходни позиции и видове захват при провеждане на хидротерапия за деца с церебрална парализа.. В: Научни трудове, Том 44,, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2005, стр. 218-221, ISBN 1311-3321.
доклад Янев, С. Упражнения върху надуваема топка за деца с церебрална парализа.. В: Научни трудове, Том 41, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 209-211, ISBN 1311-3321.
доклад Янев, С. Кинезитерапевтични методики за въздействие при деца с церебрална парализа.. В: “Стрес, спорт, адаптация”, НСА “В. Левски”, София,, 2004, стр. 368-371, ISBN 954-8964-61-9.
доклад Янев, С. Комплекс от тестове за диагностика и отчитане на резултатите от лечението на деца страдащи от церебрална парализа.. В: Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, София, „Веда Словена – ЖГ”, 2004, стр. 341-343, ISBN 954-8510-87-1.
доклад Янев, С., З. Иванова. Кинезитерапия при деца с церебрална парализа.. В: Сборник доклади на студентска научна сесия, Русе, 2008, стр. 49-53, ISBN 1311-3321.
доклад Янев, С., С. Миндова. Анализ на корелационните зависимости след проведено комплексно лечение за деца с церебрална парализа.. В: Научни трудове „Изследване на ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията”, Русе,, 2009, стр. 39-43
доклад Янев, Ст., Д. Георгиева. Психологичният проблем при родителите с деца страдащи от церебрална парализа. В: Научни трудове, том 47, Русенския университет, 2008, стр. 64-66, ISBN 1311-3321.
доклад Янева, М., Д. Ставрев, Х. Бозов. Мястото на раните от съдов произход и следтравматичните състояния всред заболяванията лекувани с ХБО в отделението по хипербарна медицина на ВМА, МБАЛ- Варна. В: Сборник от шестата национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия – Варна, Варна, Славена, 2012, стр. 29 - 36
доклад Янева, М., Х. Бозов, Д. Ставрев. Приложение на хипербарна оксигенация /ХБО/ при пациенти с труднозарастващи рани - 10 годишен обзор.. В: Сборник от четвърта национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия – Варна, Варна, Славена, 2010, стр. 51-55
доклад Яшарова Г., Ир. Христова. Обществена информираност относно Булозна епидермолиза. В: XIII национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2017, стр. под печат
учебник Ангелов С. Анатомия и Физиология. Русе, РУ, Ангел Кънчев, 2016, ISBN 978-954-712-684-8.
учебник Ангелова – Барбалова Н., С., Крушкова. Психопатология и диагностика в психиатрията и клиничната психология. Русе, Хелт Консулт, 2013, стр. 210, ISBN 978-954-92702-4-2.
учебник Ангелова-Барболова Н.С. Психиатрия (учебник за студенти от специалност "Акушерка"). Русе, МЕДИАТЕХ Плевен, 2018, стр. 150, ISBN 978-619-207-157-8.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.