РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 221 до 236 от общо 236
учебник Градинарова, Т. ГРАЖДАНСКО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (КУРС ЛЕКЦИИ) - втора част. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2016, стр. 283, ISBN 978-954-712-698-5.
учебник Градинарова, Т. ГРАЖДАНСКО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (КУРС ЛЕКЦИИ) - първа част. Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015, стр. 337, ISBN 978-954-712-662-6.
учебник Димитров, K. Нотариално право – Обща част. София, Сиела, 2009, стр. 168, ISBN 9542805675, 97895.
учебник Стефанов, Г. Търговско право. Обща част. В.Търново, Авагар, 2011, ISBN 987-954-427-925-7.
учебник Стефанов, Г. Европейско дружествено право.. В.Търново, Авагар, 2011, ISBN 978-954-427-955-4.
учебник Стефанов, Г. Основи на гражданското право. В.Търново, Авагар, 2007, ISBN 978-954-427-951-2.
учебно пособие Георгиев А., Тодоров И. "Правна клиника- практическо ръководство", Глава ХІ "Съставяне на юридически документи". град София, Сиби, 2006, стр. 222- 247, ISBN 954-730-343-0.
учебно пособие Градинарова, Т. Учебно помагало по Гражданско процесуално право казуси и тестове. Русе, Издателски център при Русенски университет А. Кънчев, 2013, стр. 138, ISBN 978-619-7071-44-3.
учебно пособие Десподова,Д. Учебно помагало по Семейно и наследствено право (за студенти в редовна и задочна форма на обучение). Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 110, ISBN 978-954-712-463-9.
учебно пособие Десподова,Д. Учебно помагало по Семейно и наследствено право (за студенти в редовна и задочна форма на обучение). Второ издание. Русе, Печатна база при РУ, 2013, стр. 116, ISBN 978-954-712-463-9.
учебно пособие Стефанов, Г. Правото на държавна и общинска собственост( за дистанционно обучение). ВТУ, В.Търново, 2007, ISBN електронен.
учебно пособие Стефанов, Г.Ст. Наследствено право( за дистанционно обучение). ВТУ, 2007. ВТУ, Сиби, 2007, ISBN електронен.
други трудове Градинарова, Т. Отмяна на влязло в сила решение по чл. 231 от Гражданско-процесуалния кодекс, Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „кандидат на юридическите науки”, 1992, стр. 29
други трудове Градинарова, Т. Отмяна на влязло в сила решение по чл. 231 ГПК от Гражданско-процесуалния кодекс, дисертационен труд, 1991, стр. 316
други трудове Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при принудително изпълнение, дисертационен труд, 2011, стр. 246
други трудове Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при принудително изпълнение, автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор", Русе, 2011, стр. 39
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.