РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 20881 до 20900 от общо 22249
учебно пособие Михайлов М., Иван Евстатиев, Явор Нейков. Приложна електроника в селското стопанство. Ръководство за упражнения. Русе, Русенски университет, 2003, стр. 45, ISBN 954-712-199-5.
учебно пособие Михайлов Н., Б. Борисов и В. Пенчев. Ръководство за лабораторни упражнения по електронизация на процесите в селското стопанство. Русе, Печатна база при РУ, 1988, ISBN ЦБ48098.
учебно пособие Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Ръководство за упражнения. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 73, ISBN 978-954-8675-42-0.
учебно пособие Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-42-0.
учебно пособие Михайлов, М. Ръководство за упражнения по електронни системи в земеделската техника. Русе, Печатна база на РУ, 1999, стр. 56, ISBN 954-712-083-2.
учебно пособие Михайлова, Л. Фирмено планиране (курс за дистанционно обучение). Русе, Платформа за дистанционно обучение на Русенски Университет “Ангел Кънчев”, 2014, ISBN 000000.
учебно пособие Михайлова, Л. Контролинг (курс за дистанционно обучение). Русе, Платформа за дистанционно обучение на Русенски Университет “Ангел Кънчев”, 2014, ISBN 000000.
учебно пособие Михова А. Задачи по Математичен анализ II за студенти от специалност Компютърни науки. Русе, -, 2013, стр. 16, ISBN -.
учебно пособие Михова А. Задачи по Висша математика II за студенти от специалности ЗТТ, МСТ, КХГ, ТТТ. Русе, -, 2013, стр. 12, ISBN -.
учебно пособие Михова А. Задачи по Висша математика I за студенти от специалности МИнж, МС, ТММ. Русе, -, 2012, стр. 24, ISBN -.
учебно пособие Михова А. Задачи по Математичен анализ за студенти от специалност ИИТБ, задочно обучение. Русе, -, 2012, стр. 12, ISBN -.
учебно пособие Михова А. Формули по ВИСША МАТЕМАТИКА1 за студенти редовно обучение, специалност ТММ. Русе, -, 2011, стр. 8, ISBN -.
учебно пособие Михова А., Е. Калчева, А. Лечева. Ръководство за решаване на задачи по Висша математика II. Русе, ПБ на РУ, 2015, стр. 193, ISBN 978-954-712-664-0.
учебно пособие Младенов Ю., Д. Димитров, В. Карачорова. Структура и организация на фирмата. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, стр. 70, ISBN 978-954-712-726-5.
учебно пособие Младенов, Ю. . Организация и управление на фирмата - ръководство, допълнено и преработено. Русе, Русе, 2012, стр. 101, ISBN 978-954-8467-67-4.
учебно пособие Младенов, Ю., Д. Атанасова. Проверяване на инструменти за нарязване на зъбни колела с еволвентен профил (ръководство за упражнения). Русе, Печатна база на РУ, 2004, ISBN 954-712-312-2.
учебно пособие Младенов, Ю.П. Организация и управление на фирмата (ръководство за упражнения). , , .. Русе, Печатна база на РУ, 2003, ISBN 954-712-182-0.
учебно пособие Момчилова А., Б. Стефанов, Д. Андонов, П. Станчев,Д. Обрешков, М. Войкова В. Пейчев, М. Григорова. Ръководство по физическо възпитание и спорт. Русе, Издателски център на РУ, 2006, ISBN 978-954-712-362-5.
учебно пособие Момчилова А., И. Илиева. Методическо ръководство за обучение по физическо възпитание и спорт в начална училищна възраст. Русе, Печатна база при РУ, 2011, ISBN 978-954-8467-26-1.
учебно пособие Момчилова А., И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов. Методически насоки за провеждане на спортноподготвителни упражнения и игри в предучилищна възраст. Русе, Издателска база при РУ "А. Кънчев", 2013, ISBN 978-954-8467-92-6.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.