РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 22481 до 22500 от общо 23149
други трудове Бенин, Н. Бит и историчност в трилогията "Жътва" от Константин Петканов. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Автореферат, 2016
други трудове Бенин, Н. Съдби, събития и родова памет, събрани в една книга. – В: Досева, Д. Една епоха, едно семейство, два рода. Русе: РУ „Ангел Кънчев”, предговор, 2010, стр. 3 – 4
други трудове Бенин, Н. Неувяхващи цветя от пъстрата градинка. – В: Йоргова, З. Моята градинка. ISBN 954-9631-07-9, предговор, 2001, стр. 3
други трудове Бенин, Н. Поетичното слово като такова. – В: Поетично слово 2000. Антология, предговор, 2000, стр. 3 - 4
други трудове Бенин, Н. Вместо предговор – В: Досева, Д., Н. Бенин. Фолклорни послания от с. Батишница, предговор, 2000, стр. 954-9548-16-3
други трудове Бенин, Никола. Бенин, Н. Афоризмите на Йордан Йорданов между философията и нравствеността. – В: Кактус в джоба. Афоризми и сатирични миниатюри. Русе: Авангард принт. ISBN 978-954-337-315-4, редактор, 2016,https://literature888.wordpress.com/2019/01/18/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%B2-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%
други трудове Бенин,Никола. Паметник на 5й пеши дунавски полк, рецензия, 2012,https://www.researchgate.net/publication/330451851_PAMET_ZA_PAMETNIKA_NA_5-j_PESI_DUNAVSKI_POLK
други трудове Бенина И. Метаморфози на вълшебната приказка в романовата поредица "Хари Потър" от Дж. К. Роулинг, автореферат, 2014, стр. 67
други трудове Бенина И. Метаморфози на вълшебната приказка в романовата поредица "Хари Потър" от Дж. К. Роулинг, дисертационен труд, 2014, стр. 380
други трудове Благоев, М., Д.Димитров. Съвременен подход при конструиране на елементи и възли от автомобилите със CAD системи, студентска научна сесия СНС'15 - научен ръководител,, 2015,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2015/TF.pdf, стр. 22-26
други трудове Бобилов, В.В. Усъвършенстван експлоатационен режим на директно свързана абонатна станция към топлопреносна мрежа, Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 2000
други трудове Богданова, Т. ТЕОРЕТИЧНОТО ОБОБЩЕНИЕ В СИСТЕМА ОТ ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА” В 5 И 6 КЛАС (НЕЖИВА ПРИРОДА), автореферат, изд. на РУ "А. Кънчев", 2012, стр. 53
други трудове Борисова, Е., М. Душкова. Към Слънчевата страна на Иво Андрич [Фийчър], Култура, N 1, 2019, стр. 44-57
други трудове Бороджиева, А. МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНВОЛЮЦИОННИ КОДЕРИ И ДЕКОДЕРИ В УСЛОВИЯТА НА ШУМ, Дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор", 2014, стр. 195
други трудове Бороджиева, А. МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНВОЛЮЦИОННИ КОДЕРИ И ДЕКОДЕРИ В УСЛОВИЯТА НА ШУМ, Автореферат, 2014, стр. 45
други трудове Братанов Даниел, Румяна Братанова. РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИ СРЕДСТВА ЗА АДАПТИРАНЕ НА СРЕДАТА I, ръководство, 2009
други трудове Българска асоциациа по четене и РИО - Силистра. Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(сборник материали), предговор - Диана Железова, сборник, 2003, стр. 121
други трудове В. Донева. Минувачи и пътници, Рецензия за книгата "Улици и кораби" на Иван Станков, изд. Фабер, В.Търново 2017 в "Литературен вест, 2017, стр. с. 5
други трудове В. Донева. Руси Русев- Предизвикан портрет "словото ме изповядва", литературна анкета в сп. " Брод", бр. 13, 2016
други трудове Василев, А., Хр. Христов, Б. Тодорова. Хармонията на числото фи и антропометричните показатели, Сборник доклади на секция “Здравна промоция и превенция” на СНС на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2012, стр. 9-19

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.