РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 20481 до 20500 от общо 22249
учебно пособие Баташки, Г., И.Папазов, В.Меразчиев, Т.Кънева. Банково счетоводство (нормативни документи, задачи и тестове). Свищов, АИ "Ценов", 1999, стр. 158, ISBN 954-23-0146-4.
учебно пособие Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев ,М.Дочев, Д.Дамянов, М.Димитров, Р.Симеонова, С.Александров, В.Меразчиев. Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2004, ISBN 254-23-0203-7.
учебно пособие Белкинова Д.,Кр.Каменов. Техническо документиране - Ръководство за упражнения и курсова работа по дисциплините: "Техническо документиране", "Основи на инженерното проектиране" и "Компютърна графика". Издателски център на Русенски университет, Русенски университет, 2009, ISBN 978-954-712-457-8.
учебно пособие Белкинова Д.,Тр.Трифонов, Ст.Калчева,Ц.Цонева. Техническо документиране, Ръководство за упражнения. РУ"Ангел Кънчев" Русе, Печатна база при РУ Русе, 2000, ISBN ХХХХХХХХХХ.
учебно пособие Белниколовски, Б.Г., И.М. Кралов, В.Г. Витлиемов, С.Г. Стоянов, В.Н. Петров, В.С. Боздуганова, Д.Д. Валачев, Б.М. Илиев. Дванадесет изпитни теста по Механика. Технически университет, София, 2004, стр. 134, ISBN 954-438-453-7.
учебно пособие Белоев Хр., Димов Д., П. Димитров. Новите предизвикателства пред българското земеделие. Земеделското бъдеще – Ръководство /Министерство на земеделието и храните/. София, Сириус-4, 2008, стр. 15-25, ISBN 978-954-8582-27-8.
учебно пособие Белоев, Х.И.,П. Димитров, В. Хвърчилков и др. Интегриран курсов проект за студентите от специалност "Растениевъдство". Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, стр. 24, ISBN 978-954-712-725-8.
учебно пособие Белоев, Хр. Задачи пред образователните институции за генериране на научно-преподавателски потенциал за устойчиво управление на земите в България. Земеделското бъдеще – Ръководство /Министерство на земеделието и. София, Сириус-4, 2008, стр. 205-220, ISBN 978-954-8582-27-8.
учебно пособие Бенин, Н, Р. Вълчев, К. Темков, К. Дамянова, М. Йорданова, Ц. Николова, В. Вълова, Т. Демирова, В. Георгиева, Р. Колева, Ж. Цирков, М. Станкова, Д. Ангелова. Образование за демократично гражданство. Книга за учителя. Начален курс. Второ преработено издание. София, Център „Отворено образование”, 2003, стр. 343, ISBN 954-8983-29-Х.
учебно пособие Бенин, Н., А. Велева, Ю. Дончева, В. Ванева, П. Стефанова, И. Илиева, В. Василева, В. Радева, И. Илчев, К. Симеонов. Ръководство за провеждане на педагогическа практика на студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и чужд език в Русенския университет "Ангел. Плевен, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр. 101, ISBN 987-619-207-035-9.
учебно пособие Бенина. И. Литература за деца и юноши на английски език. Пособие за семинарни упражнения (бакалаври).. Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 160, ISBN 978-954-712-659-6.
учебно пособие Бенина. И. Литература за деца и юноши на английски език. Пособие за семинарни упражнения (магистри).. Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 160, ISBN 978-954-712-660-2.
учебно пособие Бенина. И., Н. Бенин. Литература за деца и юноши. Класика и модерност. Том 1.. Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 147, ISBN 978-954-712-590-2.
учебно пособие Бенчева Н., Й. Русева. Микропроцесорна схемотехника, Ръководство за упражнения. Русе, Печатна база, 2006, стр. 131, ISBN 10: 954-712-.
учебно пособие Бижков, Г. В. Ванева, К. Танева, Р. Захариева, Л. Джалев, В. Трайкова, Ф. Стоянова. Тест за диагностика на готовността на децата за училище. Книга за учителя (експериментален материал). София, УИ "Св. Климент Охридски" Сдружение "Национален те, 2011, стр. 104, ISBN 978-954-07-3208-4.
учебно пособие Бижков, Г., В. Ванева, К. Танева, Л. Джалев, В. Трайкова, Ф. Стоянова. Тест за диагностика на готовността на децата за училище. София, УИ "Св. Климент Охридски" Сдружение "Национален те, 2011, стр. 34, ISBN 978-954-07-3208-4.
учебно пособие Билчев Св., Д. Дочев, В. Евтимова, М. Костова и др. Дванадесет теми за алтернативния изпит по математика в РУ “А.Кънчев”. Русе, Ксеропринт, 2001, стр. 36, ISBN -.
учебно пособие Богданова Т., Т. Стефанова. Сборник с тестове по «Човекът и природата» 5 и 6 клас,учебно помагало. Русе, Издателски център на РУ, 2010, стр. 77, ISBN 53 от изд. план.
учебно пособие Богданова, Т. Ръководство за лабораторни упражнения по технически средства за обучение. Силистра, А. Ковачев, 1996, стр. 100, ISBN 1.
учебно пособие Богданова, Т. Иновационни образователни технологии при педагогическата практика по физика, учебно пособие. Силистра, РИТТ, 2005, стр. 92, ISBN 954-759-099-5.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.