РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 22421 до 22440 от общо 23677
учебно пособие Русева, С.,В.Енчева,Т. Трифонов и др. Сборник задачи по проекционно чертане. София, Т е х н и к а, 1984, стр. 228, ISBN 2306.
учебно пособие Русева, Сл., А. Добрева, Цв. Георгиев. Ръководство по основи на проектирането. Русе, Печатна база, 1995, ISBN x.
учебно пособие Рускова, С. „Основи на управлението – I част”, Ръководство за семинарни упражнения. Русе, Примакс, 2011, ISBN 978-954-8675-23-9.
учебно пособие Рускова, С. “Във Виното е истината”, 20+10 Казуса: Мениджмънт на промяната (част 3) – Intercase Leonardo da Vinci. Русе, Примакс, 2008, стр. 70-82, ISBN 978-954-9972-90-0.
учебно пособие Сливаров О., Николов М., Станева Г. Поддържане и ремонт на транспортна техника. Издателски център при Русенски университет, Медиатех, 2016, стр. 93, ISBN 978-619-207-049-6.
учебно пособие Смрикаров,А. Наръчник на докторанта – първа част. Русе, Авангард принт, 2008, стр. 118, ISBN 978-954-712-418-9.
учебно пособие Смрикарова Ст., Цв. Георгиев, Г. Георгиев, С. Калинова, Н. Бенчева. Ръководство за докторанти (част втора). Русе, РУ, 2001, стр. 148, ISBN 954-712-103-0.
учебно пособие Смрикарова Ст., Цв. Георгиев, Г. Георгиев, С. Калинова, Н. Бенчева. Microsoft Windows 2000, Microsoft WORD 2000, Microsoft Excel 2000. Русе, РУ "А. Кънчев", 2000, pp. 134, ISBN x.
учебно пособие Смрикарова, Ст., Цв. Георгиев. Мултимедийни системи и технологии. Русе, Авангард принт, 1999, pp. 94, ISBN 954-712-049-2.
учебно пособие Смрикарова, Ст., Цв. Георгиев. Мултимедийна авторска система Asymetrix ToolBook. Русе, Авангард принт, 1999, стр. 140, ISBN 978-954-712-049-5.
учебно пособие Смрикарова, Ст., Цв. Георгиев, Г. Георгиев, С. Калинова, Н. Бенчева. Microsoft Windows 2000, Microsoft Word 2000, Microsoft Excel 2000. Русе, Авангард принт, 2000, pp. 136, ISBN x.
учебно пособие СОТИРОВ Б., Корийков, Цв., Петров, Мл., Сакакушев, Б. Метрология и измервателна техника – ръководство за упражнения.. РУ, Печатна база на РУ, 2005, стр. 120, ISBN 954-712-284-.
учебно пособие Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи – част2. Русе, РУ, 2011, ISBN WEB сайт.
учебно пособие Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи – част1. Русе, РУ, 2010, ISBN WEB сайт.
учебно пособие Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи и механизми - Лекции, Курсова работа, Лабораторни упражнения. Русе, РУ, 2010, ISBN WEB сайт, CD.
учебно пособие Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи - Курсова работа, Лабораторни упражнения. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2010, ISBN -.
учебно пособие Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи - Лекции, Курсова работа, Лабораторни упражнения. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2009, ISBN CD.
учебно пособие Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Задания за курсова работа и курсов проект, отчети за лабораторни упражнения. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2008, ISBN -.
учебно пособие Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинознание. Русе, РУ, 2003, ISBN WEB сайт.
учебно пособие Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Отчети за лабораторни упражнения по дисциплината Машинознание. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2003, ISBN CD.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.