РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 2221 до 2240 от общо 2354
учебно пособие Неделчева Н. Учебно помагало по икономика на труда. Силистра, Печатница Ковачев, 2012, ISBN 978-954-8198-48-6.
учебно пособие Неделчева, Н. Ръководство за практически упражнения по управление на програми и проекти в агробизнеса. Силистра, Печатница Ковачев, 2011, ISBN 978-954-8198-37-0.
учебно пособие Неделчева, Н. Ръководство за упражнения по Микроикономика. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2011, ISBN 976-954-712-506-7.
учебно пособие Неделчева.Н. Ръководство за упражнения по Икономика на труда. Русе, Издателски център при РУ, 2013, ISBN 978-954-712-595-7.
учебно пособие Недялков, А. Операционен мениджмънт (ръководство за упражнения) (DOI: 10.13140/2.1.3778.6565). Русе, Primax, 2014, стр. 56, ISBN 978-954-8675-84-0.
учебно пособие Павлов Д. Планиране и прогнозиране. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев" по проект BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми н, 2013, стр. 103, ISBN -.
учебно пособие Павлов Д. Риск мениджмънт. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев" по проект BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми н, 2013, pp. 67, ISBN -.
учебно пособие Павлов, Д. Как да подготвим ефективен план за еко-бизнес. Сборник доклади от семинар „HOW TO ECO BIZ”, 17.05.2012, гр. Русе, Проект Ref. No. MIS-ETC 216 „Екологични трансгранични действия за интегрирана бизнес з. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 26-39, ISBN 978-954-8675-35-2.
учебно пособие Павлов, Д. Стопанска инфраструктура. Ръководство за семинарни и самостоятелни упражнения. Русе, Примакс, 2011, стр. 58, ISBN 978-954-8675-13-0.
учебно пособие Павлов, Д., Костадинова, И. Бизнес план в 20 думи – възможна невъзможност // Мениджмънт на бизнес процеси. Русе, Примакс, 2012, стр. 91-103, ISBN 978-954-8675-51-2.
учебно пособие Папазов, Е., Михайлова, Л. Стратегически мениджмънт. Ръководство за упражнения. Русе, Авангард принт, 2008, стр. 1-126, ISBN 978-954-712-423-3.
учебно пособие Папазов, Е., Михайлова, Л. Управление на кредитни институции в игрова среда. Русе, Авангард принт, 2009, стр. 1-98, ISBN 978-954-712-423-0.
учебно пособие Пенчев, В., М. Пенчева. Основни принципи за разрешаване на обществени диспути и конфликти. Русе, Печатна база на РУ, 2005, стр. 153, ISBN 000000.
учебно пособие Пенчева, М. Нужно ли е по-добро от най-доброто В: 20+3 казуса Сборник с казуси и бележки за обучаващия: Интерказус – Мениджмънт на промяната. Русе, Примакс ООД, 2004, ISBN 954-9972-53-4.
учебно пособие Петков А., Й. Велчева. Стопанско и финансово управление на фирмата, Учебни пособия за дистанционна форма на обучение за спец. Технология и управление на транспорта. http://e-learning.uni-ruse.bg/, E-learning shell RU, 2011, ISBN 000000.
учебно пособие Петков Ал., Н. Колев, Д. Уайт. Методи за анализ в регионалното планиране. Русе, Печатна база на РУ, 2005, стр. 116, ISBN 000000.
учебно пособие Петков, А. Бизнес симулации и оптимизации. Русе, Русенски университет, 2019, ISBN 2019.
учебно пособие Петков, А. Е-маркетинг. Русе, Русенски Университет, фак. Бизнес и мениджмънт, 2012, ISBN 000000.
учебно пособие Петков, А. Е-бизнес. Русе, Русенски Университет, фак. Бизнес и мениджмънт, 2011, ISBN 000000.
учебно пособие Петков, А. Бизнес симулация и анализи. Русе, fbm.uni-ruse, 2010, ISBN 000000.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.